6,061
VIEWS

Central Group ขยายภาพ CSV เชื่อมชุมชนผ่านโครงการ สินค้าชุมชนของเรา

Jun 26, 2017 BrandAge Team

กลุ่มเซ็นทรัล เดินหน้าผลักดันสินค้าคุณภาพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้โครงการ สินค้าชุมชนของเรา ปีที่ 6”ด้วยสินค้ากว่า 1,508 รายการ จาก 123 ชุมชน รวมทั้งหมด 49 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนในการนำมาจำหน่ายในกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัท กลุ่มเซ็นทรัล ได้แก่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อป และไทวัสดุ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชน ตั้งแต่ปี 2555-2559 กว่า 637 ล้านบาท และทาง กลุ่มเซ็นทรัล คาดว่าสิ้นปีนี้จะสามารถผลักดันสินค้าชุมชนเพิ่มเป็น 135 ชุมชน ใน 50 จังหวัดทั่วประเทศ และจะมียอดขายสินค้าชุมชนเฉพาะปี 2560 รวมทั้งสิ้นกว่า 250 ล้านบาท

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังได้ร่วมมือกับ กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน มหกรรมสินค้าชุมชนของเรา 2560”จำหน่ายสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรแหล่งผลิตในโครงการสินค้าชุมชนของเรามากกว่า 100 รายการโดยจะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ตั้งเป้ายอดขายตลอดการจัดงานรวมไม่ต่ำกว่า 15 ล้านบาท และมีจำนวนผู้เที่ยวชมกว่า 20,000 คนต่อวัน

พิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า "โครงการสินค้าชุมชนของเรา เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ปี 2555 จากการเป็นหนึ่งในโครงการด้าน CSR ของกลุ่มเซ็นทรัล และต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการด้าน CSV หรือ Creating Shared Value เราได้ที่เพิ่มเติมในเรื่องของการแบ่งปันความรู้ความสามารถ การช่วยเหลือ ช่วยสนับสนุนในด้านต่างๆ ให้กับชาวบ้านอย่างครบวงจร และยั่งยืน โดยมุ่งเน้นสร้างงาน สร้างอาชีพ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน โดยมีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับโรงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิภาคของประชารัฐ"

โดยที่โครงการสินค้าชุมชนของเราแบ่งออกเป็น 8 ด้านหลัก ได้แก่

1. เรียนรู้สินค้าของชุมชน ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อนำมาวางแผนพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์

2. การพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้า เพื่อให้เหมาะกับยุคสมัย ลดต้นทุน เพิ่มกำไร และขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. การเพิ่มทักษะและความรู้ โดยเฉพาะความรู้ด้านการค้าปลีก และทักษะทางอาชีพ

4. การเงินและการลงทุน สนับสนุนทุนทรัพย์ และงบประมาณด้านสิ่งปลูกสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิต

5. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อขยายเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ และเอกชน

6. การขนส่งและระบบโลจิสติกส์ เลือกวิธีการขนส่งสินค้าที่ส่งผลดีที่สุดต่อต้นทุน คุณภาพสินค้า และระยะเวลาที่ใช้ในการขนส่ง

7. ช่องทางการจัดจำหน่าย นำสินค้าชุมชนเข้ามาจัดจำหน่ายในโมเดิร์นเทรดและธุรกิจในเครือกลุ่มเซ็นทรัล

8. การตลาด และการสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าชุมชน การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้ดูทันสมัย และรู้วิธีโปรโมทสินค้าให้สามารถดึงดูดใจผู้บริโภค

 

ทั้งหมดนี้จะช่วยส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถยืนได้ด้วยตัวเอง และเติบโตต่อเนื่อง ตั้งแต่การเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเล็กๆ สู่สหกรณ์ จนเติบโตสู่ผู้ประกอบการขนาดย่อม (SME) และพร้อมเพื่อการส่งออกในที่สุด

ปัจจุบันกลุ่มสินค้าในโครงการสินค้าชุมชนของเรา แบ่งออกเป็น กล่มอาหารแปรรูป, กลุ่มผักและผลไม้อินทรีย์, กลุ่มสุขภาพและความงาม จะถูกจัดจำหน่ายใน ท็อป และ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ส่วนสินค้ากลุ่มเครื่องใช้และของประดับตกแต่ง จะจำหน่ายใน ไทวัสดุ

นอกจากนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังสามารถผลักดันสินค้าชุมชนให้ลงทะเบียนเป็นสินค้า GI ได้ทั้งสิ้น 38 สินค้า จาก 27 จังหวัด อาทิ สัปปะรดศรีราชา, กล้วยไข่กำแพงเพชร, ข้าวแต๋นลำปาง, ข้าวสังข์หยดพัทลุง โดยจัดจำหน่ายบริเวณ GI Corner ที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา, ท็อป  3 สาขา และจะขยายจุดจำหน่ายที่ท็อปอีก 18 สาขา เร็วๆนี้

ทิศทาง และแผนการพัฒนาโครงการสินค้าชุมชนของเราในอีก 3-5 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย

1.มุ่งเสาะหาสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น และน่าสนใจเพิ่มเติม ทิ้งสินค้าที่หายาก และสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้อถิ่น เพื่อให้เป็นที่รู้จักและนิยมในวงกว้าง พร้อมเร่งผลักดันให้กลายเป็นสินค้า GI อย่างต่อเนื่อง

2.เน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชน ด้วยการแปรรูป และปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับยุคสมัย เช่น การดีไซน์ผ้าฝ้ายท้องถิ่นให้ตอบโจทย์วัยรุ่น หรือตามรสนิยมนักท่องเที่ยว ทำของที่ระลึกจำหน่าย

3.ขยายความช่วยเหลือให้กับชุมชนเดิมและเพิ่มชุมชนใหม่ ๆ จนเกิดเป็นเครือข่ายชุมชนยั่งยืน เพื่อลดปริมาณคนยากจน และลดความเหลื่อมล้ำในสังคม รวมถึงการสนับสนุนสิ่งปลูกสร้างตามจังหวัดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

4.ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายอื่นๆ นอกเหนือจากเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์, ท็อป และไทวัสดุ เช่น การจัดโรดโชว์อีเวนท์สินค้าชุมชนไปยังภูมิภาคต่างๆ การนำสินค้าชุมชนมาจำหน่าย หรือเป็นวัตถุดิบหลักในการปรุงอาหารของโรงแรมเครือเซนทารา แฟมิลี่มาร์ท และร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสเตอรองท์ กรุ๊ป (CRG)

            ทางด้าน บุษบา จิราธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด กล่าวว่า สำหรับงานมหกรรมสินค้าชุมชนของเรา ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด สินค้าชุมชน เรียนรู้ด้วยกัน พัฒนาด้วยกัน มีสุชด้วยกัน” พบกับบูธสินค้าชุมชนกว่า 60 บูธ จาก 55 ชุมชน มีสินค้าไฮไลท์กว่า 100 รายการ ทั้งกลุ่มอาหารสด-แห้ง, กลุ่มผักผลไม้, กลุ่มเครื่องใช้-ของประดับ โดยสามารถจำแนกสินค้าที่จัดจำหน่ายออกเป็น 4 กลุ่มหลัก ดังนี้

1)    สินค้าหายาก เป็นสินค้าที่มีเฉพาะแหล่งและเฉพาะฤดูกาลเท่านั้น

2)    สินค้าจีไอ (GI) ของดีขึ้นชื่อจากแหล่งปลูกเฉพาะที่ของแต่ละจังหวัด

3)    สินค้าเพื่อสุขภาพ สำหรับผู้ที่สนใจดูแลสุขภาพทั้งของตนและคนรัก

4)    สิน้คาปลอดสารพิษและออแกนิค กลุ่มผัก,ผลไม้สดคุณภาพเยี่ยมปราศจากสารพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้บริโภค

พิชัย จิราธิวัฒน์ ได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ในปีนี้เป็นปีครบรอบ 70 ปี ของ กลุ่มเซ็นทรัล แน่นอนว่าจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจออกมาเร็วๆนี้แน่นอน เช่น ช่วงเวลานี้ก็จะเป็นช่วง Mid Year Sale และในปีนี้มีชื่อว่า The Greatest Grand Sale ลดกระหน่ำตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. – 16 ก.ค. 2560 และที่สำคัญคือ นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติก็เริ่มกลับมาให้ความสนใจประเทศไทยมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการค้าขายภายในประเทศที่จะมีประสิทธิภาพดีขึ้นเรื่อยๆ

Retail

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.