ปตท.สผ. คว้า 2 รางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน

Nov 29, 2018 -None-

พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. เข้ารับ 2 รางวัลจากการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับอาเซียน ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับแรก (Top 3 PLCs - Thailand) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีคะแนนสูงสุด 50 อันดับแรก (Top 50 ASEAN PLCs) โดยอยู่ในกลุ่ม Top 1-10 ของอาเซียน จากการประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลในการวัดระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนและ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลนี้ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 สะท้อนให้เห็นถึงการเป็นองค์กรชั้นนำของไทยที่มีการกำกับดูแลกิจการที่เป็นเลิศทั้งในระดับประเทศและระดับอาเซียน โดยพิธีมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้น ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

รางวัล

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.