บล.ไทยพาณิชย์ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ หัวข้อ Thai Tourism Day

Oct 25, 2018 -None-

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์  จำกัด (SCBS) จัดงานสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้แก่นักลงทุนสถาบันในประเทศ หัวข้อ “Thai Tourism Day” นำเสนอมุมมองขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเดินหน้าสร้างความโดดเด่นของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยว รวมถึงแผนการรองรับนักท่องเที่ยวดึงความเชื่อมั่นให้กับกลับคืนมา โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ พัฒนพงศ์ สุวรรณชาติ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  ภัทรวัลล์ สุกปลั่ง  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  บริษัท เอเชีย เอวิเอชั่น จำกัด (มหาชน) ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์  รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร บริษัท โรงแรมเซ็นทรัล พลาซา จำกัด (มหาชน)  กันยะรัตน์ กฤษณเทวินทร์ รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่การเงิน บริษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยมี  เกียรติศักดิ์ เจนวิภากุล กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย  บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด  เข้าร่วมงาน ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.