4,677
VIEWS

พี แอนด์ จี ขับเคลื่อภาระกิจผ่านคำมั่นสัญญา Citizenship

May 03, 2017 U.Jirapan

คำมั่นสัญญว่า P&G มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี  เป็นพลเมืองของโลก และจะทำในสิ่งที่ถูกต้องตลอดไป จากสินค้า Rejoice 2 in 1, Head & Shoulders, Downy ลดการใช้น้ำ 30-50%  ปัจจุบันซื้อได้ราคาซองละ 20 บาท  นับเป็นสินค้าที่ Breakthrough  จากงาน R&D รวมถึงขยะที่เป็นขวดแชมพู P&G ทุกขวดสามารถรีไซเคิลได้ 100% ผลิตเครื่องเล่น สนามเด็ก มีความปลอดภัยกับเด็กพิการ หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ใช้ประโยชน์ในการช่วยฝึกกล้ามเนื้อเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง หรือช่วยพัฒนาทักษะจนสามารถดูแลหรือรับผิดชอบตัวเองได้

David S. Taylor Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer P&G กล่าวไว้บางส่วนใน Leadership Statement ของ Citizenship Report 2016   ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อจาก Sustainability Report โดยยังมีคำมั่นสัญญาที่กล่าวข้างต้น 

“นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา เรารู้จักผู้บริโภคของเรา เขาสนใจมากขึ้นในการทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งอยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขารู้จัก ไว้วางใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำของเรา และมีค่าของความไว้วางใจนั้น  เรามุ่งเน้นความพยายามในการเป็นพลเมืองของเราในหลายๆ พื้นที่  เราเริ่มต้นด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับอีก 4 ด้านคือ ผลกระทบของชุมชน, ความหลากหลาย ความเท่าเทียมทางเพศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม…”

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือโรงงานพีแอนด์ประเทศไทย เดินหน้าตามคำมั่นสัญญา ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงงานพีแอนด์จีให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

“เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค และให้เกิดความพอใจสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความคิด ผนึกรวมเป็นจุดแข็งองค์กรพีแอนด์จี ให้มีความก้าวหน้าในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง การให้ความร่วมมือสนับสนุน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาว”

จุฑาภัทร บุณย์วงศกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขยายความต่อเนื่องถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้ได้ 100% การผลิตที่ใช้วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลให้ได้ 100% และลดขยะของเสียในหลุมฝังให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว จึงได้กำหนดเป้าหมาย 2020 (พ.ศ. 2563)เพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำ และลดปริมาณขยะ ในอัตราร้อยละ 20 

การไปสู่เป้าหมายดังกล่าวภายใต้กำลังผลิตที่มากขึ้น  เพราะโรงงาน P&G ประเทศไทยถือเป็นยุทธศาสตร์ฐานการผลิตที่มีกำลังการผลิตที่มากที่สุดอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 3 โลก รองจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส  ล่าสุดปลายปีที่แล้ว ย้ายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นผม (Hair Care) จากประเทศเวียดนามมารวมกับประเทศไทย ส่งผลให้ไทยเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมได้มากกว่า 10% แม้ว่าเดิมจะเป็นฐานการผลิตได้รับการยอมรับว่ามาตรฐานเป็น “สินค้าญี่ปุ่นผลิตในไทย” ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นมากถึง 30%  ที่เหลือส่งกลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง และอื่นๆ

ทว่า ทั้งหมดก็ไม่ได้ทำให้การไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน 2563 ลดลงไปแต่อย่างใด !

เพราะตั้งแต่ปี 2552 โรงงานพีแอนด์จี ไทย พื้นที่ 9.6 หมื่นตารางเมตร ได้ลงทุนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงมากกว่า 37% หรือนับเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับ 960,000 ครัวเรือนต่อปี, ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตกว่า 36 % หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำจำนวน 360 สระมาตรฐานโอลิมปิกต่อปี และสามารถลดขยะได้มากถึง 31 % ซึ่งขยะของเสียเหล่านั้นกว่า 150 ตัน ได้ผ่านกระบวนการ 3 R คือ Reduce, Reuse, Recycle เช่นโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพู เป็นต้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางโรงงานพีแอนด์จีจะนำโครงการพลังงานชีวมวล นวัตกรรมที่นำผลผลิตจากการเกษตรภายในประเทศ เช่น เเกลบ, ชานอ้อย, กากปาล์ม, กากมันสำปะหลัง, กาบและกะลามะพร้าว และอื่นๆ มาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้น้ำมัน (Renewal Energy) ในส่วนการต้มน้ำ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงงานอย่างยั่งยืน

David S. Taylor กล่าวไว้ในตอนท้ายว่า ที่ P&G เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้สำเร็จ  แต่ละพื้นที่ในฐานะของพลเมือง (Citizenship)  และในโอกาสข้างหน้า เราก็มุ่งหวังเพื่อสร้างความแตกต่าง และมีพลังบวกสำหรับทุกวัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.