เมืองไทยประกันชีวิต มอบกรมธรรม์ประกันภัย “100 (ไมโครอินชัวรันส์)”

Oct 31, 2018 -None-

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์ประกันภัย “100 (ไมโครอินชัวรันส์)" ในโครงการ "คุ้มครองอุ่นใจกับเมืองไทยประกันชีวิต" ให้แก่เจ้าหน้าที่เทศบาลนครอุดรธานี เทศบาลตำบลปะโค และองค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ โดยมี กิตติกร ทีฆธนานนท์ รองนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี,  สิทธิสันต์ ประเสริฐสุข  รองนายกเทศเทศมนตรีตำบลปะโค และ บุญญา ไชยนาพันธ์ ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า เป็นผู้รับมอบ โอกาสนี้มี วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง, วัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และ สันติ วิริยะรังสฤษฎ์ ประธานจัดงานมหกรรมการเงิน ร่วมเป็นเกียรติที่บูธกิจกรรมเมืองไทยประกันชีวิต ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุดรธานี

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.