เต็ดตรา แพ้ค เผยผลสำเร็จโครงการ กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ ชี้ชัดคนไทยรับรู้และพร้อมร่วมมือ

May 22, 2018 -None-

เต็ดตรา แพ้ค เปิดเผยผลสำเร็จของโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” จากผลสำรวจของโครงการ ชี้ชัดว่าผู้บริโภคในประเทศไทยตระหนักและมีความเข้าใจในการร่วมสนับสนุนการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเกือบ 36% พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีแยกขยะเป็นกิจวัตร ตอกย้ำเป้าหมายรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มทั่วโลกให้ได้ 40% ภายในปี 2563

เต็ดตรา แพ้ค ในฐานะบริษัทชั้นนำของโลกในด้านกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการคัดแยก จัดเก็บ และรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มอย่างถูกวิธีมาอย่างต่อเนื่อง โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ เป็นโครงการด้านสิ่งแวดล้อมล่าสุดที่ เต็ดตรา แพ้ค ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บริษัทผู้ผลิตกล่องบรรจุภัณฑ์ เทศบาล องค์กร และชุมชนในหลายจังหวัด อาทิ กรุงเทพฯ สมุทรปราการ นครปฐม ฉะเชิงเทรา เป็นต้น ในการเดินหน้าให้ความรู้ความเข้าใจในการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว และการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้ในกระบวนการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดปริมาณขยะ และลดภาวะโลกร้อน โดยในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมมือกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่ายจัดพิธีปิดโครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” ระยะที่ 2 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน และผลสำเร็จของโครงการฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจากผลสำรวจพื้นที่เป้าหมายก่อนและหลังดำเนินโครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ พบว่าผู้บริโภครับรู้และพร้อมให้ความร่วมมือในการจัดเก็บและรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มเพิ่มขึ้นเกือบ 36% โดยสามารถรวบรวมกล่องเครื่องดื่มนำส่งสู่กระบวนการรีไซเคิลได้กว่า 636 ตัน จาก 35 ชุมชน ในแปดจังหวัด 

ธีระ พฤกษสุภชาติ ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวถึงการดำเนินงานในโครงการนี้ว่า “เต็ดตรา แพ้ค เชื่อว่ากระบวนการรีไซเคิลเป็นการลงทุนเพื่ออนาคต นอกเหนือจากการสร้างความตระหนักให้กับผู้บริโภคในเรื่องการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มแล้ว เรายังพยายามสร้างกิจวัตรในการห่วงใยและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโลก ผ่านการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลถึงผลดีที่จะเกิดขึ้นกับโลก และคนรุ่นหลัง แค่เพียงรู้จักการแยกขยะอย่างถูกวิธีและทำให้เป็นวีถีปฏิบัติ รวมทั้งการนำวัสดุต่างๆ มารีไซเคิล อย่างเช่นความร่วมมือที่เกิดขึ้นในโครงการนี้ที่หลายๆ ชุมชน องค์กร และเทศบาลได้ขยายผลการทำงานสู่ชุมชนข้างเคียง มีการชักชวนกันเข้าร่วมโครงการ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการรีไซเคิลและการแยกขยะอย่างถูกต้องและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ด้วยการสนับสนุนของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม หน่วยงานพันธมิตร และชุมชนที่เข้มแข็ง เต็ดตรา แพ้ค ตั้งความหวังว่าโครงการจะได้รับการสานต่อและขยายผลไปในอนาคตได้อย่างยั่งยืน”

 

ผู้จัดการฝ่ายสิ่งแวดล้อม บริษัท เต็ดตรา แพ้ค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า เต็ดตรา แพ้ค วางเป้าหมายในการเพิ่มอัตราการรีไซเคิลในระดับโลกจากร้อยละ 20 ในปี พ.ศ. 2553 สู่ร้อยละ 40 ในปี พ.ศ. 2563 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มในระดับประเทศ จัดว่าเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเป้าหมายนี้ให้บรรลุผล โดยในสองปีที่ผ่านมา โครงการกล่องยูเอชที รีไซเคิลได้ สามารถส่งเสริมให้เกิดการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มในประเทศไทยกว่า 700 ตัน ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตผลิตภัณฑ์รีไซเคิลต่างๆ ตามกลไกของตลาด  

“ภายใต้โครงการ “กล่องยูเอชที รีไซเคิลได้” เต็ดตรา แพ้ค และพันธมิตรจะทำงานร่วมกันในระยะที่ 3 เพื่อขยายผลสู่จังหวัดอื่นๆ ให้ครอบคลุมการทำงานไปยังหน่วยงานชุมชนและภาคประชาสังคมทั่วประเทศต่อไป” นายธีระกล่าวสรุป

นอกจากโครงการดังกล่าวแล้ว เต็ดตรา แพ้ค ยังเป็นผู้ริเริ่มโครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และบิ๊กซี ในการนำกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล ผลิตเป็นแผ่นหลังคา เพื่อมอบให้กับผู้ประสบภัยธรรมชาติและชุมชนที่ขาดแคลน โดยปีที่ผ่านมา โครงการหลังคาเขียวรวบรวมกล่องเครื่องดื่มได้มากกว่า 272 ตัน และตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ดำเนินการ โครงการหลังคาเขียวสามารถส่งมอบแผ่นหลังคาได้มากกว่า 60,000 แผ่นแล้ว

 

 

บรรจุภัณฑ์

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.