55,389
VIEWS

ธรรมศาสตร์ เจ๋ง! ผนึก AIS นำ IoT สร้างสมาร์ทซิตี้ในอาณาจักรมหาวิทยาลัย

Jun 05, 2018 -None-

วันนี้อินเตอร์เน็ตเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่มีอิทธิพลมากที่สุดในการดำเนินชีวิต และกำลังจะขยายบทบาทมากขึ้นไปอีก จากการเกิดขึ้นของ Internet of Things หรือ IoT ที่หลายอุตสาหกรรมทั่วโลก กำลังตื่นตัวและให้ความสนใจ นำศักยภาพของนวัตกรรมนี้มา สร้างโอกาสใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจ และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร

หากจะพูดให้เห็นภาพมากขึ้น จากเดิมเราเคยใช้อินเตอร์เชื่อมต่อเพื่อการสื่อสารเท่านั้น แต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของใดใด ก็สามารถเชื่อมถึงกันได้ด้วยอินเตอร์เน็ต อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ สิ่งปลูกสร้าง โดยติดตั้งอุปกรณ์ IoT มีการทำงานผ่านเซ็นเซอร์ สามารถแสดงผลและควบคุมผ่านซอฟท์แวร์ที่พัฒนาเพื่ออุปกรณ์เล่านั้นโดยเฉพาะ จึงทำให้สิ่งของทั้งหมดสามารถสื่อสารกับผู้ใช้อย่างเราๆ ผ่านอินเตอร์เน็ตได้ และที่สำคัญพวกมันยังสื่อสารกันเองได้ด้วย

เอไอเอส ได้มองเห็นถึงโอกาสและการต่อยอดความฉลาดของเทคโนโลยีนี้ เข้ามาปรับใช้กับธุรกิจของเอไอเอสเอง โดยต้องการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพด้านผู้นำนวัตกรรม IoT อันดับ 1 ของไทย ด้วยโครงข่าย NB-IoT เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศไทย ครอบคลุมทั่วประเทศ

สิ่งที่การันตีความสำเร็จให้กับเอไอเอส คือการมีองค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและเอกชนหลายแห่ง ให้ความไว้วางใจใช้บริการ IoT โซลูชั่นอย่างต่อเนื่อง

ล่าสุด เอไอเอสได้ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม IoT เพื่อยกระดับสู่มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ  - TU Smart City ด้วยขีดความสามารถของเทคโนโลยีจากเครือข่าย AIS NB-IoT, อุปกรณ์ IoT  และ IoT แพลตฟอร์ม แบบครบวงจร

ยงสิทธิ์ โรจน์ศรีกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า “ วันนี้เรามีความยินดีอย่างยิ่ง ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ไว้วางใจเลือกใช้โซลูชั่น IoT จากเอไอเอส เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ “TU Smart City” โดยมีเป้าหมายร่วมกัน คือ ยกระดับการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอไอเอสได้คัดสรรนวัตกรรมดิจิทัลที่กำลังเป็นเทรนด์ของโลก อย่าง Internet of Things หรือ IoT มาให้บริการเชิงพาณิชย์แล้ว โดยนำศักยภาพเครือข่าย NB IoT ที่ครอบคลุมทั่วประเทศแล้วมาผสมผสานกับอุปกรณ์ NB IoT ที่ใช้พลังงานต่ำ แต่สามารถสื่อสารกับเครือข่ายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แม้อุปกรณ์นั้นจะอยู่ในพื้นที่ปิด พร้อมด้วยการพัฒนาโซลูชั่น IoT รวมถึงแพลตฟอร์มที่รองรับการให้บริการ IoT”

“โดยความร่วมมือครั้งนี้เป็นตัวอย่างการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้าน IoT ต่างๆ ภายใต้โครงการความร่วมมือ AIAP (AIS IoT Alliance Program) เพื่อคิดค้นและออกแบบโซลลูชั่นต่างๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์โดยเฉพาะ ซึ่งมีการทดสอบ พัฒนา เพื่อปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานในพื้นที่มหาวิทยาลัยมากที่สุด โดยทยอยเปิดให้บริการแล้วที่ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต”

ภาพของการนำ AIS NB-IoT เข้าไปปรับใช้กับโครงการ TU Smart City จะเปรียบเสมือน 3 Solution ที่ช่วยบริหารจัดการทรัพยากรและพื้นที่ให้เกิดมีประสิทธิภาพสูงสุด ผ่านระบบมอนิเตอร์อัจฉริยะที่ทำงานได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วย

Smart License Plate :  ระบบตรวจสอบทะเบียนรถเข้าออกภายในบริเวณหอพัก โดยเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลรถที่ได้รับอนุญาต ทำให้สะดวกในการบริหารความปลอดภัยและจัดการพื้นที่จอดรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Smart Lighting : ระบบควบคุมไฟริมทางตามถนนภายในมหาวิทยาลัยกว่า 5,000 ดวง โดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับ เพื่อหรี่ไฟอัตโนมัติ เมื่อไม่มีการเคลื่อนไหวในบริเวณนั้น สามารถตั้งค่าความสว่างในแต่ละโซนได้ อีกทั้งระบบจะแจ้งเตือนทันที เมื่อไฟชำรุด ซึ่งคาดว่าจะช่วยลดการใช้พลังงานในส่วนนี้ได้ถึง 50%

