76,709
VIEWS

เจาะลึก ‘Thonburi Health Village’ ที่อยู่อาศัยแนวคิดใหม่จาก ‘ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป’

Oct 01, 2018 -None-

หนึ่งในเมกะเทรนด์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศและยังมีทิศทางเพิ่มขึ้นต่อเนื่องคือ ‘เทรนด์สังคมผู้สูงอายุ (Aging Society)’ โดยองค์การสหประชาชาติ (United Nations: UN) ได้ให้นิยามไว้ว่า ประเทศที่มีประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไป ในสัดส่วนมากกว่า 10% หรือมีประชากรอายุ 65 ปีขึ้นไปในสัดส่วนมากกว่า 7% ของจำนวนประชากรในประเทศ ถือว่าประเทศนั้นได้เริ่มเข้าสู่ Aging Society เรียบร้อยแล้ว

สำหรับในบ้านเราพบว่า ประเทศไทยมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้สูงอายุอย่างรวดเร็วเป็นอันดับ 3 ของโลก โดยไทยเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุตั้งแต่ปี 2548 โดยมีสัดส่วนผู้สูงอายุอยู่ที่ 10.4% ของจำนวนประชากรทั้งหมด และคาดการณ์ว่าสังคมไทยจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ในปี 2564 หรือในอีก 3 ปีข้างหน้านี้ (ข้อมูลจากสำนักงานสถิติแห่งชาติและองค์กร HelpAge International)

นอกจากผู้สูงอายุชาวไทยแล้ว ประเทศไทยยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดฮิตที่ชาวต่างชาติเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวพักอาศัยในระยะยาว หรือมาใช้ชีวิตในช่วงวัยเกษียณ จากปัจจัยสนับสนุนด้านค่าครองชีพ สภาพภูมิอากาศ และสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ โดยประเทศที่นิยมมาใช้ชีวิตวัยเกษียณในบ้านเรา ได้แก่ อังกฤษ อเมริกัน และเยอรมัน ตามลำดับ

ปฏิเสธไม่ได้ว่า การเข้าสู่สังคมสูงวัยย่อมมาพร้อมกับ ‘เทรนด์รักสุขภาพ’ ที่มีทิศทางขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด โดยคนส่วนใหญ่หันมาใส่ใจในเรื่องอาหารการกินและการออกกำลังกายเพื่อดูแลรักสุขภาพ ถือเป็นโอกาสสำคัญของภาคธุรกิจในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สามารถตอบรับกับเทรนด์ดังกล่าว โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อค่อนข้างสูง

บมจ.ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG ผู้นำธุรกิจดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลอย่างครบวงจรในประเทศไทย จึงได้ลงทุนโครงการ ‘ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ - ประชาอุทิศ (Thonburi Health Village - Pracha Uthit)’ ภายใต้แนวคิด
‘อยู่อย่างสุขภาพดี และมีความสุข’ ซึ่งเป็นโครงการอาคารที่พักอาศัยที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ ความสะดวกสบาย และความปลอดภัยรอบด้าน

โครงการ ‘ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ - ประชาอุทิศ’ เป็นการผสมผสานระหว่างโครงการที่พักอาศัยและบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare Living) ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี บนที่ดินย่านประชาอุทิศ ใกล้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ใกล้กับสถานศึกษา ศูนย์การค้า และทางด่วน โดยโครงการอยู่ห่างจากแนวเส้นทางก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วง (ช่วงเตาปูน-ราษฎร์บูรณะ) สถานีประชาอุทิศ ประมาณ 2 กิโลเมตร (โครงการในอนาคต)

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ THG ที่คลุกคลีอยู่ในธุรกิจสุขภาพมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ ‘ธนบุรี เฮลท์ วิลเลจ - ประชาอุทิศ’ เป็นหนึ่งในโปรเจกต์อสังหาฯ ที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะความโดดเด่นจากการเป็นโครงการที่พักอาศัยพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกด้านไลฟ์สไตล์และบริการด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นปรากฎการณ์ที่แปลกใหม่ในเมืองไทย  ที่ตอบโจทย์ที่อยู่ของคนรักสุขภาพ อีกทั้งตอบรับกับเทรนด์สังคมผู้สูงอายุที่กำลังเป็นเมกะเทรนด์ …

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thonburihealthvillage.com

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.