3,054
VIEWS

จีเอ็มทำมากกว่ารถยนต์

May 17, 2017 U.Jirapan

นับเป็นบริษัทรถยนต์รายแรก ที่ร่วมมือกับซัพพลายเออร์เพื่อยกระดับการจัดหายางทั่วโลก เจนเนอรัล มอเตอร์ส เดินหน้าสร้างความยั่งยืนในการพัฒนายางรถยนต์  เพราะตระหนักดีว่า การพัฒนาห่วงโซ่อุปทานยาง และยางรถยนต์ทั่วโลกเพื่อสร้างสรรค์กระบวนการผลิตยางที่มีความยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความทนทานสูงนั้น  ต้องเกิดขึ้นจากความร่วมมือกัน

จีเอ็ม จึงดำเนินนโยบายการจัดหายางรถยนต์ ที่ผลิตจากยางธรรมชาติอย่างยั่งยืน มาใช้กับผลิตภัณฑ์ของบริษัทนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทรถยนต์ร่วมขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยาง เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่าให้เป็นศูนย์ พร้อมกับให้ความสำคัญกับมนุษย์และสิทธิแรงงาน

 “ซัพพลายเออร์ของเราคือส่วนหนึ่งของจีเอ็ม เราต้องการสนับสนุนทางเลือกที่สะอาดกว่า ปลอดภัยกว่า และคุ้มค่ามากกว่าสำหรับลูกค้าของเราซึ่งจะช่วยยกระดับคุณค่าให้แก่ทั้งองค์กรของเราและชุมชนที่เราดำเนินธุรกิจอยู่”

สตีฟ คีเฟอร์ รองประธานอาวุโสฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเชน จีเอ็ม โกลบอลกล่าว จีเอ็ม มุ่งพัฒนาโซลูชั่นที่มีความปลอดภัยกว่า เรียบง่ายยิ่งขึ้น และมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าที่จะขับเคลื่อนมนุษยชาติให้ก้าวไปข้างหน้า โดยเชื่อมั่นว่าการจัดหายางรถยนต์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีความยั่งยืนจะให้ประโยชน์มากมายแก่ชุมชน ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม อาทิ

ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าดั้งเดิม พื้นที่ที่มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์สูง และพื้นที่ที่มีค่าคาร์บอนสูงที่มีความจำเป็นต่อการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและปกป้องสัตว์ป่า

ยกระดับผลผลิตและคุณภาพเพื่อเกษตรกรยางธรรมชาติ พร้อมช่วยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มีสัดส่วน 85% ในการผลิตวัตถุดิบในอุตสาหกรรมยาง

แบ่งเบาความเสี่ยงทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาและคุณภาพของห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงช่วยให้สินค้าหลักนี้มีพร้อมใช้งานในระยะยาว

ขณะที่ผู้ผลิตยางรถยนต์พัฒนานโยบายการใช้ยางธรรมชาติที่มีความยั่งยืน ความต้องการของบริษัทผู้ผลิต

รถยนต์จะช่วยส่งเสริมผลประกอบการของบริษัทผู้ผลิตยางรถยนต์ที่มีนโยบายใช้ยางธรรมชาติที่มีความยั่งยืน จีเอ็มจะทำงานร่วมกับซัพพลายเออร์ยางรถยนต์ รัฐบาล สมาคมอุตสาหกรรมยาง และองค์กรพัฒนาเอกชน (เอ็นจีโอ) ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนไปในทิศทางที่สอดคล้องกันและลดความซับซ้อนในห่วงโซ่อุปทาน

จีเอ็มยังทำงานกับซัพพลายเออร์อย่างบริดจสโตน คอนติเนนตอล กู๊ดเยียร์ และมิชลินเพื่อพัฒนาแนวทางที่โปร่งใสในการใช้งานยางธรรมชาติและสร้างความเชื่อมั่นว่า จะสามารถตรวจสอบย้อนกลับตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทานได้ จีเอ็มสนับสนุนบริษัทรถยนต์รายอื่นและซัพพลายเออร์ที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันเร่งกระบวนการดังกล่าว 

Sustainable Development

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.