7,313
VIEWS

วรวุฒิ อุ่นใจ ซีอีโอ COL ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

Aug 01, 2018 S.Vutikorn

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยมีมติโหวตให้วรวุฒิ อุ่นใจ CEO ของบริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

วรวุฒิ อุ่นใจ เริ่มต้นการทำงานจากธุรกิจครอบครัวที่จำหน่ายเครื่องเขียน และเครื่องใช้สำนักงานภายใต้ชื่อหจก.กิจวิทยา สเตชั่นเนอร์รี่ ก่อนที่จะก่อตั้งบริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2538 โดยเน้นจำหน่ายเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานผ่านแคตตาล็อกเป็นรายแรกของไทย รวมถึงยังพัฒนาระบบการสั่งซื้อเครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงานผ่านเว็บไซต์ (B2C), จัดทำระบบแคตตาล็อกในรูปแบบซีดี (CD ROM CATALOG), พัฒนาระบบจัดซื้อ e-Procurement (B2B) เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ จนธุรกิจเติบโตและแปลงสภาพเป็นบริษัทมหาชน ภายใต้ชื่อ บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มค้าปลีกเซ็นทรัล กรุ๊ป

สมาคมผู้ค้าปลีกไทยถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณ  พ.ศ. 2522  จากความร่วมแรงร่วมใจของผู้ประกอบธุรกิจด้านค้าปลีก  เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีระหว่างกัน  เป็นที่ปรึกษาหารือ  แลกเปลี่ยนข่าวสาร  และร่วมกันแก้ไขปัญหา  ตลอดจนแสดงความคิดเห็นที่จะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมค้าปลีกของประเทศ  โดยในระยะแรกการรวมตัวกันมีลักษณะไม่เป็นทางการใช้ชื่อว่า  “ชมรมผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า”  มีคุณบรรหาร  ศิริศิลป์  จากร้านสหกรณ์กรุงเทพ  เป็นประธานชมรมคนแรก  มีสมาชิกเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าต่างๆ  เช่น  คุณสัมฤทธิ์ จิราธิวัฒน์  จากห้างเซ็นทรัล  Mr.Frank  Lim  จากฟู้ดแลนด์  คุณวินัย  เสริมศิริมงคล  จากห้างพาต้า  คุณสมชาย  สาโรวาท  จากห้างอิมพิเรียล  คุณสุรัตน์  อัมพุช  จากห้างเดอะมอลล์  คุณปรีชา  เวชสุภาพรจากห้างโรบินสัน  คุณมนต์ชัย  จุนประทีปทอง  จากห้างตั้งฮั่วเส็ง  เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

(1) ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจ ประเภทที่เกี่ยวกับการค้าปลีก

 (2) สนับสนุนและช่วยเหลือ แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาทำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก สอดส่องและติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดการค้าปลีกทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่ออำนวยประโยชน์แก่การประกอบธุรกิจการค้า อุตสาหกรรม  การเงินหรือเศรษฐกิจ

 (3) เสริมสร้างความสามัคคีความร่วมมือและการประสานงานระหว่างสมาชิกให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้น แลกเปลี่ยนและเผยแพร่ความรู้ความคิดเห็นซึ่งกันและกันในทางวิชาการ  ข่าวสารการค้า  ตลอดจนการวิจัยเกี่ยวกับการค้าปลีก

 (4) ขอสถิติหรือเอกสาร หรือขอทราบข้อความใดๆ จากสมาชิกเกี่ยวกับการดำเนินการวิสาหกิจค้าปลีก  ทั้งนี้ด้วยความยินยอมของสมาชิก

 (5) ส่งเสริมคุณภาพของสินค้าที่สมาชิกเป็นผู้ผลิต หรือจำหน่ายให้เข้ามาตรฐาน ตลอดจนวิจัยและปรับปรุงการผลิตและการค้าให้ได้ผลดียิ่งขึ้น

 (6) ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าปลีกให้อยู่ในมาตรฐานที่ดีสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ

 (7) ส่งเสริมการผลิตเพื่อให้สินค้ามีปริมาณเพียงพอแก่ความต้องการของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 (8)ทำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิกได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

 (9) ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือระหว่างสมาชิกกับบุคคลภายนอก  ในการประกอบวิสาหกิจ

 (10) ส่งเสริมกีฬา การเสริมสร้างพลานามัย  และการจัดการบันเทิงตามที่เห็นสมควร

 (11) ให้ความอนุเคราะห์แก่สมาชิกในด้านสวัสดิการที่ไม่ขัดกับบทบัญญัติในมาตรา  22  แห่งพระราชบัญญัติสมาคมฯ การค้า  พ.ศ. 2509

 (12) ไม่ดำเนินการใดๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการเมือง

ทำเนียบนายกสมาคมฯ ผู้ค้าปลีกห้างสรรพสินค้า/ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย

1.  คุณสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์               (พ.ศ. 2527 – พ.ศ. 2529,  พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531)

2.  คุณสมชาย  สาโรวาท                     (พ.ศ. 2531 -  พ.ศ. 2533,  พ.ศ. 2533 – พ.ศ. 2535)

3.  คุณวิโรจน์  จุนประทีปทอง               (พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2537,  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2539)

4.  คุณสุทธิชาติ  จิราธิวัฒน์                  (พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2541,  พ.ศ. 2541 -  พ.ศ. 2543)

5.  คุณพิทยา  เจียรวิสิฐกุล                   (พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2545,   พ.ศ. 2545 – พ.ศ. 2547)

6.  คุณลิขิต  ฟ้าปโยชนม์                      (พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2549)

7.  คุณธนภณ  ตังคณานันท์                  (พ.ศ. 2549 – พ.ศ. 2551,  พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2553)         

8.  คุณบุษบา  จิราธิวัฒน์                      (พ.ศ. 2553 – พ.ศ. 2561)

9.  คุณวรวุฒิ อุ่นใจ                              คนปัจจุบัน

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle