Madre Y Hija Calientes Viendo Peliculas gratis porno alte schwarze straps fotzen pakistani indain porn videos porn videos film porno swinger Xvideos Boa Foda Porno Doido Sexlog Xnxx Voglioporno

อ.ส.ค. สืบสานพระราชปณิธาน ในหลวง รัชกาลที่ 9 ยกระดับอาชีพเกษตรกรเลี้ยงโคนมสู่อาชีพที่ยั่งยืน

Sep 28, 2018 -None-

การเลี้ยงโคนม “อาชีพโคนมพระราชทาน” เกิดจากสายพระเนตรอันยาวไกลของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร(รัชกาลที่9) ที่ต้องการสร้างอาชีพใหม่ๆ ให้แก่ประชาชนชาวไทย เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ และมีอาชีพที่เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายในการส่งเสริมอาชีพนี้ให้คงอยู่คู่เกษตรกรไทย เห็นได้จากพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาตลอดระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมา ทรงมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตร กรให้มีรายได้และมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ในหลวง รัชกาลที่ 9) สวรรคต ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 นี้  คณะผู้บริหาร พนักงาน อ.ส.ค.ตลอดจนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมร่วมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกรไทยด้วยความอาลัยยิ่ง  โดยอ.ส.ค. มีความมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมควบคู่กับการพัฒนาอุตสาหกรรมนมไทยให้เป็นที่ยอมรับและเป็นอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนคู่สังคมไทย  ตลอดจนมีความเจริญก้าวหน้าเป็นอาชีพที่ยั่งยืน มั่นคงยิ่งขึ้นและเป็นที่ประจักรทั้งในและต่างประเทศมากยิ่งขึ้น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ  กล่าวด้วยว่า การเลี้ยงโคนมเป็นอีกหนึ่งพระราชดำริที่กลายมาเป็นอาชีพที่ช่วยให้เกษตรกรไทยมีความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้น เพราะพระองค์ทรงวางรากฐานการเลี้ยงโคนมไว้อย่างครบวงจร และสนับสนุนให้เกษตรกรไทยได้มีอาชีพการเลี้ยงโคนม จนนับว่าอาชีพการเลี้ยงโคนมเป็นอาชีพพระราชทานที่เปลี่ยนชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ซึ่งการที่พระองค์ทรงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยนั้น ที่สำคัญยังเป็นการช่วยให้ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง และเป็นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยมาจนถึงปัจจุบันด้วย  

“อ.ส.ค.รวมใจชาวโคนมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9 ธ ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมไทย พร้อมหนุนเกษตร กรสืบสาน รักษา ต่อยอดอาชีพโคนมให้เข้มแข็งยั่งยืนตลอดไป สิ่งที่พระองค์ได้ทรงพระราชทานให้คนไทยนั้นถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงสร้างฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์คให้คนไทยมีนมกล่องแรกที่ผลิตขึ้นจากฟาร์มแห่งนี้ นับเป็นประวัติศาสตร์และจุดเริ่มต้นของการเลี้ยงโคนมไทย ทำให้พสกนิกรชาวไทยได้มีนมบริโภค ซึ่งถือได้ว่านมเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางด้านโภชนาการสูง และเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย” ดร.ณรงค์ฤทธิ์  กล่าว  

ทั้งนี้ อ.ส.ค.ได้กำหนดแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงโคนมไว้ในแผนวิสาหกิจ 5 ปี (2560-2564) อย่างชัดเจน เช่น การสร้างความมั่นคงให้ “โคนมอาชีพพระราชทาน” ด้วยการส่งเสริมการจัดการการเลี้ยงโคนมอย่างมืออาชีพ,การสร้างแหล่งความรู้และเตรียมพร้อมผลักดันประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านกิจการโคนมและอุตสาหกรรมนมอย่างครบวงจร,การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ,การวิจัยและพัฒนาฟาร์มโคนมต้นแบบโดยการใช้พลังงานทางเลือกต้นทุนต่ำ เป็นต้น

นอกจากนี้ อ.ส.ค.ยังคงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดอาชีพการเลี้ยงโคนมซึ่งเป็นอาชีพพระราชทานฯ ให้คงอยู่คู่กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม โดยมุ่งพัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตัวเองได้ ทั้งยังมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพ พร้อมยกระดับรายได้และให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

buy spotify followers mumiyo macunu eşkina balığı taşı proment damla kekreyemiş tozu Yalancı Portakal Merhemi arı zehiri kremi bee cure krem titan gel gold wixy beauty kekreyemiş tozu borev tablet bulaşık makinesi deterjanı stag 9000 sprey mavi su
izmit escort ankara escort