7,047
VIEWS

LH Bank มืออาชีพด้านวางแผนการเงินในทุก Life Stage

Oct 25, 2018 -None-

ปัจจุบันผู้คนหันมาให้ความใส่ใจกับเรื่องของการออมและการลงทุนเพื่อวางแผนการเงินในชีวิตมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศไทยที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ Ageing Society โดยค่าเฉลี่ยอายุของคนปัจจุบันมากขึ้นเนื่องจากปัจจัยทางการแพทย์ที่ก้าวหน้าขึ้น รวมทั้งเทรนด์การรักษาสุขภาพที่ทำให้คนมีสุขภาพดีและอายุยืนยาวขึ้น การวางแผนการเงินล่วงหน้าจะทำให้ทุกช่วงชีวิตที่กำลังจะมาถึงนั้นดำเนินไปอย่างไร้ความกังวล

ด้านภาครัฐได้มีออกกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย หรือ Thailand Future Fund (TFFIF) ซึ่งเป็นกองทุนรวมประเภทหนึ่งที่รัฐบาลจะจัดตั้งขึ้นเพื่อระดมเงินทุนจากภาคเอกชนทั้งสถาบันและรายย่อยเพื่อใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ซึ่งคาดว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดีและมีประชาชนสนใจเป็นจำนวนมาก

ด้านธนาคารจึงต้องมีการปรับตัวและแข่งขันกันออกผลิตภัณฑ์เพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในเรื่องของการออมและการลงทุนอย่างคึกคัก คุณวุฒิชัย กมลสันติสุข รักษาการผู้ช่วยสายงานผลิตภัณฑ์และการตลาด ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH Bank ให้ทัศนะที่น่าสนใจไว้ว่าเมื่อค่าครองชีพสูงขึ้น ในขณะที่คนมีชีวิตยืนยาวกว่าที่ผ่านมา การวางแผนการเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่สามารถมองข้ามได้เพื่อป้องกันไม่ให้เงินของเราหมดก่อนที่เราจะเสียชีวิต 

“เรามองว่าการวางแผนออมเงินเพื่ออนาคตเป็นการสร้างหลักประกันพร้อมกับการสร้างความมั่งคั่ง เพราะไม่ว่าจะเป็นการวางแผนในระยะสั้นหรือระยะยาวควรมีการตั้งเป้าหมายและจัดสรรเงินออมนี้อย่างชัดเจน เพื่อใช้ในยามเกษียณอายุและส่งต่อความมั่งคั่งในรูปแบบมรดกให้กับรุ่นลูกต่อไป

LH Bank ได้ออกผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ให้ลูกค้าสามารถเลือกลงทุน เช่น ประกันชีวิต ประกันสะสมทรัพย์ หรือการลงทุนในกองทุนหรือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนมากกว่าเงินฝาก ถึงแม้ว่าเงินฝากจะได้ผลตอบแทนที่ต่ำกว่าการลงทุนประเภทอื่นแต่ข้อดีของเงินฝากคือมีความเสี่ยงต่ำ  อีกทั้งมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก โดยสถาบันคุ้มครองเงินฝาก หรือ DPA ที่มีการกำหนดวงเงินการคุ้มครองเงินฝากปัจจุบันอยู่ที่ 15 ล้านบาทต่อรายผู้ฝากต่อสถาบันการเงิน  ทำให้การเลือกผลิตภัณฑ์เงินฝากเป็นการออมเพื่ออนาคตที่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการสภาพคล่องทางการเงินและรับความเสี่ยงได้ต่ำ หรือผู้ที่อยู่ในวัยเกษียญอายุ”

สำหรับผลิตภัณฑ์ด้านเงินฝาก ของ LH Bank จะให้ผลตอบแทนหรืออัตราดอกเบี้ยสูงเมื่อเทียบกับในตลาด ซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์นั้นจะมีคุณสมบัติที่โดดเด่นแตกต่างกันออกไป เช่น ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าที่อื่นคือ บัญชีเงินฝากไม่ประจำที่ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 1.50 % เมื่อเทียบเท่าเงินฝากประจำ และ ยังมีเงินฝากออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตที่นอกจากจะได้ดอกเบี้ยแล้วยังได้รับความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 25 เท่า หรือสูงสุดไม่เกิน 15 ล้านบาท โดยไม่ต้องตรวจสุขภาพ และไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน  โดยมีให้เลือก 2 แผน คือ ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตแผน 1 ฝากเงินขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท รับความคุ้มครอง 25 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชี ก่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 1 วัน (วงเงินคุ้มครองสูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท) และ ออมทรัพย์คุ้มครองชีวิตแผน 2 ให้ดอกเบี้ยสูงกว่าบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป จ่ายดอกเบี้ยรายเดือน ฝากเงินขั้นต่ำเพียง 100,000 บาท รับวงเงินคุ้มครองสูงสุด 15 ล้านบาท ซึ่งทุกผลิตภัณฑ์ยังคงรักษาจุดเด่นของเงินฝากออมทรัพย์ที่มีความคล่องตัวสูง สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเอทีเอ็ม/เดบิต และบริการ LH Bank M Choice  (Mobile Banking  Application)ได้อีกด้วย

สำหรับกลุ่มลูกค้าที่ไม่ชอบความเสี่ยงและต้องการผลตอบแทนที่แน่นอน LH Bank ก็มีแคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงเพื่อตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ โดยมีให้เลือก 3 แบบตามระยะเวลาในการฝาก คือ เงินฝากประจำพิเศษ 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย1.65% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 100,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนด  เงินฝากประจำพิเศษ 12 เดือน ด้วยอัตราดอกเบี้ย 1.75% ต่อปี และ เงินฝากประจำพิเศษ 24 เดือน 1.85% ต่อปี ฝากขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท และมีการจ่ายดอกเบี้ยรายเดือนหักเข้าบัญชีออมทรัพย์อัตโนมัติ

อย่างไรก็ตามในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงแนวคิดที่ว่าการออมสามารถทำได้ทุกช่วงชีวิต หรือ Life Stage ซึ่งคุณวุฒิชัยมองว่า เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะการวางแผนการออมในทุกช่วงชีวิตหากเกิดขึ้นในช่วงที่อายุน้อยย่อมได้เปรียบ กล่าวคือยิ่งออมไวยิ่งได้เปรียบ นอกจากผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์กองทุนที่ LH Bank เปรียบเสมือน Fund Supermart ที่สามารถคัดสรรกองทุนที่มีคุณภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าจาก 14 บลจ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนของ บลจ.แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ที่มีการออกแบบกองทุนให้ตอบโจทย์ลูกค้าในแต่ละช่วงเวลา  ได้เป็นอย่างดี เช่นกองทุน LHIP และ LHSMART ซึ่งเป็นกองทุนรวมที่สามารถทนต่อความผันผวนของตลาดได้ค่อนข้างดีกว่ากองทุนผสมหุ้นอื่น มีค่าความผันผวนด้านอื่นต่ำ จากสภาวะตลาดหุ้นขณะนี้ที่ยังผันผวนตามความกังวลเรื่องสงครามการค้าและเงินทุนไหลออกของกลุ่มประเทศเกิดใหม่ ส่งผลให้ปีนี้ SET Index ปรับตัวลดลงจากจุดสูงสุดที่ 1,850 จุด มาที่ 1,585 จุด คิดเป็นการปรับตัวลดลง 265 จุด หรือมีผลขาดทุนสูงสุด (Maximum Drawdown)  -14%     ดังนั้นจะเห็นว่ากองทุนที่มีการกระจายการลงทุนไปยังสินทรัพย์หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ และตราสารหนี้ ที่มีกระแสเงินสดให้แก่กองทุนอย่างต่อเนื่องได้แก่ เงินปันผลและดอกเบี้ยรับซึ่งเป็นแหล่งที่มารายได้หลักสำหรับกองทุนจะให้ผลตอบแทนที่มีความผันผวนน้อยกว่าการลงทุนในกองทุนหุ้น ในขณะที่ปีหน้าหากตลาดหุ้นกลับมา perform ก็จะเป็น upside gain ของกองทุน

“แนวคิด Life Stage planning คือการวางแผนชีวิตในแต่ละช่วงอายุออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละช่วงอายุที่มีความต้องการและรับความเสี่ยงได้แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ช่วงวัยทำงานสามารถรับกับความเสี่ยงได้มากก็ควรลงทุนในกองทุนหรือหุ้น เพราะเรื่องเหล่านี้ต้องลงทุนระยะยาวอย่างน้อย 15 ปีขึ้นไป เพื่อสร้างผลตอบแทน และเมื่อถึงวัยสร้างครอบครัวและวัยเกษียณความเสี่ยงที่รับได้ก็จะลดลงตามอายุที่เพิ่มขึ้น ควรเพิ่มการลงทุนเรื่องของประกันสุขภาพให้เหมาะสม”

คุณวุฒิชัยเสริมให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เริ่มลงทุนเพื่ออนาคตเร็วกว่าสมัยก่อน โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มที่มีเข้าใจในเรื่องของการลงทุนดีเยี่ยม กับลูกค้าที่ยังไม่รู้ความต้องการของตัวเอง โดยทาง LH Bank จะส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยดูแลและให้ความรู้แก่ลูกค้าและช่วยวางแผนให้ตามจุดประสงค์ที่ลูกค้าต้องการ

“เนื่องด้วยเรื่องของการออมและการลงทุนเป็นเรื่องที่สำคัญ LH Bank จึงมีการจัดอบรมหลักสูตรให้กับ Relationship Manager หรือ RM ของเราเพื่อให้สามารถแนะนำข้อมูลและเนื้อหาให้กับลูกค้าได้อย่างมืออาชีพและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสมและพึงพอใจมากที่สุด”

ช่องทางออนไลน์เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ LH Bank ให้ความสำคัญในการสื่อสารกับคนรุ่นใหม่เพื่อให้ทราบถึงการวางแผนทางการเงินในแต่ละช่วงอายุ ผ่านทางออนไลน์ซึ่งได้รับการตอบรับจากลูกค้าที่ดีมาก และเดือนพฤศจิกายนนี้ LH Bank จะขยายเพิ่มช่องทางในการบริการทางการเงินผ่านทาง Mobile เป็นการตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนเมืองที่เร่งรีบ และต้องการความสะดวกสบายในการทำธุรกรรมทางการเงิน

“เรื่องของการลงทุนทั้งการออมและการซื้อกองทุน สิ่งสำคัญที่ต้องจะคำนึงถึงคือ ต้องสำรวจค่าใช้จ่ายที่จำเป็นรวมถึงพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองว่าเป็นอย่างไร ถ้าที่ผ่านมาไม่มีเหลือเก็บควรเริ่มปรับจากพฤติกรรมส่วนตัวก่อน หากเกิดจากหนี้สินเดิม ก็ต้องปรับพฤติกรรมเพื่อให้มีเงินเหลือเก็บมาชำระหนี้ให้หมด ในการชำระหนี้ก็ควรเลือกที่มีต้นทุนสูงที่สุดค่อยๆเคลียร์ให้หมด จากนั้นจึงเริ่มการออมการลงทุน โดยลงทุนตามLife Stage และในการลงทุนควรจะมีModel Portfolio เพื่อลดความเสี่ยง ที่สำคัญควรปรึกษาผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านของการออมการลงทุน เพื่อจะได้ลงทุนได้อย่างเหมาะสมและไม่ผิดพลาด”

แน่นอนว่า LH Bank จะเป็นหนึ่งในผู้ช่วยที่จะช่วยวางแผนให้อนาคตทางการเงินของลูกค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle