เปิดบ้านรับ

Oct 11, 2018 -None-

บุญชัย  โชควัฒนา  ประธานกรรมการบริษัท  สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) และ บุญเกียรติ  โชควัฒนา  กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร  บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  เข้าร่วมงาน  Open House - MONO GROUP : UNIVERSE OF ENTERTAINMENT 2019  เปิดจักรวาลแห่งความบันเทิง” โดยมี  พิชญ์  โพธารามิก  ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นวมินทร์ ประสพเนตร  ผู้ช่วยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่การตลาด  และคณะผู้บริหาร  บริษัท โมโน เทคโนโลยี  จำกัด (มหาชน)   ให้การต้อนรับ  ณ  สตูดิโอ 1 Stadium 29 ถนนชัยพฤกษ์ แจ้งวัฒนะ นนทบุรี

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.