3,549
VIEWS

อนันดา ผนึกกำลังสตาร์ทอัพ ปรับโครงสร้างสู่ “Tech Company” รายแรก! พร้อมเปิดตัว “Ananda Urban Tech”

Feb 13, 2017 BrandAge Team

ซึ่งคำว่า “UrbanTech” คือการนำเอาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้ในโครงการเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมือง ด้วยการจับมือกับพันธมิตรแถวหน้าที่เชี่ยวชาญด้าน Startup เช่น Hubba ธุรกิจการสร้างพื้นที่ให้เช่า ตลอดจนการสร้างสินค้าและบริการที่หลากหลายในระบบนิเวศ HaupCAR ผู้ผลิตแพลตฟอร์มและการให้บริการ Car-sharing บริการให้เช่ารถรายชั่วโมง และ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ ที่เปรียบเสมือนแหล่งองค์ความรู้ขนาดใหญ่ และสตาร์ทอัพอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งทั้งหมดจะเป็นเหมือนทีมงานที่ทำงานร่วมกัน ใช้ความเชี่ยวชาญของแต่ละคนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ซึ่งจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันให้กับ Ananda ได้อย่างมาก

และการยกระดับตัวเองให้เป็น Urban Living Solutions ได้นั้น ไม่ใช่แค่ตั้งเป้าหมายอย่างเดียว แต่คือการปรับกลยุทธ์บริษัทใหม่ทั้งหมดอย่างจริงจัง ตั้งแต่การเปลี่ยน Mind set ของพนักงานในองค์กรไปจนถึงสภาพแวดล้อมภายนอก ให้มีความเข้าใจ คุ้นเคยกับเทคโนโลยี และเชื่อมั่นว่าตัวเองมีดีเอ็นเอของความเป็นนวัตกรรม เพื่อให้รุดไปข้างหน้าได้อย่างก้าวกระโดด เริ่มด้วยกลยุทธ์ภายนอก ที่มีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ

  1. การสนับสนุนระบบ Ecosystem ซึ่งเป็นกลยุทธ์ในการสนับสนุนผู้ริเริ่มนวัตกรรมอื่นๆ ในระบบนิเวศน์มากกว่าการลงมือทำโดยลำพัง ซึ่งสิ่งนี้จะช่วยให้สามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ความรู้ ความคิด และผู้คนได้อย่างกว้างขวางโดยมีค่าใช้จ่ายที่น้อยลง ซึ่งพันธมิตรที่จะมาช่วยสร้าง Ecosystem ของ Ananda ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เช่น Hubba, Seedstar, Builk และ Digital Venture เป็นต้น
  2. การจัดตั้งกองทุน (Fund of Funds) เป็นการลงทุนในกองทุนต่างๆ ทั่วโลก ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนวัตกรรม
  3. การบริหารกิจการร่วมทุน (Corporate Venture Capital) คือการร่วมลงทุนในบริษัทที่มีศักยภาพและมีเทคโนโลยีที่สามารถนำมาเสริมธุรกิจของ Ananda ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

และอีกหนึ่งปัจจัยที่ขาดไม่ได้ คือ การปรับกลยุทธ์ภายในองค์กร จึงเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรใหม่ในแบบฉบับของ Ananda เรียกว่า “Ananda Culture” พร้อมสถานที่ทำงานใหม่ “Ananda Campus” ที่มีจุดเด่น ดังนี้

– เน้นการทำงานร่วมกัน (Collaboration) แบ่งปันความรู้และเรื่องราวๆ ดีอย่างเปิดกว้าง เพื่อก่อให้เกิดไอเดียและความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาผสมผสานในการทำงาน  ด้วยระบบการเลือกที่นั่งทำงานแบบ Hot-Desk

– มีส่วนสันทนาการ (Recreation) สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานและบรรยากาศที่ดีด้วยต้นไม้ มีระบบปรับอากาศที่ตรวจสอบค่าคาร์บอนไดออกไซด์ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และการจัดเตรียมอาหารกลางวันและคาเฟ่เพื่อสุขภาพจากร้าน Kloset สำหรับพนักงาน

– การสร้างสมดุลในการทำงาน (Work and Play) พื้นที่ทำงานส่วนตัวหลายรูปแบบ หลุดจากกรอบการทำงานในรูปแบบเดิมๆ มีกำแพงที่สามารถขีดเขียน และสร้างงานศิลปะได้ตามต้องการ เรียกว่า Inspiration wall

– บรรยากาศการทำงานที่ผ่อนคลาย (Casual Environment) สร้างบรรยากาศการทำงานให้รู้สึกผ่อนคลาย ด้วยงานศิลปะบนกำแพง จากศิลปินสตรีทอาร์ท และการแต่งกายแบบลำลอง กับรองเท้าผ้าใบ ลดความเป็นทางการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบคนรุ่นใหม่

และระบบ Smart Office ที่ชาญฉลาดที่สุดในเอเชีย เพราะเป็นการนำเอาระบบต่างๆ เข้ามาใช้กับพนักงาน เพื่อสร้างความสะดวกสบาย ลดข้อผิดพลาด และช่วยประหยัดเวลาได้มากขึ้น เช่น

– การลงทะเบียนทางออนไลน์ (Smart Registration System) ระบบการลงทะเบียนเพื่อจองโต๊ะทำงาน และห้องประชุมผ่านแอปพลิเคชั่นทาง สมาร์ทโฟน เว็บไซต์ หรือ ตู้คิออส

– ห้องประชุมที่พร้อมด้วยอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Smart Meeting Room) ระบบการประชุมทางไกลด้วยภาพและเสียง (Video Conference – WebEx) กระดานอัจฉริยะ (E-board) ที่สามารถจับวาง หรือโยกย้ายเนื้อหาได้อิสระด้วยการใช้การสัมผัสจากหน้าจอ

– การพิมพ์แบบอัจฉริยะ (Smart Printing Solution) การสั่งงานพิมพ์ผ่านสมาร์ทโฟน ผ่านระบบซอร์ฟแวร์ชื่อ Send Anywhere ฟังก์ชั่นรักษาความปลอดภัยของเอกสารสำคัญ (Secure Print) และฟังก์ชั่นการแก้ไขเอกสารที่หน้าเครื่องพิมพ์ (Smart UX)

– Jabber แอปพลิเคชั่นที่รวบรวม ทุกการสื่อสาร ทั้ง ภาพ เสียง ข้อความสั้น การแชร์หน้าจอ และการประชุมไว้ในโปรแกรมเดียว ซึ่งจะถูกติดตั้งที่สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์ของพนักงานทุกคน

– และอนันดายังเป็นบริษัทอสังหาริมทรัยพ์รายแรก ที่นำ Workplace by Facebook มาใช้ภายในองค์กร เพื่อเป็น เครื่องมือที่จะช่วยให้พนักงานสามารถติดต่อสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นวัตกรรมต่างๆ ที่ Ananda นำมาปรับใช้ หรือสภาพแวดล้อมภายในบริษัท จะช่วยให้พนักงานมีความสุขในทำงานมากขึ้น เกิดไอเดียใหม่ๆ ทำงานได้เร็วขึ้น ลดข้อผิดพลาดให้น้อยลง เพราะความสุขในการทำงานของพนักงานจะนำมาซึ่งผลงานที่มีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และหลุดจากกรอบเดิมๆ  ซึ่งนี่เป็นวัฒนธรรมองค์กรตัวอย่างที่หลายๆ บริษัทควรนำไปปรับใช้

ชานนท์ เรืองกฤตยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า “ในการสร้าง Innovation ไม่ใช่แค่มี CEO เก่งๆ เพียงไม่กี่คน แต่เป็นการให้ความสำคัญกับพนักงานทุกคน สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้พวกเค้าทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ให้อิสระทางความคิดและฉีกกฎรูปแบบสถานที่ทำงานแบบเดิมๆ ด้วยการนำนวัตกรรมของเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ ซึ่งผมเชื่อว่า จุดเกิด จุดตาย ของหลายๆ องค์กร ก็คือการปรับวัฒนธรรมองค์กร”

การวางจุดยืนในการเป็น “UrbanTech”  ของ Ananda ไม่ใช่แค่การทำธุรกิจอสังหาฯเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการมองหาธุรกิจหรือเซอร์วิสอื่นที่ทำร่วมกับ Partner เพื่อตอบสนองการแก้ปัญหาให้กับชีวิตคนเมือง ซึ่งจริงๆ แล้ว Ananda ต้องการเติมเต็มธุรกิจเดิมของตัวเองและมองหาธุรกิจหรือบริการใหม่ๆ ร่วมกับ Startup เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับบริษัทได้ระยะยาว

การสร้างความแข็งแกร่งที่เกิดขึ้นจากภายในองค์กรสู่ภายนอกน่าจะทำให้ Ananda บรรลุเป้าหมาย ในการเป็น “Urban Living Solutions” ที่ตั้งไว้ในไม่ช้านี้แน่นอน

พร้อมกันนี้ Ananda ได้ปล่อยวิดีโอคอนเทนต์ที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับ Urban Living Solutions ในมุมมองต่างๆ ที่จะมาเติมเต็มชีวิตคนเมืองให้สมบูรณ์แบบ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.