พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท ได้รับ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจระดับสากล

Oct 03, 2018 -None-

สมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. รับมอบใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: Business Continuity Management System จาก บุคลากร ใจดี  ผู้อำนวยการฝ่ายขาย สถาบันมาตรฐานอังกฤษ (BSI) ซึ่งเป็นการรับรองว่า พีทีทีอีพี เมียนมาร์ แอสเส็ท (PTTEP Myanmar Asset) มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล มีการจัดทำแผนป้องกัน และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการภาวะวิกฤต เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร รวมถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี การมอบใบรับรองดังกล่าวจัดขึ้นที่อาคารเอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

พลังงาน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort