นครชัยแอร์จัดเทคนิคการขับรถปลอดภัย ให้กับพนักงานขับรถนครชัยแอร์ทุกคน พร้อมจัดโปรหน้าฝน

May 21, 2018 -None-

เครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด กล่าวว่า สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะช่วงฤดูฝน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อันเนื่องจากถนนลื่น และวิสัยทัศน์ในการมองถนนไม่ชัดเจน หรือผลกระทบจากพายุฤดูร้อน การขับรถในช่วงนี้จึงต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ ซึ่งนครชัยแอร์ ได้เพิ่มมาตรการ เสริมเทคนิคขับรถปลอดภัยช่วงฤดูฝนแก่พนักงานขับรถ และการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป

สำหรับมาตรการเพิ่มความปลอดภัยในการขับรถช่วงฤดูฝนนั้น ถือเป็นเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับรถมากยิ่งขึ้น บริษัทฯ มีมาตรการรองรับภายใต้ “การขับรถปลอดภัยช่วงฤดูฝน” ให้กับพนักงานขับรถของบริษัทฯทุกคน ทั้งการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่เป็นพิเศษ ควบคุมความเร็วให้เหมาะสมกับสภาวะบนท้องถนนที่อยู่ในระยะปลอดภัย และลดความเร็วลงก่อนเข้าโค้ง โดยเว้นระยะห่างจากรถคันหน้าอย่างน้อย 50 เมตร หากในช่วงหมอกลงจัด วิสัยทัศน์ในการมองเห็นต่ำมากให้เปิดไฟต่ำหรือใช้ไฟตัดหมอกเพื่อที่รถคันหน้าเห็นรถเราชัดเจน และหลีกเลี่ยงการแซง หากจำเป็นต้องแซงให้ประเมินสถานการณ์ก่อนแซง โดยตรวจสอบที่ว่างหน้ารถคันหน้าและรถที่สวนมาอยู่ในระยะที่ห่างมาก เมื่อปลอดภัยจึงให้สัญญาณขอทาง หากรถคันหน้าให้ทางจึงจะแซงได้ จากนั้นเว้นระยะให้ห่างจากรถที่แซงอย่างน้อย 1.8 เมตร เพื่อความปลอดภัย หากขณะขับผ่านภูเขาสังเกตเห็นว่าจะมีดินถล่มหรือต้นไม้หักโค่น ให้ลดความเร็วลงและขับผ่านไปอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของรถโดยสาร บริษัทฯมีการตรวจสอบสภาพรถ และส่วนควบต่างๆให้พร้อมสำหรับการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ มีเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการเดินรถไว้คอยอำนวยความสะดวกแก่พนักงานขับรถตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อแจ้งสภาพการจราจรในช่วงฤดูฝน ทั้งเส้นทางหลักและเส้นทางสำรอง รวมทั้งประเมินสถานการณ์ต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของผู้โดยสารเดินในช่วงหน้าฝน

 

เครือวัลย์ กล่าวต่อไปว่า นครชัยแอร์ได้ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก จึงมุ่งมั่นพัฒนาพัฒนาการบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับประชาชนเดินทางในทุกฤดูกาล และสำหรับการเดินทางในช่วงฤดูฝนนี้ นครชัยแอร์ขอมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าด้วยโปรโมชั่น “หรรษาหน้าฝน” เพียงซื้อตั๋วโดยสารนครชัยแอร์ เที่ยวเวลาและเส้นทางที่บริษัทฯกำหนด รับคูปองส่วนลดค่าโดยสาร 20% (สำหรับการเดินทาง ในครั้งถัดไป) ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน –     30 กันยายน 2561 เฉพาะเดินทางตรงกับวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ โดยทำรายการผ่านหน้าช่องจำหน่ายตั๋วนครชัยแอร์ ทุกสาขา เท่านั้น เพื่อความสะดวกของลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nakhonchaiair.com หรือหน้า Facebook Page นครชัยแอร์ สำหรับลูกค้าที่ต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลให้บริการ ติดต่อเบอร์ Call Center 1624 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 - 23:00 น

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.