5,320
VIEWS

ทำอย่างไรให้ยอดขายอาหารเพิ่ม อยากรู้ ถามเบทาโกร

Jun 08, 2017 R.Somboon

เบทาโกร ชูนโยบาย เป็น “คู่คิด” ให้ “คู่ค้า” ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร สร้างทีม Food Solution  ให้คำปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจในทุกมิติให้กับลูกค้าในซัพพลายเชน เพื่อเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานแนวคิดของการส่งต่ออาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกระดับ

ดร.ณรงค์ชัย ศรีสันติแสง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารสายงานปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจอาหาร เครือเบทาโกร กล่าวถึงนโยบายในการทำตลาดของเครือเบทาโกรว่า ผู้บริโภคปัจจุบันมีการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหารให้สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ ที่ต้องการความสะดวกสบาย รวดเร็ว หากแต่ยังคงใส่ใจในคุณภาพและรสชาติของอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองในระยะยาว ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการด้านอาหาร ต่างเร่งปรับมาตรฐานและการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพของสินค้า เบทาโกรให้ความสำคัญนโยบายด้าน Food Safety และ Food Quality อย่างเคร่งครัดทุกขั้นตอนกระบวนการผลิตอาหาร ยิ่งไปกว่านั้น มีความตั้งใจที่จะพัฒนามาตรฐานการผลิตสินค้าอาหารสำหรับผู้ประกอบการในซัพพลายเชนให้ก้าวไปอีกขั้น เพื่อเสริมสร้าง คุณภาพชีวิตที่ดี แก่ผู้บริโภคทุกระดับ ให้เข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะและมีความปลอดภัย

เครือเบทาโกร ได้ก่อตั้งศูนย์นวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Center) โดยใช้เงินลงทุน 60 ล้านบาท เพื่อเป็นศูนย์พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทั้งในส่วนของสินค้าใหม่และบรรจุภัณฑ์หลากหลายรูปแบบ ให้ตรงกับความต้องการของตลาดและผู้บริโภคมากขึ้น และหน้าที่สำคัญของศูนย์ คือการสร้างทีมที่ปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจในทุกมิติ และแก้ไขปัญหา (Food Solution) ให้กับลูกค้ากลุ่มธุรกิจอาหารเพื่อการก้าวเติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

“เบทาโกร จะเป็น “คู่คิด” ให้ “คู่ค้า” เราสร้างทีม Food Solution ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ ทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า (CRM) ออกไปทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหา เพื่อยกระดับมาตรฐานการจัดการธุรกิจอาหารในมิติต่างๆ อย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการด้านอาหาร ลูกค้าของเรา ตั้งแต่การพัฒนาสินค้า เช่น คิดเมนูใหม่ พัฒนาสูตร รสชาติอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมทั้งการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในร้าน เช่น เพิ่มผลผลิต ลดการสูญเสีย การจัดซื้อ การขนส่ง ฯลฯ ด้วยการออกแบบโปรแกรมการให้บริการ ซึ่งเรียกว่า Service Menu วิเคราะห์ตามความต้องการและศักยภาพของลูกค้าแต่ละราย”

ตัวอย่างของการทำตลาดในรูปแบบดังกล่าวก็คือ การเข้าไปร่วมมือกับเรือซีทรานเฟอร์รี่ ซึ่งให้บริการบรรทุกรถยนต์และผู้โดยสารข้ามฟากจากดอนสักสู่เกาะสมุย  ด้วยการส่งเชฟส่วนกลางเข้าไปช่วยพัฒนาเมนูอาหารคาวและสอนทำเบเกอรี่ ทั้งการเลือกวัตถุดิบคุณภาพ ช่วยคิดเมนูใหม่ การตกแต่งจานอาหารที่สวยงาม ประหยัดเวลา เพิ่มประสิทธิภาพให้กับครัวของลูกค้า เป็นต้น 

โดยมุ่งหวังให้ธุรกิจของ “คู่ค้า” ก้าวเดินและเติบโตไปพร้อมกับเบทาโกรอย่างยั่งยืน ในจุดมุ่งหมายที่สำคัญร่วมกัน คือการส่งมอบอาหารคุณภาพและปลอดภัยสู่ผู้บริโภคทุกระดับ

แนวทางการเข้าไปช่วยพัฒนาคู่ค้านี้ ไม่ได้จำกัดแค่คู่ค้ารายใหญ่ที่เป็นภัตตาคาร หรือเชนร้านอาหารเท่านั้น แต่ยังรวมถึงผู้ค้ารายย่อยอย่างพวกรถเข็นขายไส้กรอก หรือลูกชิ้น โดยเข้าไปช่วยจัดอบรม สอนวิธีการเลือกซื้อไส้กรอกกับลูกชิ้น พร้อมสอนวิธีการทอด การเปลี่ยนน้ำมัน เพื่อสร้างร้านค้าที่มีคุณภาพ โดยเบทาโกร มีเครือข่ายร้านรถเข็นรายย่อยอยู่ประมาณ 2,000 ร้านที่เป็นลูกค้าของเครือเบทาโกร

ไม่เพียงเท่านั้น ยังมีการร่วมมือกับเชนโมเดิร์นเทรด เพื่อตกแต่งจุดขาย รวมถึงการจัดรายการส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นการซื้อของลูกค้า ซึ่งที่ผ่านมาสามารถช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแต่ละเชนได้ไม่ต่ำกว่า 15 – 20% จึงเป็นความร่วมมือที่วิน วิน ทั้ง 2 ฝ่าย

การหันมาให้ความสำคัญกับการร่วมมือกับคู่ค้าอย่างแนบแน่นนี้ จะเข้ามาเป็นตัวช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเบทาโกรกับคู่ค้า ซึ่งแน่นอนว่าจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเพิ่มยอดขายที่ในปีนี้เครือเบทาโกรตั้งเป้ายอดขายรวมไว้ที่ประมาณ 1แสนล้านบาท เติบโตเพิ่มขึ้น 10 – 12% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาที่มียอดขายรวมกว่า 9 หมื่นล้านบาท....

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.