3,403
VIEWS

ฟู้ดดี้:ดี เข้าโรงเรียนศึกษานารีจัดกิจกรรม “โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี”

May 28, 2018 -None-

ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ผลิตภัณฑ์ตู้ขายอาหารหยอดเหรียญลงพิ้นที่เข้าโรงเรียนจัดกิจกรรมพิเศษ สอนให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้และเท่าทันสื่อโซเซียลมีเดีย ในโครงการ “โซเชียล มีดี กับฟู้ดดี้ ดี”โดยวิทยากรผู้เชี่ยวด้านโซเชียลมีเดีย  ณ โรงเรียนศึกษานารี บางบอน โดยในงานยังได้มีการออกบูธแนะนำตู้ขายอาหารหยอดเหรียญฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D)ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเลือกซื้ออาหารจากตู้หยอดเหรียญของฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) ที่นับเป็นทางเลือกใหม่สำหรับเด็กวัยเรียน  เพื่อเป็นการตอกย้ำแบรนด์ฟู้ดดี้:ดี (Foodie:D) อีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือติดต่อนำตู้อาหารหยอดเหรียญของฟู้ดดี้:ดี(Foodie:D)ไปวางในหน่วยงานของท่าน สามารถสอบถามหรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/Foodie.D/

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.