Airbnb ผนึกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ผลักดันธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์

Oct 02, 2018 -None-

Airbnb บริษัทชั้นนาของโลกด้านการบริการที่ขับเคลื่อนโดยชุมชน ประกาศความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ซึ่งนับเป็นความร่วมมือครั้งแรกและครั้งสาคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในการส่งเสริมธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทยอันเกิดจากพลังของผู้คนสู่ระดับโลก
 
ความร่วมมือกันของ Airbnb และ สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย (Thailand Boutique Accommodation Trade Association: TBAA) ดังกล่าวจะนาโรงแรมบูติกไทยขึ้นสู่แพลตฟอร์มของ Airbnb ที่เชื่อมต่อผู้คนไว้ด้วยกัน และเชื่อมโยงถึงเครือข่ายนักเดินทางในระดับนานาชาติที่มีจานวนมหาศาลกว่า 300 ล้านคน ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการตลอด 10 ปีนับตั้งแต่ Airbnb ก่อตั้งบริษัท
 
Airbnb (แอร์บีเอ็นบี) เป็นแพลตฟอร์มด้านการท่องเที่ยวรายแรกในประเทศไทยที่ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ซึ่งนับเป็นความคืบหน้าต่อเนื่อง หลังจากก่อนหน้านี้ Airbnb ได้ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มพูนทักษะและผลักดันโฮมสเตย์ท้องถิ่นใน 76 จังหวัดทั่วประเทศขึ้นสู่เวทีตลาดโลก
 
มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb พร้อมด้วย ศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย และที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจในการโปรโมทโรงแรมบูติกไทยสู่สากลในครั้งนี้
 
ผนวกกับการที่ประเทศไทยเป็นหนึ่งในจุดหมายท่องเที่ยวชั้นนาของโลก ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นประตูให้ นักเดินทางจากทั่วโลกเข้าถึงโรงแรมบูติกมากกว่า 50 แห่งใน 15 จังหวัดทั่วไทยได้อย่างง่ายดายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพฯ, ภูเก็ต, กาญจนบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, สุโขทัย, จันทบุรี, นครราชสีมา, เชียงใหม่, กระบี่ และราชบุรี ซึ่งต่างมอบบริการที่เข้าถึงสัมผัสความเป็นไทยแท้

ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกันดังต่อไปนี้
- ดาเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสาหรับสมาชิกโรงแรมภายใต้สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย เพื่อเสริม
ความรู้เรื่องการใช้แพลตฟอร์มของ Airbnb รวมถึงการใช้ทักษะด้านดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์, จัดการ และส่งเสริม ที่พักของตนเอง
- เสริมความแข็งแกร่งผู้ประกอบการธุรกิจบริการที่พักบูติกไทยให้มีมาตรฐานระดับโลก
- ประชาสัมพันธ์โรงแรมบูติกที่มีเอกลักษณ์และได้รับการออกแบบอย่างสร้างสรรค์ สู่เวทีระดับโลก
- ชุบชีวิตชุมชนท้องถิ่นด้วยการดึงนักท่องเที่ยวให้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่นอกจากแหล่งท่องเที่ยวหลักเดิมๆ
ระหว่างการประกาศความร่วมมือนี้ Airbnb และ สมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย ยังได้เปิดตัวคู่มือฉบับปฐมฤกษ์ Airbnb x TBAA Thailand Neighbourhood Guide จานวน 17 หน้า ที่รวบรวมคาแนะนาแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น 5 แห่งในไทย ซึ่งแต่ละแห่งมีการผสมผสานของมรดกท้องถิ่นและพื้นที่แห่งการสร้างสรรรค์ใหม่ได้อย่างลงตัว
 
