25,092
VIEWS

'Dance to Your Dream' เต้นเติมฝัน การตลาดแนวใหม่กับการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายของ ‘บุญเติม’

Sep 22, 2018 -None-

บุญเติม ร่วมกับ สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดโครงการ “Dance to Your Dream เต้นเติมฝัน” เล็งพัฒนาศักยภาพเยาวชนตามนโยบายรัฐบาล เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ความกล้าแสดงออก และนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเอง ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศพร้อมทุนการศึกษากว่า 300,000 บาท โดยการแข่งขันเปิดกว้างให้แก่เด็กและเยาวชนอายุตั้งแต่ 5-18 ปี จากทั่วประเทศสามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอ เข้าร่วมประกวดได้ โดยจัดแบ่งเป็น 3 รอบ คือรอบคัดเลือก 20 ทีม จากผลงานของน้องๆที่ให้ความสนใจส่งคลิปเข้าร่วมกว่า 500 ทีม หลังจากนั้นได้มีการเปิดให้โหวตในรอบที่ 2 ผ่านทาง dancetoyourdream.boonterm.com เพื่อคัดเลือก 5 ทีมสุดท้าย ซึ่งทางบุญเติมได้จัดทีมงานไปถ่ายทำคลิปให้น้องๆ 5 ทีมสุดท้าย เพื่อเปิดโอกาสให้น้อง ๆ ได้สร้างสรรค์และนำเสนออัตลักษณ์ท้องถิ่นของตัวเองแบบจัดเต็ม โดยเกณฑ์การตัดสินทางบุญเติมไม่ได้ตัดสินเพียงแค่ความสามารถในการเต้นเท่านั้น แต่ยังมองถึงความคิดสร้างสรรค์และการดึงเอาเสน่ห์ความเป็นอัตลักษณ์ตามท้องถิ่นนั้นๆออกมาได้อย่างโดดเด่นอีกด้วย ก่อนจะเปิดให้โหวตลงคะแนนในรอบสุดท้ายเพื่อหาผู้ชนะผ่านทาง Facebook Page "บุญเติม ตู้เติมเงินออนไลน์"

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ทีม ไฮเปอร์แมน จากโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย เมืองพัทยา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม HEYDAY จากสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม Monkey Town Family จาก Monkey Town Artist Academy

 

โดยผลการประกวดเมื่อวันที่ 19 ตุลาคมที่ผ่านมาทีมที่คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ที่ได้ครองโล่เกียรติยศพร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท คือ ทีม ไฮเปอร์แมน จากโรงเรียนพัทธยาอรุโณทัย เมืองพัทยา

อันดับ 2 ได้แก่ทีม Heyday จากสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อันดับ 3 ได้แก่ทีม Monkey Town Family จาก Monkey Town Artist Academy โดยทุนการศึกษารวมตลอดโครงการมูลค่ากว่า 300,000 บาท

สำหรับช่องทางการโปรโมทโครงการ “Dance to Your Dream เต้นเติมฝัน”  นั้นบุญเติมได้แบ่งออกเป็น 2 ช่องทางครอบคลุมทั้งในส่วนออฟไลน์และออนไลน์ โดยทางออฟไลน์ได้ใช้วิธีการจัดโรดโชว์โครงการเข้าไปยังโรงเรียนต่าง ๆ ทั่วทุกภาคของประเทศไทย เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดให้กับครู อาจารย์ ตลอดจนตัวนักเรียนผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  และในส่วนของการประชาสัมพันธ์ช่องทางออนไลน์ได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ อาทิ Facebook Page โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายไปยังเยาวชน กลุ่มคนที่สนใจในการแสดง และ การเต้น

 

นอกจากนี้ในช่องทางออนไลน์ยังมีการใช้เด็กเซาะกราว Influencer ที่กำลังโด่งดังในโซเชียลมีเดียกับการเต้น Cover เพลงเกาหลี มาร่วมเป็นกระบอกเสียงในการเชิญชวน และนำเสนอการเต้นที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งสามารถสะท้อนความน่ารัก เสน่ห์ ความเป็นธรรมชาติของเด็กไทยออกมาได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการใช้กลุ่ม Influencers ในแอพพลิเคชั่น Tik Tok เพื่อปลุกกระแสการเข้าร่วมกิจกรรม โดยเน้นจุดประสงค์ของการโปรโมทในช่องทางออนไลน์คือการสร้างภาพจำด้วยรูปแบบและเพลงที่ใช้ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายอัดคลิปวิดีโอร่วมสนุกผ่านทางแอพพลิเคชั่นเข้ามามากกว่า 1,200 คลิป

โดยทางบุญเติมเล็งเห็นว่าการเต้นเป็นกิจกรรมที่สามารถทำร่วมกันเป็นกลุ่ม ส่งเสริมให้เด็กใช้เวลาว่างร่วมกันอย่างเกิดประโยชน์ ได้ออกกำลัง หรือลุกขึ้นมามีงานอดิเรกเล็ก ๆ ของตัวเองซึ่งถือเป็นความสุขและการใช้เวลาว่างอย่างสร้างสรรค์ เปิดโลกจินตนาการของเยาวชนไทย ในส่วนของเพลงที่ใช้ประกวดนั้น เนื้อเพลงและทำนองมีความสนุกสนาน น่ารัก จดจำได้ง่าย โดยจะทำให้เยาวชนไทยได้ซึมซับค่านิยมที่ดีและรักในความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตนเองมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

โครงการ “Dance to Your Dream เต้นเติมฝัน” ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่บริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพิ่มเติม จากกิจกรรมสร้างสรรค์สังคมที่จัดเป็นประจำทุกปี อาทิ การบริจาคเงินเพื่อมูลนิธิต่าง ๆ การสนับสนุนกีฬาเยาวชน และ “บุญเติม” จะไม่หยุดที่จะจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เพื่อสร้างโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกในความคิดสร้างสรรค์ แสดงศักยภาพ และสนับสนุนให้เยาวชนภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นของตัวเอง ผ่านการร่วมมือระหว่างองค์กรและภาครัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นฐานที่ดีของเยาวชนไทยสำหรับต่อยอดในอนาคต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.