Smart Locker : บริหารการใช้ตู้ล็อกเกอร์ด้วยระบบ IoT มอบความสะดวกแก่ผู้ใช้ ให้สามารถดูสถานะของตู้ได้ พร้อมระบบล็อกดิจิทัล

อีกทั้งยังตอบโจทย์การใช้ชีวิตของนักศึกษา/บุคลากร รวมถึงระบบบริหารจัดการพื้นที่และทรัพยากรของมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่จะช่วยดูแลสิ่งแวดล้อม สร้างความคุ้มค่าให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมได้อย่างสูงสุด

“ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งนี้ จะทำให้ TU Smart City กลายเป็นต้นแบบนวัตกรรม IoT ที่ทำให้เราเห็นภาพของการนำโซลูชั่นต่างๆ เข้ามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนภายในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งภาพของการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน IoT Ecosystem  ซึ่งจะเป็นการจุดประกายของการนำ IoT ไปใช้ใน Scale ที่ใหญ่ขึ้น จากระดับมหาวิทยาลัย สู่ชุมชน เมือง จังหวัด และประเทศ ซึ่งเราเชื่อมั่นว่าต่อจากนี้ Internet of Things จะเป็นเทคโนโลยีที่จับต้องได้ และสามารถนำมาเพิ่มโอกาสใหม่ๆ ที่จะยกระดับการใช้ชีวิตของคนไทย พร้อมผลักดันประเทศไทยสู่สังคม Smart City อย่างยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า“มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นอกจากจะให้บริการด้านการศึกษาแล้ว เรายังเป็นชุมชนที่มีสมาชิกทั้งนักศึกษาและบุคลากรมากกว่า 10,000 คน ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่หอพักทุกวัน และมีคนเข้าออกตลอดเวลา ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ เพื่ออำนวยความสะดวก และดูแลความปลอดภัยอย่างรัดกุม โดยตั้งแต่เราก่อตั้งโครงการ TU Smart City ขึ้นมา เราไม่หยุดนิ่งที่จะสรรหา และพัฒนาโซลูชั่นต่างๆ เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เข้ามาช่วยจัดการภายในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเราเลือกใช้บริการ IoT จากเอไอเอส เนื่องจากพิจารณาเห็นถึงความพร้อมเครือข่าย NB IoT ที่ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมถึงมี Digital Platform และอุปกรณ์ที่ครบครัน สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดบริการได้หลากหลายรูปแบบ, สามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ และสอดคล้องกับพฤติกรรมของคนในประชาคมธรรมศาสตร์ ซึ่งในอนาคตเรามีแผนพัฒนาโครงการ TU Smart City อย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นต่อยอดโอกาสใหม่ๆ จากเทคโนโลยีในโลกยุคปัจจุบัน มาสร้างการเปลี่ยนแปลงของการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างยั่งยืน”

Internet of Things คือ เครือข่ายที่ชาญฉลาดที่ทำให้การใช้ชีวิตสบายขึ้นอีกมหาศาล อย่างไรก็ตาม เราอยู่ในยุคเริ่มต้นเท่านั้น อนาคตของ Internet of Things จะก้าวหน้าไปในทางไหน เราคงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดต่อไป ซึ่งการใช้ศักยภาพทุกอย่างที่เอไอเอสมี ก้าวข้ามผ่านแค่คำว่าผู้ให้บริการโทรคมนาคม ขยายออกไปในมุมของ IoT Ecosystem      ก็เป็นสิ่งที่บอกได้ว่า การจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งนั้น คำว่าขีดจำกัดต้องไม่มี เพราะองค์กรจะต้องมองถึงโอกาสในการขยายขีดความสามารถต่อไปอย่างไม่มีวันหยุด สุดท้ายแล้วก็เพื่อให้องค์กรและแบรนด์ดำรงต่อไปได้ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้กับตลาดและผู้บริโภคในท้ายที่สุด

เอไอเอส พร้อมให้บริการ IoT Platform อย่างเต็มรูปแบบและครบวงจร ตั้งแต่เครือข่าย อุปกรณ์ และแพลตฟอร์ม ให้กับทุกภาคส่วน และพร้อมให้คำปรึกษากับทุกองค์กรที่สนใจนำ IoT ไปใช้ในการทำงาน สนใจติดต่อได้ที่ Corporate Call Center โทร. 1149 หรือเว็บไซต์ http://business.ais.co.th/iot และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการความร่วมมือ AIAP (AIS IoT Alliance Program) สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/AIAP

Technology

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

sportsfl
antalya escort
bodrum escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
mobil odeme bahis porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle