กรุงศรีเผยกลยุทธ์ด้านวาณิชธนกิจ ใช้จุดแข็งพลังศักยภาพกรุงศรี-MUFG ให้บริการแบบครบวงจร

Nov 26, 2018 -None-

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เสริมศักยภาพด้านวาณิชธนกิจ (Investment Banking) ด้วยกลยุทธ์บริการลูกค้าแบบครบวงจร (Total Investment Banking Solutions) โดยเสริมทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการระดมทุนในรูปแบบต่างๆ และเป็นที่ปรึกษาการเงินให้กับลูกค้าธุรกิจ ตลอดจนบริการจัดโครงสร้างทางการเงินและสินเชื่อโครงการ พร้อมทั้งผสานความแข็งแกร่งในประเทศของกรุงศรี กรุ๊ป และเครือข่ายระดับโลกของ มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป (MUFG) เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจ รองรับการฟื้นตัวต่อเนื่องของเศรษฐกิจไทย โดยตั้งเป้ากลุ่มงานวาณิชธนกิจเติบโต ประมาณ 25-30% ในปี 2562

สิทธิไชย มหาคุณ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านวาณิชธนกิจ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า “การระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น และมีแนวโน้มว่ายังมีการเติบโตต่อเนื่อง โดยในปี 2561 คาดว่าจะมีมูลค่าตลาดการระดมทุนผ่านการออกตราสารหนี้ของภาคเอกชนไม่ต่ำกว่า 8 แสนล้านบาท และคาดว่าภาคเอกชนส่วนใหญ่ยังคงระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ในปีหน้าอย่างต่อเนื่อง โดยสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) และ บลูมเบิร์ก (Bloomberg) ได้จัดอันดับให้กรุงศรีเป็นอันดับ 2 ในฐานะผู้รับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2561 และคาดว่าจะติดอันดับ 1 ใน 5 ในปี 2561/2562 ขณะที่สินเชื่อโครงการ (Project Finance) คาดว่าจะได้รับปัจจัยหนุนจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ และกลุ่มลูกค้าของกรุงศรีและ MUFG ที่สนใจลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐาน กรุงศรีจึงได้ขยายงานด้านวาณิชธนกิจด้วยการเพิ่มบุคลากรและเสริมความแข็งแกร่งให้ครอบคลุมทุกด้าน”

สิทธิไชย กล่าวเพิ่มเติมว่า “กรุงศรีมีความพร้อมในการให้บริการ ทั้งในด้านสินเชื่อโครงการ (Project Finance) การจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ (Debt Capital Market หรือ DCM) การให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินและการรับประกันการจัดจำหน่ายในการระดมทุนจากการเสนอขายตราสารทุน (Equity Capital Market หรือ ECM) และการควบรวมและการซื้อกิจการ (Merger and Acquisition หรือ M&A) โดยกรุงศรีสามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าด้วยเครือข่ายของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผสานความร่วมมือกับบริษัทในเครือ คือ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด (KSAM) รวมทั้งเครือข่ายของ MUFG ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นผู้จัดสรรเงินกู้ (Mandated Lead Arranger) รายใหญ่อันดับ 1 ของโลก”

“ในช่วงปีที่ผ่านมา กรุงศรี กรุ๊ป และ MUFG ประสบความสำเร็จในการจัดหาวงเงินสินเชื่อโครงการให้กับลูกค้าในธุรกิจพลังงาน และอากาศยาน ได้รับความไว้วางใจในการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ของบริษัทในหลากหลายกลุ่มธุรกิจที่สำคัญในประเทศไทย อันได้แก่ บริษัทที่เป็นผู้นำในธุรกิจพลังงาน และสาธารณูปโภค ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งเป็นผู้ให้คำปรึกษาในการควบรวมกิจการและเป็นที่ปรึกษาในการเสนอขายทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) ให้กับประชาชนทั่วไป ในด้านสินเชื่อ Project Finance กรุงศรีได้รับความร่วมมือจาก MUFG ในการทำธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น โครงสร้างพื้นฐาน น้ำมันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงธุรกิจการบิน และคาดว่าความต้องการด้านบริการจัดโครงสร้างทางการเงินและสินเชื่อโครงการ (Project Finance and Structured Finance) มีโอกาสเติบโตต่อเนื่อง ด้วยปัจจัยขับเคลื่อนจากความคืบหน้าของโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) โดยจะเน้นขนาดของดีลมูลค่าอย่างน้อย 5,000 ล้านบาท

ในด้านการออกจำหน่ายตราสารหนี้ กรุงศรีมุ่งเน้นบริการแบบครบวงจรที่มีมูลค่าดีลอย่างน้อย 2,000 ล้านบาท รวมทั้งมุ่งเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในเรื่องการควบรวมกิจการซึ่งครอบคลุมทั้งดีลภายในประเทศและระหว่างประเทศ (Cross-border M&A) ผ่านการเชื่อมโยงของเครือข่าย MUFG ขณะที่ในด้านบริการการระดมทุนจากตราสารทุน กรุงศรีมุ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินในการเสนอขายหุ้นให้ประชาชนครั้งแรก (IPO) และการเป็นที่ปรึกษาการเสนอขายกอง REIT โดยผ่านเครือข่ายกรุงศรีผสานความร่วมมือกับ KSS และแพลตฟอร์มระดับโลกของ MUFG เพื่อส่งมอบบริการที่สร้างความแตกต่าง ช่วยเสริมความแข็งแกร่งทางการเงินและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับลูกค้า เพื่อนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจไทย”  สิทธิไชยกล่าวเพิ่มเติม

Strategy

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn