21,522
VIEWS

เข้าใจ 5 ความแตกต่าง ของผู้บริโภค ที่มีต่อ นวัตกรรม

Oct 19, 2018 S.Worapol

แน่นอนว่าวันนี้นวัตกรรมกลายมาเป็นอีกหนึ่งแกนกลยุทธ์ที่แบรนด์พยายามคิดและสร้างอยู่ตลอดเวลาให้ทันต่อการแข่งขัน 

แต่บางครั้งก็ลืมไปว่านวัตกรรมก็มีอุปสรรคหลายอย่างที่นอกเหนือจากขั้นตอนของการวิจัยและพัฒนา คือเมือนวัตกรรมถูกนำเสนอออกมาแล้ว ไม่ได้ตอบโจทย์กับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง อาจจะเป็นเพราะนวัตกรรมนั้นไม่ใช่นวัตกรรมในสายตาของลูกค้า หรือ นวัตกรรมนั้นถูกพัฒนาเกินกว่าความต้องการของผู้บริโภคมากเกินไป

วันนี้ Marketing You Know? จึงอยากจะมาเเนะนำให้รู้จักกับความแตกต่างของผู้บริโภคที่มีความพร้อมในการทดลงผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยเราได้ยกเอาทฤษฏีการแพร่กระจายของนวัตกรรม (Diffusion of Innovation) โดย Everette Roger 

ซึ่ง Everette Roger ได้แบ่งพฤติกรรมผู้บริโภคออกเป็น 5 กลุ่ม ลองมาดูว่าว่าพวกเขาเป็นใครกันบ้าง และมีพฤติกรรมอย่างไร

แต่ละผลิตภัณฑ์จะมี ผู้บุกเบิก (Consumption Pioneers) และผู้ล้ำสมัย (Early Adopters) เป็นผู้ยอมรับกลุ่มแรกๆ ก่อนที่ผู้บริโภคกลุ่มอื่นจะยอมรับสินค้าตามมา โดยจำนวนของคนที่ยอมรับผลิตภัณฑ์ภายหลังจะค่อยๆ เพิ่มขึ้นหลังจากการยอมรับในช่วงแรก จำนวนผู้ยอมรับจะมีมากที่สุดเมื่อกลุ่มผู้นำสมัยยอมรับผลิตภัณฑ์ และจะค่อยๆ ลดลงเรื่อยๆ ผู้ที่ไม่ยอมรับผลิตใหม่เพียงไม่กี่คน 

กลุ่มผู้บุกเบิก (Innovators) เป็นกลุ่มที่ชอบเสี่ยง คนกลุ่มนี้ชอบใช้ความพยายามในการทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่เสมอ  กลุ่มนี้ยอมรับและใช้นวัตกรรมใหม่ มีแรงกระตุ้นจากความใหม่ของสินค้าหรือบริการเพราะมันท้าทาย ตอบสนองความต้องทางจิตวิทยาด้านอารมณ์ลึกๆ ในการเป็นผู้นำ ไม่ตามใคร มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร หรือตอบความอยากทดลอง ชอบอะไรใหม่ 

ผู้ล้ำสมัย (Early Adopters) เป็นกลุ่มที่ได้รับการยอมรับทางสังคม เป็นกลุ่มผู้นำทางความคิดในกลุ่มของพวกเขา และจะเป็นคนที่ยอมรับความคิดใหม่ๆ ก่อนกลุ่มอื่นๆ แต่ทั้งหมดจะเป็นไปด้วยความรอบคอบ แรงกระการซื้อสินค้านวัตกรรมอาจจะไม่เท่ากับกลุ่มแรก แต่ก็พร้อมที่จะเริ่มต้น ยอมจ่ายค่าสินค้าในราคาที่แพง เพื่อแสดงให้เห็นว่าเราเป็นคนกลุ่มแรกที่ได้ใช้สินค้าใหม่นี้ 

ผู้นำสมัย (Early Majority) เป็นกลุ่มที่มีความระมัดระวังในการทดลอง เมื่อรู้สึกว่าโอเคกับสินค้าใหม่ในระดับหนึ่งแล้ว พวกนี้พร้อมที่จะจ่ายเงินและยอมรับ โดยอาจจะตัดสินใจจากความปลอดภัยของสินค้านวัตกรรมจากการใช้งานของคนในสองกลุ่มแรกแล้วรู้สึกเกิดความพึงพอใจ 

ซึ่งคนกลุ่มนี้จะเป็นคนกลุ่มใหญ่ และเป็นฐานลูกค้ากลุ่มสำคัญของแบรนด์ 

ผู้ตามสมัย (Late Majority) กลุ่มนี้เป็นพวกที่มีความสงสัยว่าทำไมต้องจ่ายเงินเพื่อสินค้านวัตกรรมนี้ แต่ก็ยอมรับนะเพราะคนส่วนใหญ่เริ่มใช้แล้ว เพียงเเต่พวกเขาอาจจะรอให้ตลาดเริ่มรู้ว่ามีความต้องการมากพอ จนแบรนด์อื่นเริ่มเข้ามาเเข่งขัน ทำให้มีตัวเลือกมากขึ้น ราคาก็จะถูกลงนั่นเอง

กลุ่มล้าหลัง (Laggards) ชื่อก็บอกอยู่แล้ว กลุ่มนี้ยึดติดกับสิ่งเดิมๆ เต็มไปด้วยข้อสงสัยในการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ และจะยอมรับผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ เมื่อสินค้าค้านั้นเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

เมื่อเข้าใจผู้บริโภคแต่ละกลุ่มแล้ว ก็อย่าพึ่งตัดใครทิ้งไป เพราะแต่ละกลุ่มมีพฤติกรรมและมีศักยภาพที่แตกต่างกันออกไป เรากลับมานั่งค้นหาดีกว่าว่าสินค้าไหนจะเหมาะกับคนกลุ่มไหน และการนำเสนอสินค้านวัตกรรมใหม่แต่ละครั้งก็ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจสินค้าของแบรนด์ 

เรียนรู้และเข้าใจ พบกันใหม่ใน Marketing You Know?

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.