นมไทย-เดนมาร์ค รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมประจำปี 2561 ประเภทผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว

Jul 04, 2018 -None-

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค ได้รับรางวัล “แบรนด์ยอดนิยมประจำปี 2561 – Brand Footprint Award 2018” ประเภทรางวัล Up And Comers แบรนด์ที่มีการเติบโตสูงสุดในผู้บริโภคกลุ่มครอบครัว โดยมี สาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัล และอิษณาติ วุฒิธนากุล ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท กันตาร์ เวิร์ลดพาแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวรายงาน และแถลงความเป็นมาของ Brand Footprint 2018 พร้อมวิธีการจัดอันดับ แบรนด์และกลยุทธ์ที่ใช้ของกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ในระดับประเทศ ณ ห้องบอลรูม 2  โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ

รางวัล

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.