Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

Airbnb ผนึกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ผลักดันธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์

Oct 02, 2018 -None-

Airbnb บริษัทชั้นนาของโลกด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ประกาศความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งแรกและครั้งสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการส่งเสริมธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทยอันเกิดจากพลังของผู้คนสู่ระดับโลก
 
ความร่วมมือกันของ Airbnb และ สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thailand Boutique Accommodation Trade Association: TBAA) ดังกล่าวจะนาโรงแรมบูติกไทยขึ้นสู่แพลตฟอร์มของ Airbnb ที่เชื่อมต่อผู้คนไว้ด้วยกัน และเชื่อมโยงถึงเครือข่ายนักเดินทางในระดับนานาชาติที่มีจานวนมหาศาลกว่า 300 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการตลอด 10 ปีนับตั้งแต่ Airbnb ก่อตั้งบริษัท
 
Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) เป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวรายแรกในประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ Airbnb ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและผลักดันโฮมสเตย์ท้องถิ่นใน 76 จังหวัดทั่วประเทศขึ้นสู่เวทีตลาดโลก
 
มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb พร้อมด้วย ศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย และที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการโปรโมทโรงแรมบูติกไทยสู่สากลในครั้งนี้
 
ผนวกกับการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวชั้นนาของโลก ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประตูให้ นักเดินทางจากทั่วโลกเข้าถึงโรงแรมบูติกมากกว่า 50 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วไทยได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุโขทัย, จันทบุรี, นครราชสีมา, เชียงใหม่, กระบี่ และราชบุรี ซึ่งต่างมอบบริการที่เข้าถึงสัมผัสความเป็นไทยแท้

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันดังต่อไปนี้
- ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับสมาชิกโรงแรมภายใต้สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย เพื่อเสริม
ความรู้เรื่องการใช้แพลตฟอร์มของ Airbnb รวมถึงการใช้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์, จัดการ และส่งเสริม ที่พักของตนเอง
- เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่พักบูติกไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก
- ประชาสัมพันธ์โรงแรมบูติกที่มีเอกลักษณ์และได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สู่เวทีระดับโลก
- ชุบชีวิตชุมชนท้องถิ่นด้วยการดึงนักท่องเที่ยวให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นอกจากแหล่งท่องเที่ยวหลักเดิมๆ
ระหว่างการประกาศความร่วมมือนี้ Airbnb และ สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ยังได้เปิดตัวคู่มือฉบับปฐมฤกษ์ Airbnb x TBAA Thailand Neighbourhood Guide จานวน 17 หน้า ที่รวบรวมคาแนะนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 5 แห่งในไทย ซึ่งแต่ละแห่งมีการผสมผสานของมรดกท้องถิ่นและพื้นที่แห่งการสร้างสรรรค์ใหม่ได้อย่างลงตัว
 
นอกจากนั้นมิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล และศุภฤกษ์ ศูรางกูร ยังร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม ด้านบริการของไทย ภายใต้หัวข้อ “บ้านบูติก : การเติบโตของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทย” โดยผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นๆ ประกอบด้วย นายแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อานวยการ, ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ แอทติจูดคลับ, และนายอาคเนย์ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด ผู้พัฒนาโรงแรม บีท โฮเทล ร่วมพูดคุยประเด็นโอกาสด้านต่างๆ ของโรงแรมบูติกท้องถิ่นที่มีบทบาทสาคัญเพิ่มขึ้นในการผลักดันระบบนิเวศชุมชนท่องเที่ยว ด้วยบริการที่เป็นไทยแท้ วัฒนธรรมและการออกแบบสร้างสรรค์
 
ในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว ชุมชนเจ้าของที่พักในไทยที่เข้าร่วมกับ Airbnb ได้ต้อนรับแขกที่เข้าพักกว่า 1.7 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท (119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นรายได้ของคนท้องถิ่นในประเทศไทย และล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวไว้ในรายการศาสตร์พระราชาฯ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกอากาศรายสัปดาห์ถึงการที่ Airbnb ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนในประเทศไทย
 
มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของ Airbnb ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยในครั้งนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าที่สาคัญสาหรับธุรกิจและชุมชนในประเทศ โรงแรมบูติกมีบทบาทนาเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมระบบนิเวศชุมชนท่องเที่ยว ด้วยการนาเสนอบริการต้อนรับจากเจ้าของบ้านแท้ๆ และมีความโดดเด่นในการออกแบบของแต่ละชุมชน เราตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับสมาคมฯ เพื่อนาผู้ประกอบการโรงแรมบูติกมาสู่แพลตฟอร์มของเรา ช่วยเชื่อมโยงพวกเขากับกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก ที่ยังมีความปรารถนาสัมผัสบริการและประสบการณ์ที่บ่งถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และใส่ใจกับการดีไซน์เป็นสาคัญ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างความต้องการของท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในไทย ผ่านทางเลือกที่พักอันหลากหลายตั้งแต่โรงแรมบูติก โฮมสเตย์ ไปถึงกระทั่งบ้านต้นไม้”
 
ศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย และที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวกล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยกับ Airbnb นับเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสาหรับเจ้าของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ในการที่จะนาเสนอความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความคิดสร้างสรรค์สู่ระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb และเมื่อถิ่นฐานหรือย่านต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม ถือเป็นส่วนสาคัญต่อประสบการณ์ของผู้มาเยือนเช่นกัน เราจึงร่วมมือกับ Airbnb จัดทาคู่มือท่องเที่ยวอิเล็คทรอนิกส์ (e-Guide) แนะนาสถานที่ท้องถิ่นและ วิถีชุมชนต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกโดยโรงแรมสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความหลงใหลที่ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการมีต่อโรงแรมบูติกของตนเองรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย”

แพลตฟอร์ม

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort