SUN จัดงาน SMART FARM 4.0

Jun 22, 2018 -None-

ดร.องอาจ กิตติคุณชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวาน ภายใต้ตราสินค้า “KC” พร้อมคณะผู้บริหารเข้าร่วมงาน “SMART FARM 4.0”  ครั้งที่ 3 โดยได้รับเกียรติจาก กฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้เปิดงาน พร้อมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ กาญจน์ ทองใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อการพัฒนาระบบ Smart Farm และฐานข้อมูลการเพาะปลูกข้าวโพดหวานอุตสาหกรรม ณ ศูนย์การเรียนรู้ KC Farm อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อเร็วๆ นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.