ธ. กรุงเทพร่วมงาน SET in the City 2018 ชู ‘B-Advice’ นำทัพสร้างความมั่งคั่งในระยะยาว

Nov 20, 2018 -None-

ธนาคารกรุงเทพพาเหรดสินค้าการเงิน-ลงทุนคับคั่งร่วมงาน SET in the City 2018 ชูธง ‘B-Advice บริการออกแบบการลงทุน’ เพิ่มทางเลือกช่วยต่อยอดการออมและการลงทุน ตอบโจทย์บรรลุเป้าหมายการเงินตามความต้องการสอดคล้องกับระดับเสี่ยงในการลงทุนที่ยอมรับได้ ช่วยคุณวางแผนตั้งแต่ก้าวแรกสู่ความสำเร็จและความมั่งคั่งในระยะยาว พร้อม 2 กองทุน RMF ใหม่ล่าสุด รับโค้งสุดท้ายผลิตภัณฑ์สำหรับลดหย่อนภาษี ผนึกกำลังพันธมิตร-บริษัทในกลุ่มตอบโจทย์ลูกค้ายุคดิจิทัล

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารได้เตรียมผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินเพื่อตอบโจทย์ความต้องการด้านลงทุนและจัดการการลงทุนในงานมหกรรมการลงทุนแห่งปี SET in the City2018 ผ่านแนวคิด “ธนาคารกรุงเทพ เพื่อนคู่คิด ชีวิตดิจิทัล” ที่จะยังคงจุดยืนที่แข็งแกร่งในฐานะเพื่อนคู่คิดที่คอยแนะนำให้คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์และตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า พร้อมกับนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนให้บริการต่างๆ เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นผ่านการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ที่ทันสมัยสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของลูกค้า

ความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์และบริการในครั้งนี้ จะนำโดย “B-Advice” บริการออกแบบการลงทุนสำหรับกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพในการลงทุนโดยมีสินทรัพย์ทางการเงินกับธนาคารตั้งแต่ 1-3 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการวิเคราะห์เพื่อให้คำแนะนำด้านการลงทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า รวมทั้งจัดสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์แต่ละประเภทอย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้  เพื่อต่อยอดศักยภาพการลงทุนของลูกค้าให้ไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จุดเด่นของบริการ B-Advice อยู่ที่บุคลากรที่ทำหน้าที่เป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เป็นผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (Securities Investment Consultant) ซึ่งจะมาทำหน้าที่ให้คำปรึกษา ควบคู่กับการใช้โปรแกรม Wealth Advice ที่จะช่วยวางแผนทางการเงินและออกแบบพอร์ตการลงทุนตามระดับความเสี่ยงที่ลูกค้ายอมรับได้ รวมถึงการวิเคราะห์สภาวะการลงทุนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาที่เหมาะสม โดยจะเริ่มตั้งแต่  1.จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงและ/หรือตรวจสุขภาพการเงิน 2.แนะนำการวางแผนทางการเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่คุณต้องการ 3.นำเสนอสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตของคุณให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความเสี่ยงที่คุณสามารถยอมรับได้ 4.ติดตามสถานะการลงทุนและปรับสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสม และ 5.รายงานสรุปผลสถานะการลงทุนในปัจจุบัน ตามที่ธนาคารได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็นผู้ให้บริการออกแบบการลงทุนภายใต้โครงการ ‘5 ขั้นมั่นใจลงทุน’ ซึ่งย้ำให้เห็นภาพลักษณ์ของธนาคารในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินแบบครบวงจรให้แก่ลูกค้า

ดร.ทวีลาภ กล่าวอีกว่า ภายในงานยังเปิดให้ลูกค้าผู้สนใจสามารถเลือกซื้อกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (Retirement Mutual Fund-RMF) ใหม่ล่าสุดอีก 2 กองทุน คือ ‘กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลอินโนเวชั่นและเทคโนโลยีเพื่อการเลี้ยงชีพ’ (B-INNOTECHRMF) ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นของบริษัทต่างๆ ทั่วโลกที่มีการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ กระบวนการ หรือ บริการที่เน้นความก้าวหน้าและพัฒนาการทางเทคโนโลยี  และ ‘กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นเอเชียเพื่อการเลี้ยงชีพ’ (B-ASIARMF) ลงทุนในกองทุนหลักที่ลงทุนหุ้นของบริษัทในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเป็นภูมิภาคที่กำลังเติบโตสูง ดังนั้น ทั้งสองกองทุนนี้จึงเป็นโอกาสการลงทุนใหม่ๆ สำหรับผู้บริโภคที่จะได้รับผลตอบแทนที่น่าสนใจในระยะยาวจากการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ขณะเดียวกันผู้ลงทุนยังได้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอีกทางหนึ่งด้วย

นอกจากนี้ ยังมีความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจอย่างบริษัท เอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ BeTogether เพื่อให้บริการวางแผนการประกันชีวิตที่เน้นความเข้าใจความต้องการลูกค้าอย่างแท้จริง รวมถึงมีบริษัทในกลุ่มธนาคารกรุงเทพ อย่าง บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บัวหลวง ที่นำกองทุนรวมรูปแบบต่างๆ มานำเสนอ พร้อมแนะนำ BF Mobile Application ที่ช่วยให้นักลงทุนเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการลงทุน โดยได้พัฒนาฟีเจอร์ Wealth Plan และกำลังจะเพิ่ม Consolidated Portfolio เพื่อช่วยตอบโจทย์การวางแผนทางการเงินผ่านช่องทางดิจิทัลได้สะดวกยิ่งขึ้น และยังมี บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) บัวหลวง ที่จะมาร่วมนำเสนอนวัตกรรมการลงทุนที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องภายในงานนี้ด้วย

สำหรับผู้สนใจ สามารถเยี่ยมชมบูธหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่บูธธนาคารกรุงเทพ ภายในงาน SET in the City 2018 ระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn