3,316
VIEWS

Samsung เปิดโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดในโลกในอินเดีย

Jul 12, 2018 P.Patikom

Samsung Electronics เปิดโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือแห่งใหม่ในอินเดียอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกรัฐมนตรีอินเดีย Narendra Modi และ ประธานาธิบดี Moon Jae-in ของเกาหลีใต้ได้ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ซึ่งยักษ์เทคโนโลยีเกาหลีใต้กล่าวว่า เป็นโรงงานผลิตโทรศัพท์มือถือใหญ่ที่สุดในโลก และเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานของ Samsung ในการขยายกำลังผลิตในตลาดโทรศัพท์มือถือที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก


โรงงานตั้งอยู่ในเมืองนอยดา (Noida) ในเขตชานเมืองนิวเดลีนี้ จะช่วยให้ Samsung สามารถสร้างโทรศัพท์มือถือได้ในราคาที่ต่ำกว่า เนื่องจากโรงงานมีขนาดใหญ่ผลิตในปริมาณมาก ทำให้ราคาโทรศัพท์มือถือของ Samsung ในอินเดียถูกกว่าแบรนด์อื่นในอินเดีย เช่น จีน ช่วยให้ Samsung สามารถแข่งขันกับคู่แข่งอย่าง Xiaomi ของจีนซึ่งเป็นแบรนด์สมาร์ทโฟนที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียขณะนี้

'การลงทุน 50 พันล้านรูปีนี้จะไม่เพียงช่วยเสริมความสัมพันธ์ทางธุรกิจของ Samsung ในอินเดียเท่านั้น ยังมีบทบาทสำคัญในความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียและเกาหลีใต้ด้วย" นายกรัฐมนตรีอินเดีย นาย Modi กล่าวในสุนทรพจน์ในภาษาฮินดีในพิธีเปิดโรงงาน

อย่างไรก็ตาม Samsung ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วว่า ได้ใช้เงืน 49.2 พันล้านรูปี (716,57 ล้านดอลลาร์) ตลอดสามปีในการขยายขีดความสามารถในการผลิตของโรงงานที่เมือง นอยดา (Noida)

โรงงานใหม่ที่เมือง นอยดา แห่งนี้จะช่วยให้ Samsung มีกำลังการผลิตโทรศัพท์มือถือในอินเดียเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าเป็น 120 ล้านเครื่องต่อปี หลังจากแผนการขยายกำลังการผลิตดำเนินการเสร็จสิ้น

อินเดียเป็นตลาดสมาร์ทโฟนใหญ่อันดับสองของโลก และมีผู้ใช้บริการระบบไร้สายมากกว่าหนึ่งพันล้านราย นับเป็นโอกาสอันยิ่งใหญ่สำหรับ Samsung ที่จะสามารถสร้างการเติบโตของผลกำไรจากตลาดสมาร์ทโฟน ในภาวะที่ตลาดสมาร์ทโฟนโดยรวมทั่วโลกซบเซา และมีความกังวลเกี่ยวกับ ธุรกิจโทรศัพท์มือถือของบริษัทกำลังขาดแคลนไอเดียเพื่อหนุนยอดขายของสมาร์ทโฟนพรีเมี่ยมตระกูล Galaxy 

Samsung ได้เริ่มผลิตโทรศัพท์มือถือในอินเดียตั้งแต่ปี 2007 และมีแผนที่จะส่งออกโทรศัพท์มือถือที่เป็น India-made สู่ตลาดโลก 

H C Hong, CEO ของ Samsung อินเดีย กล่าวในเอกสารแถลงข่าวว่า "เราทำในอินเดีย" "ทำเพื่อตลาดอินเดีย" และตอนนี้ก็ "ทำเพื่อตลาดโลก" (We ‘Make in India’, ‘Make for India’ and now, we will ‘Make for the World)

ภาพประกอบ ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ Moon Jae-in และนายกรัฐมนตรีอินเดีย Narendra Modi จับมือกันหลังจากเปิดโรงงานผลิตสมาร์ทโฟน Samsung Electronics ในเมือง Noida ประเทศอินเดีย

Cr : REUTERS

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.