กรุงไทยสนับสนุนงาน CMKL Tech Summit 2018

Dec 18, 2018 -None-

ดร.ธีรวัฒน์ อัศวโภคี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย(ขวาสุด) นำเสนอเรื่อง Machine Learning & AI ของธนาคารในงาน “CMKL Tech Summit 2018”จัดโดยมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังและมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอนเพื่อยกระดับขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรในยุค Digital Transformation ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล เป็นประธานเปิดงานที่อาคารไซเบอร์เวิลด์

 

-None-

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.