กรุงเทพประกันชีวิต จบไตรมาสที่ 3 ปี 2561 กำไรสุทธิรวมกว่า 3.9 พันล้าน

Nov 12, 2018 -None-

ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เผยว่า กรุงเทพประกันชีวิตมีเบี้ยประกันรับสุทธิในไตรมาสที่ 3 จำนวน 11,495 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 ซึ่งเกิดจากผลของการลดลงของเบี้ยประกันภัยรับปีแรกเป็นสำคัญโดยบริษัทมีเบี้ยประกันภัยรับปีแรกในไตรมาสที่ 3 จำนวน 1,725  ล้านบาท ลดลงร้อยละ 64 จากการปรับสัดส่วนการขายแบบประกันจากสะสมทรัพย์ระยะกลางในช่องทางธนาคารเป็นแบบประกันระยะยาวมากขึ้น ซึ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ผู้เอาประกันได้รับความคุ้มครองสูงและได้ลดสัดส่วนของแบบประกันที่ไม่สร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทฯในขณะที่เบี้ยประกันภัยรับปีต่อไปมีจำนวน 10,023 ล้านบาท

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 จำนวน 324,862 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2560 ร้อยละ 5 และในไตรมาสที่ 3 นี้ บริษัทมีกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน 998 ล้านบาททั้งนี้บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2561 ที่ 3,939 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่มีกำไรสุทธิ 1,897 ล้านบาท ทางด้านความมั่นคงของฐานะทางการเงิน บริษัทมีระดับความเพียงพอของเงินกองทุนตามระดับความเสี่ยง ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ปี 2561 ที่ระดับร้อยละ 257 โดยมากกว่ากฎหมายกำหนดกว่า 2 เท่าจึงแสดงถึงความมั่นคงในฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัททำการตลาดผ่านทุกช่องทางจำหน่ายรวมทั้งกระตุ้นเบี้ยประกันของแบบประกันที่เปิดตัวใหม่อย่างต่อเนื่อง อาทิห่วงรักสมาร์ท บีแอลเอ อุ่นใจโรคร้าย รวมทั้งผลักดันการขายแบบประกันที่ให้ความคุ้มครองสุขภาพต่างๆ ในช่องทางตัวแทนบริษัทยังผลักดันโครงการ 3B LINK แผนการลงทุนคู่ความคุ้มครอง ผ่านที่ปรึกษาการเงินของบริษัท นอกจากบริษัทยังได้แนะนำแบบประกันสุขภาพสุขสันต์ในช่องทางการขายทางเลือกด้วย”

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu