อาลีบาบา กรุ๊ป ประกาศผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

Nov 09, 2018 -None-

อาลีบาบา กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (NYSE: BABA) ได้รายงานผลประกอบการประจำไตรมาสซึ่งสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 30กันยายน2561
 
“อาลีบาบามีการเติบโตที่แข็งแกร่งในไตรมาสที่ผ่านมาโดยเฉพาะจำนวนลูกค้าที่ซื้อสินค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปี เพิ่มขึ้น 25 ล้านรายเป็น 601 ล้านในช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน”  นาย แดเนียล จาง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว “เราได้ผนึกการทำงานร่วมกันในธุรกิจของเราซึ่งแสดงให้เห็นถึงพลังการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของอาลีบาบาซึ่งจะมีการแสดงให้เห็นเพิ่มขึ้นในช่วงมหกรรมช้อปปิ้งระดับโลก 11.11 ที่กำลังจะเริ่มขึ้นในวันที่ 11พฤศจิกายนนี้ ภายใต้กลยุทธ์การค้าปลีกใหม่ของอาลีบาบา เราตระหนักถึงวิสัยทัศน์ของเราที่จะช่วยให้การค้าปลีกแบบเดิม ๆ มีการเติบโตขึ้นโดยการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานในร้านค้าของตนโดยใช้เทคโนโลยีของอาลีบาบาและข้อมูลเชิงลึกของผู้บริโภค "
 
“เรามีอัตราการเติบโตล้ำหน้าคู่แข่งในอุตสาหกรรมทั้งหมดโดยมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งถึง 54% ในไตรมาสนี้ " แมกกี้ วู ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินของอาลีบาบา กรุ๊ป กล่าว"ความสามารถในการทำกำไรโดยรวมของเราเติบโตขึ้นในไตรมาสนี้ แต่ก็มีผลกระทบจากการลงทุนด้านการให้บริการท้องถิ่น ระบบโลจิสติกส์ ธุรกิจบันเทิงและการขยายธุรกิจระหว่างประเทศตลาดธุรกิจหลักของเรายังคงมีการเติบโตของผลกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งซึ่งช่วยให้เราสามารถลงทุนตามยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆของเรา "
 
ข้อมูลที่น่าสนใจจากผลประกอบการไตรมาสสิ้นสุดวันที่ 30กันยายน2561มีดังต่อไปนี้
รายได้รวม 85,148 ล้านหยวน (12,398ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 54% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีก่อน
รายได้หลักจากธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่งเติบโตขึ้น56% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 72,475ล้านหยวน (10,553 ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายได้จากธุรกิจคลาวด์คอมพิวติ้งเพิ่มขึ้น 90% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 5,667ล้านหยวน (825ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายได้จากธุรกิจสื่อดิจิทัลและบันเทิงเติบโตขึ้น 24% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 5,940ล้านหยวน (865ล้านเหรียญสหรัฐ)
รายได้จากกลุ่มธุรกิจเชิงนวัตกรรมเพิ่มขึ้น 20% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็นรายได้ทั้งหมด 1,066ล้านหยวน (155ล้านเหรียญสหรัฐ)
 
ช่องทางค้าปลีกของอาลีบาบาในประเทศจีน มีลูกค้าที่ซื้อสินค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งต่อปีรวมกว่า 601 ล้านราย เพิ่มขึ้น25 ล้านรายเมื่อเทียบกับ 12 เดือนก่อนหน้านี้ที่สิ้นสุดวันที่30 มิถุนายน2561
 
ยอดผู้ใช้งานในประเทศจีนที่เข้าถึงช่องทางค้าปลีกของเราในแต่ละเดือนผ่านโทรศัพท์มือถือ สูงถึง 666 ล้านคนในเดือนกันยายน2561ซึ่งสูงกว่าในเดือนมิถุนายนของปีเดียวกันถึง 32 ล้านคน
 
กำไรจากการดำเนินการ13,501ล้านหยวน (1,966ล้านเหรียญสหรัฐ)ลดลง 19% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากการรวมผลประกอบการจากการลงทุนใน Ele.me และ Cainiao Network ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อดิจิทัลและบันเทิงและการลงทุนในนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์พนักงานที่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหุ้น และการตัดค่าเสื่อมราคากำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) เพิ่มขึ้น 7%จากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 26,710 ล้านหยวน (3,889ล้านเหรียญสหรัฐ) 
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุงแล้วของธุรกิจการค้าปลีก-ค้าส่ง คิดเป็น 29,807ล้านหยวน (4,340ล้านเหรียญสหรัฐ) เพิ่มขึ้น 13% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา กำไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่าย ภาษีและรายการตัดจ่ายทางบัญชีอื่นๆที่ปรับปรุง (Adjusted EBITDA) ที่ไม่ได้คำนวณตามมาตรฐานบัญชีทั่วไป (non-GAAP measurement)ของธุรกิจการค้าปลีก-ส่ง เพิ่มขึ้น 27% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็น 35,642 ล้านหยวน (5,190 ล้านเหรียญสหรัฐ) 
กำไรสุทธิสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญคือ 20,033ล้านหยวน (2,917ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรสุทธิเท่ากับ 18,241ล้านหยวน ( 2,656ล้านเหรียญสหรัฐ) ซึ่งเพิ่มขึ้น 13% และ 5% ตามลำดับเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว 
กำไรสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปเท่ากับ 23,453ล้านหยวน (3,415ล้านเหรียญสหรัฐ) กำไรต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 7.62หยวน (1.11เหรียญสหรัฐ) และกำไรที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไปต่อหุ้นปรับลดเท่ากับ 9.60หยวน (1.40เหรียญสหรัฐ)
กระแสเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานอยู่ที่ 31,407ล้านหยวน (4,573ล้านเหรียญสหรัฐ)ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิที่ไม่ได้คำนวณตามหลักการบัญชีทั่วไป อยู่ที่ 16,033ล้านหยวน (2,334ล้านเหรียญสหรัฐ)
 

อาลีบาบา กรุ๊ป

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.