3,255
VIEWS

สถานีรถไฟโตเกียว ใช้หุ่นยนต์ AI ช่วยดูแลความปลอดภัย

Dec 04, 2018 P.Patikom

ยุคหุ่นยนต์มาถึงได้ซักระยะหนึ่งแล้ว มีการใช้หุ่นยนต์ให้บริการมนุษย์อยู่ทั่วไป นอกเหนือจากการใช้ในโรงงาน มีการใช้หุ่นยนต์ในบ้าน ในร้านอาหาร ตามสถานที่สาธารณะอื่นๆ ยิ่งเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พัฒนาสูงขึ้น หุ่นยนต์ก็มีความฉลาดสามารถทำงานด้วยตัวเองมากขึ้นเพราะหุ่นยนต์กับ AI เป็นของคู่กันอยู่แล้ว อย่างที่ญี่ปุ่น ซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในผู้นำด้านหุ่นยนต์ของโลก หุ่นยนต์ได้ถูกใช้ในงานหลายๆ ด้าน รวมทั้งงานรักษาความปลอดภัย 

เช่นที่สถานีรถไฟในกรุงโตเกียว ได้มีการใช้หุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยี AI รุ่นล่าสุดในการลาดตระเวนรักษาความปลอดภัย หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่นี่สามารถควบคุมการทำงานด้วยตัวหุ่นยนต์เอง มีขีดความสามารถในการสแกนหาบุคคลที่น่าสงสัยและพัสดุสิ่งของที่น่าสงสัยว่าจะก่อให้เกิดอันตราย หุ่นยนต์ยังใส่เครื่องแบบเจ้าหน้าที่ตำรวจและดูเป็นมิตรกับผู้คน

ที่สถานีรถไฟ Seibu Shinjuku ในกรุงโตเกียว เราจะได้ยินเสียงที่ชัดเจนพูดซ้ำๆ อยู่ตลอดเวลาว่า "การลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยกำลังดำเนินการอยู่ การลาดตระเวนการรักษาความปลอดภัยกำลังดำเนินการอยู่ (Security patrol in progress. Security patrol in progress)" นั่นเป็นเสียงจากหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยที่ทำงานลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยในบริเวณสถานีรถไฟที่สำคัญที่สุดในกรุงโตเกียว

หุ่นยนต์ที่มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า Perseusbot นี้ ถูกพัฒนาขึ้นด้วยความร่วมมือของบริษัทรถไฟ Seibu Railway กับ Tokyo Metropolitan Industrial Technology Research Institute, และ องค์กรปัญญาประดิษฐ์แห่งญี่ปุ่น (Japanese Artificial Intelligence Firms) Earth Eyes และ Nihon Unisys, หุ่นยนต์มีเทคโนโลยี AI ที่สามารถทำงานได้ด้วยตัวเอง ในขณะที่หุ่นยนต์ลาดตระเวนทั่วอาณาเขตของตนในบริเวณสถานี Perseusbot ก็จะสแกนพื้นที่ด้วยกล้องที่เป็นเสมือนตาของหุ่นยนต์ เพื่อค้นหาและวิเคราะห์พฤติกรรมมนุษย์ที่กำลังแสดงความก้าวร้าว หรือดูอันตราย พร้อมทั้งตรวจหาพัสดุสิ่งของที่น่าสงสัย

หุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย Perseusbot สามารถตรวจจับสิ่งที่น่าสงสัยต่างๆ ได้ด้วยตัวเอง และตอบสนองต่อภัยคุกคามที่เป็นอันตรายได้ทันที เมื่อเห็นคนหรือสิ่งของที่เป็นอันตราย หุ่นยนต์จะส่งการแจ้งเตือนไปยังพนักงานรักษาความปลอดภัยของสถานีรถไฟที่เป็นมนุษย์เพื่อให้เข้ามาดำเนินการได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจุบัน หุ่นยนต์ Perseusbot ยังอยู่ระหว่างการทดสอบภาคสนาม เพื่อให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์สามารถวัดความสามารถและผลกระทบที่มีต่อการสัญจรไปมาของมนุษย์จำนวนมากในบริเวณสถานีรถไฟ ถ้าผลการทดสอบบรรลุผลตามเป้าหมายอย่างสมบูรณ์ เราคงได้เห็นหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัยจำนวนมากตามสถานีรถไฟต่างๆ ทั่วญี่ปุ่นที่ทำงานรักษาความปลอดภัยร่วมกับมนุษย์


Cr : SoraNews24

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn