5,374
VIEWS

GC ชูแนวคิด Circular Living ปั้นเด็กรุ่นใหม่สร้างผลิตภัณฑ์จากวัสดุหมุนเวียน

Dec 19, 2018 -None-

GC ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมและเคมีภัณฑ์ของประเทศซึ่งมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่คนไทย และดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ ตามแนวคิด Circular Living เพื่อรณรงค์ให้คนไทยมีชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอย่างมีประสิทธิภาพและยาวนานโดยการนำมาใช้หมุนเวียนให้คุ้มค่าสูงสุด จับมือกับภาควิชาศิลปอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยอาจารย์จารุพัชร อาชวะสมิต จัดโครงการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ PE Recycle ขึ้นโดยให้นักศึกษาซึ่งถือเป็นคนรุ่นใหม่ที่จะก้าวไปสู่การทำงานในวงการออกแบบในอนาคต ได้มีโอกาสนำพลาสติก PE Recycle ไปเป็นวัสดุในการออกแบบสร้างสรรค์ผลงาน ตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งเป็นแนวคิดที่ GC กระตุ้นผ่านกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง

การประกวดในครั้งนี้ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC เข้ามาสนับสนุนวัสดุ PE Recycle เพื่อให้นักศึกษาใช้ในการออกแบบกับวัสดุอื่นๆ ที่นักศึกษาทำการวิจัย ค้นคว้า วิเคราะห์และแก้ปัญหาโดยการออกแบบสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่สามารถใช้งานได้จริงมีรูปแบบและราคาที่แข่งขันกับตลาดได้ และต่อยอดพัฒนาสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์

รวมไปถึงสามารถนำองค์ความรู้นี้ ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนเพื่อเรียนรู้ทักษะในการทำงานร่วมกับชุมชนในการผลิตเป็นงานหัตถกรรมท้องถิ่น เพื่อช่วยสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ถือเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานจริงให้กับนักศึกษา ในระบบการศึกษานอกห้องเรียน เพื่อสร้างองค์ความรู้และประสบการณ์ในการทำงานต่อไปในอนาคต

“GC เราทำเรื่องของ Upcycling เพื่อรณรงค์ให้คนทั่วไปเข้าใจเรื่องของการนำขยะพลาสติกกลับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มโดยการใส่นวัตกรรมและไอเดียต่างๆ โดยในครั้งนี้เราดึงเอาเด็กนักศึกษาที่เรียนคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่จะเข้ามาเสริมให้คนทั่วไปเห็นว่าการออกแบบขยะพลาสติกให้เป็นสินค้าแฟชั่นไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของใช้ต่างๆ สามารถทำได้จริง” คุณวราวรรณ ทิพพาวนิช ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกิจการองค์กร GC พูดถึงการประกวดในครั้งนี้

ผลงานของนักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 25 ชิ้น โดยทุกชิ้นจะมีขยะพลาสติก PE (โพลิเอทิลีน) เป็นส่วนประกอบ ซึ่งผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการพิจารณาจาก GC เพื่อนำไปจัดแสดงเป็น Showcase ณ ศูนย์ Customer Service Center (CSC) และได้รับโอกาสในการพัฒนาต่อยอดร่วมกับศูนย์ CSC สู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไป

 

“ไม่น่าเชื่อว่างานน้องๆ หลายชิ้นทำได้ไม่ยากเลย แค่ใส่ไอเดียลงไปก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์แฟชั่นได้ น่าใช้ การที่จะนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่ไม่จำเป็นต้องนำกับมาใช้ซ้ำในรูปแบบเดิม ถ้าเราใส่ไอเดียและนวัตกรรม รวมถึงเอกลักษณ์เข้าไปก็สามารถสร้างสรรค์เป็นสินค้าที่น่าสนใจได้ สินค้าหลายชิ้นที่น้องทำสามารถทำขายได้จริง รวมทั้งสามารถต่อยอดไปสู่การร่วมมือกันแบ่งปันความรู้ให้นักศึกษาในรุ่นต่อๆ ไปได้รู้ถึงการใช้วัสดุอย่างถูกวิธี ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากเพราะเด็กเหล่านี้จบออกมาจะไปทำงานดีไซน์ ถ้าเขามีไอเดียเหล่านี้ติดตัวไป เขาจะไปช่วยให้เกิดการดีไซน์พลาสติกเหลือใช้เหล่านี้ สร้างตลาดใหม่ให้เกิดขึ้นได้”

ผลการประกวด นางสาวภาวินี เสือจำศีล กับผลงานชื่อ Pitch ที่มาของวัสดุจาก แหอวนจับปลา หนังยาง และแลปซีนแพ็กสินค้า ได้คว้ารางวัลชนะเลิศไปในครั้งนี้

นางสาวภาวินี เล่าให้ฟังถึงไอเดียผลงานว่า “เกิดจากการที่เรามองว่าขยะพลาสติกมีเยอะมาก ซึ่งจริงๆ แล้วคนทั่วไปก็ทราบว่ามีแต่คนก็ยังใช้เหมือนเดิม พอมีโครงการนี้ทำให้เรามองเห็นว่ารอบตัวของเราที่เห็นเป็นขยะมันไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแล้วมันสามารถนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ได้ เราจึงไปร้านขายของเก่าแล้วเจอฟิล์มห่อของเหลือทิ้งมากมาย ทั้งๆ ที่มันมีคุณสมบัติเหนียว กันน้ำ กันกลิ่น จึงนำมาใช้ออกแบบรวมกับแหเหลือใช้ที่มีอยู่ นำมาหลอมรวมกันที่อุณหภูมิ 120 องศา 30 วินาที แล้วนำมาออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถุงใส่ของ หมวกอาบน้ำ หรือโคมไฟ”

 จากการประกวดในครั้งนี้ นางสาวภาวินีมองว่าสิ่งที่ได้รับมากกว่ารางวัลก็คือ ประสบการณ์

“ที่มาร่มโครงการนี้ได้ประสบการณ์มากมาย เพราะมีอาจารย์และพี่ๆ GC ให้คำแนะนำทำให้เราเห็นว่าขยะที่เรามองแล้วไม่มีค่าแต่สามารถนำมาทำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ มีมูลค่าเพิ่ม และการประกวดนี้ก็เป็นแรงบันดาลใจให้เราคิดค้นวัสดุใหม่เพิ่มขึ้นอีกในครั้งต่อไปด้วย ส่วนตัวมองว่าดีที่มีการประกวดแบบนี้เพราะถ้าเราทำแค่โครงงานส่ง คนทั่วไปก็ไม่เห็น การประกวดทำให้เราได้รับการสนับสนุนในวงกว้าง เวลาคนมาเห็นผลิตภัณฑ์ของเราแล้วสนใจ ถามที่มาที่ไป ทำให้เราเกิดความภูมิใจ”

สำหรับนางสาวชนากานต์ วรสุข กับผลงานชื่อ Marble Rolling Blinds ที่มาของวัสดุจากพลาสติกรีไซเคิลของ GC และน้ำยาทาเล็บเหลือทิ้งจากร้านทำเล็บ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ ได้ไอเดียผลงานจากสิ่งที่ชื่นชอบอยู่แล้วคือการทาเล็บ พูดถึงผลงานและการประกวดในครั้งนี้ว่า

“ไอเดียในการออกแบบผลงานเกิดจากการที่เราชอบทาเล็บ และเราพยายามหาว่าวัสดุอะไรที่เหลือใช้แล้วจะสามารถนำมาใช้ร่วมกับพลาสติก PE ของ GC ได้ ก็ไปเจอยาทาเล็บที่แห้งแข็ง หมดอายุ จึงนำมาใช้เทคนิค Marbling ทำลายบนเส้น PE ที่ได้จาก GC แล้วนำไปทอเป็นมู่ลี่เพื่อพับเก็บได้ จุดเด่นของผลงานคือเวลาที่เราคลี่ออกมาจะเห็นเป็นลายหินอ่อนและมีความระยิบระยับ เมื่ออยู่ในแสงที่ต่างกันจะให้สีที่แตกต่างกัน

การประกวดในครั้งนี้ทำให้ได้เรียนรู้และทดลองว่าวัสดุต่างๆ สามารถนำมาทำอะไรได้บ้าง เราได้เรียนรู้เรื่องของการทอมากขึ้น ได้ติดต่อใกล้ชิดกับชุมชนบ้านครัวเหนือ ซึ่งทำงานทอให้กับแบรนด์ จิม ทอมป์สัน ซึ่งชุมชนที่ทอแบบนี้ปัจจุบันเหลือน้อยลงแล้ว  นอกจากนี้การประกวดครั้งนี้ทำให้เราเห็นคุณค่าของขยะพลาสติก และเราก็ได้เป็นส่วนเล็กๆ ที่ช่วยกระตุ้นให้คนยุคใหม่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้สามารถทำเป็นผลิตภัณฑ์รีไซเคิลให้มีค่าได้”

เช่นเดียวกับ นางสาวณัฐธิดา นันทสันติ กับผลงานชื่อ Kamou ที่มาของวัสดุจากผ้าหุ้มเบาะรถยนต์และฉลากขวดน้ำพลาสติก ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ซึ่งผลิตผลงานจากวัสดุหุ้มเบาะรถยนต์ ที่คุณสมบัติมีความนุ่มแต่แข็งแรงมากจึงนำมาทำเป็นกระเป๋าโดยดีไซน์ร่วมกับฉลากขวดน้ำ เสริมให้ฟังว่า

“การประกวดในครั้งนี้ทำให้ได้ประสบการณ์ทดลองทำอะไรหลายแบบ ได้เรียนรู้ว่าวัสดุแต่ละอย่างทำอะไรได้บ้าง นอกจากนี้ยังทำให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำโปรดักต์ของตัวเองขาย นอกจากนี้พี่ๆ GC ให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติก โดยเฉพาะเรื่องของไบโอพลาสติกที่เคยได้ยินแต่ชื่อ ไม่รู้มาก่อนว่าสามารถนำไปทำอะไรได้บ้าง โครงการนี้ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องวัสดุและพลาสติกมากขึ้น และทำให้รู้ว่าขยะพลาสติกเป็นเรื่องสำคัญจริงๆ ที่ควรจะถูกนำมาใช้รีไซเคิลทำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มให้มากขึ้นในอนาคต”

นับได้ว่าเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวที่โครงการของ GC ช่วยกระตุ้นให้นักศึกษารุ่นใหม่ในคณะที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้เห็นถึงความสำคัญในการนำขยะพลาสติกมาออกแบบให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่ม และสร้างให้คนทั่วไปเกิดการตระหนักรู้ถึงคุณค่าของการใช้วัสดุหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.