กรุงไทยเปิดตัว “Pay with Krungthai NEXT” บน Facebook เอาใจขาช้อปออนไลน์

Dec 12, 2018 -None-

ประราลี รัตน์ประสาทพร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารองค์กรนวัตกรรมข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจ ธนาคารกรุงไทย และ เคธี่ จาง ผู้จัดการฝ่าย Payments Partnership ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Facebook ร่วมเปิดตัวบริการ “Pay with Krungthai NEXT” เพื่อสร้างประสบการณ์ชำระเงินให้กับนักช้อปออนไลน์ที่ซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าผ่านทาง Facebook เพียงแค่กดจ่ายเงินด้วย “Pay with Krungthai NEXT” ใน Facebook สามารถชำระเงินได้ทันที  โดยผู้ซื้อไม่ต้องจำเลขที่บัญชีหรือสลับหน้าจอใช้หลายแอปให้ยุ่งยาก

ประราลี รัตน์ประสาทพร เปิดเผยว่า จากการที่ธนาคารได้ประกาศยุทธศาสตร์ดิจิทัลสู่การเป็น Invisible Banking ธนาคารแรกในประเทศไทย โดยมุ่งพัฒนานวัตกรรมการชำระเงิน เพื่อตอบสนองนโยบาย Digital Economy และ National e-Payment  ของภาครัฐ รวมถึงส่งเสริมการทำธุรกรรมการเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

“ปัจจุบันพฤติกรรมผู้บริโภคหันไปทำธุรกรรมผ่าน Mobile Banking มากขึ้น เนื่องจากไลฟ์สไตล์ของคนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่กับสมาร์ทโฟน นิยมเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ โดยเน้นความสะดวก รวดเร็วในการซื้อสินค้าและชำระเงิน  ดังนั้น เพื่อเป็นการตอบรับการเติบโตของตลาด Social Commerce ในไทย ธนาคารได้ร่วมมือกับ Facebook  ในการให้บริการชำระเงิน Pay with Krungthai NEXT บนแพลทฟอร์ม Facebook Messenger โดยธนาคารได้เชื่อมต่อ Link จากแอปพลิเคชัน Messenger มาที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เพื่อเป็นช่องทางในการชำระค่าสินค้าและบริการผ่านทาง Mobile Banking เพียงแค่กดจ่ายเงินด้วย “Pay with Krungthai NEXT” ผู้ซื้อสามารถชำระเงินได้ทันที  ไม่ต้องยุ่งยากในการจดจำเลขที่บัญชีของร้านค้าหรือสลับหน้าจอ เพื่อเปิดแอปพลิเคชันในการชำระเงิน และสามารถตรวจสอบรายการ พร้อมยืนยันการจ่ายเงินได้ทันทีอีกด้วย ซึ่งระบบจะยืนยันกลับไปที่ร้านค้าหลังลูกค้าทำรายการสำเร็จ ทำให้ร้านค้าปิดการขายได้ง่ายขึ้น ซึ่งสะดวกและปลอดภัยกว่าการทำธุรกรรมแบบเดิม โดยธนาคารหวังว่าบริการนี้จะเสริมศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจซื้อขายออนไลน์ให้กับลูกค้ารายย่อย และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าและบริการ จากร้านค้าผ่านทาง Facebook  โดยเฉพาะลูกค้าในต่างจังหวัด    ซึ่งเป็นฐานลูกค้าที่สำคัญของธนาคาร

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.