บล.ไทยพาณิชย์ ปั้นนักลงทุนรุ่นใหม่เข้าสู้เส้นทางตลาดทุนในโครงการ SCBS U-INVEST

Sep 25, 2018 -None-

บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ (SCBS) ประกาศผลรางวัลชนะเลิศโครงการ SCBS U-INVEST เวทีแห่งการเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวางแผนการเงินและการลงทุน ปูเส้นทางสู่นักลงทุนมืออาชีพในอนาคต โดยมี      กัมพล จันทวิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และบุญทิพย์ กฤตชัยกุล กรรมการผู้จัดการ สายงานค้าหลักทรัพย์ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบทุนการศึกษารวมทั้งสิ้น 170,000 บาท ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ อภิสิทธิ์ เล็กสมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 100,000 บาท  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ภูริทัต พรหมชาติ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 50,000 บาท   และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ภัทรพล เจียมเจตจรูญ  จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท  สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.scbs.com/th/u-invest

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.