SCB ได้รับคัดเลือกรับรางวัล Prime Minister’s Digital Award 2018 ด้านการสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล

Sep 21, 2018 -None-

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลเกียรติยศ Prime Minister’s Digital Award 2018 โดยธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับการคัดเลือกในประเภทรางวัล Digital Organization of the year สะท้อนผลงานการสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่โดดเด่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบใหม่ นำเทคโนโลยีมาแก้ปัญหาเชิงธุรกิจ ส่งผลให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรมและความมั่นคงปลอดภัยสำหรับประชาชนและเป็นที่ประจักษ์ในระดับชาติและนานาชาติ โดยมี อาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ เข้ารับรางวัลภายในงาน Digital Thailand Big Bang 2018: Thailand Big Data ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.