6,983
VIEWS

Bangkok Design Week 2019 เนรมิตพื้นที่กลางกรุง “อาคารไปรษณีย์กลาง” สู่เฟสติวัลระดับนานาชาติ

Dec 24, 2018 -None-

หลังจากแบงค็อกดีไซน์วีค 2018 ที่จัดขึ้นเมื่อปีที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 400,000 คน ซึ่งจากความสำเร็จดังกล่าว สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงาน แบงค็อกดีไซน์วีค 2019 ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” โดยจะสร้าง ‘กรุงเทพฯ’ ให้ก้าวสู่เมืองแห่งความคิดสร้างสรรค์ และเป็นพื้นที่แห่งการรวมตัวนักสร้างสรรค์และผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 1,000 ราย โดยผู้เข้าชมงานจะได้พบกับไฮไลท์จำนวนมาก อาทิ พาวิลเลียนขนาดใหญ่รูปแบบโรงงานจำลองกระบวนการ  รีไซเคิล โชว์เคส มากกว่า 500 ผลงาน ตลอดจนตลาดนัดรวบรวมสินค้า อาหาร และเครื่องดื่มที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ฯลฯ ครอบคลุมพื้นที่ย่านสร้างสรรค์ (Creative District) เช่น อาคารไปรษณีย์กลาง และย่านเจริญกรุง โดยนำเสนอผ่าน 5 กิจกรรมหลัก ประกอบด้วย

  1. การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์และนิทรรศการ (Showcase & Exhibition) การรวบรวมผลงานการออกแบบ ทั้งงานต้นแบบและผลงานพร้อมขายที่สะท้อนศักยภาพของนักออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์จากกรุงเทพฯ และเมืองต่างๆ ทั่วโลก รวมทั้งสิ้นมากกว่า 500 ผลงาน
  2. กิจกรรมชุมนุมทางความคิดและเวิร์คช็อป (Talk & Workshop) กิจกรรมเติมความรู้ แรงบันดาลใจ ตลอดจนร่วมอัพเดทเทรนด์การออกแบบล่าสุด จากนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของไทยและต่างประเทศ
  3. กิจกรรมพัฒนาต้นแบบย่านสร้างสรรค์ (Creative District) กิจกรรมส่งเสริมย่านเจริญกรุงสู่ความเป็นย่านสร้างสรรค์ทั้งด้านธุรกิจและคุณภาพชีวิต ด้วยการจัดทำต้นแบบการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้เกิดการทดสอบและนำไปสู่การใช้งานจริง ตั้งแต่ต้นแบบของการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การแปลงพื้นที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ให้เป็นพื้นที่กิจกรรม การปรับปรุงการสัญจรภายในย่านเจริญกรุง และการจัดกิจกรรมทัวร์
  4. กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพนักสร้างสรรค์ (Event & Program) กิจกรรมส่งเสริมให้นักสร้างสรรค์แสดงศักยภาพในหลากรูปแบบ ตั้งแต่การแสดงดนตรี การฉายภาพยนตร์ และศิลปะการแสดงอื่น ๆ รวมถึงการเปิดบ้าน (Open House)
  5. ครีเอทีฟมาร์เก็ต (Creative Market) ตลาดนัดสร้างสรรค์เพื่อสร้างโอกาสในการขายสินค้าและการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการเก่าและใหม่ 

 

พิชิต วีรังคบุตร รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA กล่าวว่า “สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) จับมือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาและองค์กรระหว่างประเทศ เตรียมจัดเฟสติวัลระดับนานาชาติ “เทศกาลงานออกแบบกรุงเทพฯ 2562” หรือ “แบงค็อกดีไซน์วีค 2019” ครั้งที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Fusing Forward ผสานสร้างสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อสะท้อนศักยภาพที่สำคัญของกรุงเทพฯ ในการเป็นแหล่งรวมนักสร้างสรรค์ และผู้ผลิตที่สามารถหยิบส่วนผสมต่างๆ จากหลากสาขาความรู้ จากในท้องถิ่นและสากล จากรุ่นเก่าและรุ่นใหม่เพื่อมาปรุงใหม่ให้กลายเป็นผลงานและผลิตภัณฑ์เชิงการพาณิชย์และยกระดับคุณภาพชีวิต

 

ทั้งนี้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) มุ่งหวังให้งานเทศกาลดังกล่าว กลายเป็นเทศกาลประจำปี เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ไปพร้อมกับการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศต่อไป

วราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กรและเลขานุการ บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ให้การสนับสนุน แบงค็อกดีไซน์วีค กล่าวว่า บริษัท บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ในการผลักดันเมกะโปรเจ็กต์ต่างๆ และในงาน แบงค็อกดีไซน์วีค 2019 พร้อมทั้งได้สร้างสรรค์ “พาวิลเลียนขนาดใหญ่รูปแบบโรงงานจำลองกระบวนการ        รีไซเคิล” ที่มุ่งนำเสนอเนื้อหาและประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่อง Circular Living ซึ่งเป็นแนวคิดการบริหารจัดการพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมจากผู้ผลิตถึงผู้ใช้ ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์ วิธีการผลิตและการใช้งานพลาสติก เพื่อนำไปสู่การลดปริมาณการใช้ (Reduce) การใช้ซ้ำ (Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ โดยนิทรรศการดังกล่าว เปิดให้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงาน 9 วัน

GC ผู้นำพลาสติกรักษ์โลก

การเข้ามาให้การสนับสนุนในแบงค็อกดีไซน์วีค วัตถุประสงค์ของเรา เพื่อต้องการสร้างการรับรู้ (Awareness)ในเรื่องการบริหารจัดการพลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม เสมือนเป็นเวทีสร้างการรับรู้ให้กับคนไทยและชาวต่างชาติว่าเราได้ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพราะประเทศไทยถือได้ว่ามีปริมาณขยะพลาสติกมากเป็นอันดับต้นๆ ของโลก เราจึงต้องการสื่อสารให้ทุกคนได้รับรู้ว่าเราสามารถลดปริมาณการใช้ หรือนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ได้ ด้วยกระบวนการผลิตที่ GC มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งโครงการต่างๆ ที่ GC ทำก็เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นโครงการ Upcycling the Oceans, Thailand ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง GC ททท. และ Ecoalf (อีโคอัลฟ์) ซึ่งถือเป็นต้นแบบการอัพไซเคิลขยะขวดพลาสติกจากท้องทะเลไทยให้เป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่น

หรือการที่ GC จับคู่พาร์ทเนอร์ทางธุรกิจระหว่าง หจก.แสงฟ้า กับดีไซเนอร์ VINN PATARARIN เกิดเป็นผลงานแฟชั่นโชว์ใน ELLE Fashion Week 2018 ซึ่งเป็นการนำพลาสติกมารีไซเคิล และนำมาเป็นส่วนประกอบในการผลิตชุดในอุตสาห กรรมแฟชั่น โดยหจก.แสงฟ้า เป็นผู้ผลิตวัตถุดิบให้กับ VINN PATARARIN ใช้ในการออกแบบชุด โดยมี GC เป็นผู้ให้คำปรึกษา

นี่คือจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆ ที่ภาคเอกชนเข้ามาให้การสนับสนุนรวมถึงภาครัฐเอง แต่การสนับสนุนของหน่วยงานต่างๆ อาจไม่มีค่าเลย ถ้าพวกเราทุกคนไม่ตระหนักถึงสิ่งแวดล้อม ใช้พลาสติกอย่างสิ้นเปลือง และไม่ถูกวิธีต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ แบงค็อกดีไซน์วีค 2019 มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ถนนเจริญกรุง หมายเลขโทรศัพท์ 02-105-7441 เว็บไซต์  www.bangkokdesignweek.com  และ เฟสบุ๊ค  www.facebook.com/BangkokDesignWeek

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.