3เอ็ม ติดโผบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุด และดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสที่สุดระดับโลก

Aug 03, 2018 -None-

บริษัท 3 เอ็ม ติดอันดับบริษัทชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากที่สุดโลก โดยได้รับการจัดลำดับที่ 25  สำหรับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกประจำปี 2561ของฟอร์บส์ (Forbes’ List of the World’s Most Reputable Companies) จากองค์กร Reputation Institute (RI) ในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทที่มีธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจมากที่สุดของโลก(Top 100 Best Corporate Citizens)ในลำดับที่ 33 จาก Corporate Responsibility Magazine

สำหรับการจัดอันดับบริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของฟอร์บส์ที่จัดทำโดย Reputation Institute (RI) นั้น พิจารณาจากบริษัทที่มีมูลค่าทางธุรกิจมากกว่า 50,000 ล้านเหรียญสหรัฐขึ้นไป โดยวัดศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ ความเป็นผู้นำ สินค้าและบริการ ตลอดจนนวัตกรรม กอปรกับการสำรวจมุมมองของผู้บริโภคต่อบริษัทต่างๆ ผ่านออนไลน์จากผู้บริโภค 230,000 ราย ใน 15 ประเทศ ระหว่างเดือนมกราคม - เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ซึ่ง3เอ็มได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Forbes’ List of the World’s Most Reputable Companiesถึง 5ปีซ้อน 

นภาพร รัตนแสงหิรัญ กรรมการผู้จัดการ บริษัท 3เอ็ม ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า “จากความมุ่งมั่นและตั้งใจมากกว่าศตวรรษของ 3เอ็มทั่วโลก เรารู้สึกยินดี และภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่3เอ็มได้รับการจัดอันดับอยู่ใน 100 บริษัทที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกของฟอร์บส์ ซึ่งเป็นสื่อธุรกิจชั้นนำจากจสหรัฐอเมริกาอีกครั้ง โดยปีนี้ 3เอ็มอยู่ในอันดับที่ 25 โดยเรายังคงได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าที่มั่นใจในนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์เราและสอดคล้องกับการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันของเค้าได้เป็นอย่างดี  โดย 3เอ็มยังคงยึดแนวคิดการดำเนินธุรกิจให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มุ่งมั่นพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ในทุกการใช้ชีวิตของผู้บริโภค”

นอกจากนี้ 3 เอ็มยังได้รับการจัดอันดับ Top 100 Best Corporate Citizens ของสหรัฐอเมริกาในลำดับที่ 33 จาก Corporate Responsibility Magazine โดยเป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กรที่มีการใส่ใจสังคม สิ่งแวดล้อม และดำเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวได้ผ่านการสำรวจผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ เพื่อประเมินจากหลากหลายตัวแปรทั้งผลประกอบการทางธุรกิจสภาพเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม การเคารพในสิทธิมนุษยชน ความสัมพันธ์ในองค์กรระหว่างบุคลากร และความคิดเห็นจากชุมชน เป็นต้น 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.