นอกจากนั้นมิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล และศุภฤกษ์ ศูรางกูร ยังร่วมเสวนากับผู้ทรงคุณวุฒิในอุตสาหกรรม ด้านบริการของไทย ภายใต้หัวข้อ “บ้านบูติก : การเติบโตของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ของไทย” โดยผู้ร่วมเสวนาท่านอื่นๆ ประกอบด้วย นายแทนศร พรปัญญาภัทร ผู้ช่วยผู้อานวยการ, ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง, นายวีระชัย ปรานวีระไพบูลย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิ แอทติจูดคลับ, และนายอาคเนย์ ภววัฒนานุสรณ์ ผู้อานวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท วรลักษณ์ พร๊อพเพอร์ตี้ จากัด ผู้พัฒนาโรงแรม บีท โฮเทล ร่วมพูดคุยประเด็นโอกาสด้านต่างๆ ของโรงแรมบูติกท้องถิ่นที่มีบทบาทสาคัญเพิ่มขึ้นในการผลักดันระบบนิเวศชุมชนท่องเที่ยว ด้วยบริการที่เป็นไทยแท้ วัฒนธรรมและการออกแบบสร้างสรรค์
 
ในปีที่ผ่านมาเพียงปีเดียว ชุมชนเจ้าของที่พักในไทยที่เข้าร่วมกับ Airbnb ได้ต้อนรับแขกที่เข้าพักกว่า 1.7 ล้านคน สร้างรายได้กว่า 4,000 ล้านบาท (119 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นรายได้ของคนท้องถิ่นในประเทศไทย และล่าสุดพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังได้กล่าวไว้ในรายการศาสตร์พระราชาฯ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ออกอากาศรายสัปดาห์ถึงการที่ Airbnb ได้ช่วยประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ท้องถิ่นและกระจายรายได้สู่ชุมชนในประเทศไทย
 
มิสเตอร์ไมค์ ออร์กิล ผู้จัดการประจาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Airbnb กล่าวว่า “ประเทศไทยเป็นหนึ่งในตลาดใหญ่ที่สุดของ Airbnb ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และความร่วมมือกับสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยในครั้งนี้ ถือเป็นความก้าวหน้าที่สาคัญสาหรับธุรกิจและชุมชนในประเทศ โรงแรมบูติกมีบทบาทนาเพิ่มขึ้นในการส่งเสริมระบบนิเวศชุมชนท่องเที่ยว ด้วยการนาเสนอบริการต้อนรับจากเจ้าของบ้านแท้ๆ และมีความโดดเด่นในการออกแบบของแต่ละชุมชน เราตื่นเต้นที่จะได้ร่วมงานกับสมาคมฯ เพื่อนาผู้ประกอบการโรงแรมบูติกมาสู่แพลตฟอร์มของเรา ช่วยเชื่อมโยงพวกเขากับกลุ่มเป้าหมายทั่วโลก ที่ยังมีความปรารถนาสัมผัสบริการและประสบการณ์ที่บ่งถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย และใส่ใจกับการดีไซน์เป็นสาคัญ เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสานต่อความร่วมมือกับรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง สร้างความต้องการของท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในไทย ผ่านทางเลือกที่พักอันหลากหลายตั้งแต่โรงแรมบูติก โฮมสเตย์ ไปถึงกระทั่งบ้านต้นไม้”
 
ศุภฤกษ์ ศูรางกูร นายกสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทย และที่ปรึกษาสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวกล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างสมาคมการค้าธุรกิจที่พักบูติกไทยกับ Airbnb นับเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นสาหรับเจ้าของโรงแรมบูติกในประเทศไทย ในการที่จะนาเสนอความมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและความคิดสร้างสรรค์สู่ระดับโลกผ่านแพลตฟอร์มของ Airbnb และเมื่อถิ่นฐานหรือย่านต่างๆ ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรม ถือเป็นส่วนสาคัญต่อประสบการณ์ของผู้มาเยือนเช่นกัน เราจึงร่วมมือกับ Airbnb จัดทาคู่มือท่องเที่ยวอิเล็คทรอนิกส์ (e-Guide) แนะนาสถานที่ท้องถิ่นและ วิถีชุมชนต่างๆ ที่เป็นข้อมูลเชิงลึกโดยโรงแรมสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งข้อมูลต่างๆ เหล่านี้พิสูจน์ให้เห็นถึงความหลงใหลที่ผู้ประกอบการในธุรกิจบริการมีต่อโรงแรมบูติกของตนเองรวมถึงชุมชนท่องเที่ยวในท้องถิ่นอีกด้วย”

Airbnb

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.