KGI เดินหน้ามอบจักรยานโครงการ “ เคจีไอ สานฝันน้องปั่นจักรยานไปโรงเรียนปี 4”

Oct 11, 2018 -None-

บริษัท หลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย ศรัญญา หลากสุขถม   รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการหลักทรัพย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินหน้าจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4ปันน้ำใจให้นักเรียนที่ขาดแคลนและประสบปัญหาการเดินทางไปโรงเรียน เพื่อแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ด้วยการมอบจักรยานจำนวน 920 คัน 9 จังหวัด ตามสาขาทั่วประเทศนำร่องด้วยจังหวัดนครปฐมเป็นที่แรกทั้งนี้ หลักทรัพย์เคจีไอจัดกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การสร้างห้องสมุด มอบทุนการศึกษา มอบคอมพิวเตอร์และมอบจักรยานเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเด็กและเยาวชนที่ขาดแคลนและด้อยโอกาส

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.