ทอมสันรอยเตอร์ยกลอรีอัลติดท็อป 10 ดัชนีความหลากหลายและความมีส่วนร่วม

Sep 21, 2018 -None-

ลอรีอัล ได้รับการจัดอันดับจากทอมสันรอยเตอร์ ให้เป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นแนวหน้าทางการดำเนินงานด้านความหลากหลายและความมีส่วนร่วม (Diversity and Inclusion) โดยจากการจัดอันดับดัชนีด้านความหลากหลายและความมีส่วนร่วมของทอมสันรอยเตอร์ ในปี 2561 (Thomson Reuters Diversity and Inclusion Index 2018) ลอรีอัล ได้ลำดับที่ 8 จากการวัดค่าขององค์กรระหว่างประเทศกว่า 7,000 แห่ง ซึ่งลอรีอัล ได้รับการจัดลำดับจากทอมสันรอยเตอร์มาติดต่อกันเป็นปีที่ 3

คะแนนของดัชนีทอมสันรอยเตอร์ คำนวณจากการวัดค่าความหลากหลายและความมีส่วนร่วมรวม 24 ข้อ โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่ ความหลากหลาย ความมีส่วนร่วมรวม การพัฒนาบุคลากร และข่าวขององค์กรที่เป็นประเด็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ องค์กรที่ได้รับการจัดลำดับระดับโลกจะต้องได้รับการคำนวณคะแนนจากทั้ง 4 หัวข้อ โดยองค์กรชั้นนำอื่นๆ ที่ได้รับการจัดอันดับต้นๆ จากดัชนีนี้ ได้แก่ เอคเซนเชอร์ โนวาติส และ เมดโทรนิค

ฌอง-คล็อด เลอ กรองค์ รองประธานกรรมการบริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล กล่าวว่า “ลอรีอัล มีความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในเรื่องการสนับสนุนความหลากหลายและความมีส่วนร่วม การติดอันดับท็อป 10 ในดัชชีวัดนี้ นับเป็นกำลังใจที่จะส่งเสริมให้เราเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไป เราเชื่อมั่นว่าความหลากหลายและความมีส่วนร่วม เป็นตัวขับเคลื่อนที่ทรงพลังที่ช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้เกิดการนวัตกรรมในองค์กร”

ดัชนีทอมสันรอยเตอร์ เป็นตัวชี้วัดการประเมินความหลากหลายเรื่องเพศและวัฒนธรรม ทั้งในส่วนคณะผู้บริหารและคณะกรรมการของบริษัท วัตถุประสงค์และกระบวนการดำเนินงานด้านความหลากหลาย โดยดัชนีทอมสันรอยเตอร์นี้ นับเป็นการจัดอันดับที่มุ่งประเมินด้านความหลากหลายและความมีส่วนร่วมที่โปร่งใส

ที่ผ่านมา ลอรีอัล ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะผู้นำด้านความเสมอภาคทางเพศระดับโลกมาอย่างยาวนาน ลอรีอัลส่งเสริมความเท่าเทียมในการจ่ายค่าตอบแทนพนักงานทุกเพศ ในด้านความมีส่วนร่วม บริษัทฯ เปิดโอกาสการทำงานให้คนพิการ และมีนโยบายที่ครอบคลุม การเข้าถึง การจัดหา การรับสมัคร การฝึกอบรม ตลอดจนการสัมมนาเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าในด้านความแตกต่างและให้ทุกคนมีส่วนร่วม โดยการดำเนินงานที่ด้านความหลากหลายของลอรีอัลนั้น อยู่ในส่วนหนึ่งของนโยบายการเคารพสิทธิมนุษยชนของบริษัท ซึ่งเผยแพร่ในปีพ.ศ. 2560

สำหรับ ลอรีอัล ประเทศไทยนั้น มีความโดดเด่นด้านการดำเนินงานด้านความหลากหลายและความเสมอภาคอย่างมาก โดยปัจจุบันในคณะผู้บริหารลอรีอัล ประเทศไทยมีผู้หญิงมีจำนวนถึง 50% และมีพนักงานผู้หญิงในตำแหน่งระดับอาวุโสจำนวนถึง 75%  นอกจากนั้น ยังมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความหลากหลายและเท่าเทียมต่างๆ อาทิ โครงการทุนวิจัยลอรีอัล เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์ โครงการจัดจ้างผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และโครงการหลักสูตรฝึกทักษะอาชีพเสริมสวยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.