5,056
VIEWS

พี แอนด์ จี ขับเคลื่อภาระกิจผ่านคำมั่นสัญญา Citizenship

May 03, 2017 U.Jirapan

คำมั่นสัญญว่า P&G มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่ดี  เป็นพลเมืองของโลก และจะทำในสิ่งที่ถูกต้องตลอดไป จากสินค้า Rejoice 2 in 1, Head & Shoulders, Downy ลดการใช้น้ำ 30-50%  ปัจจุบันซื้อได้ราคาซองละ 20 บาท  นับเป็นสินค้าที่ Breakthrough  จากงาน R&D รวมถึงขยะที่เป็นขวดแชมพู P&G ทุกขวดสามารถรีไซเคิลได้ 100% ผลิตเครื่องเล่น สนามเด็ก มีความปลอดภัยกับเด็กพิการ หรือต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ใช้ประโยชน์ในการช่วยฝึกกล้ามเนื้อเพื่อให้เด็กมีสุขภาพแข็งแรง หรือช่วยพัฒนาทักษะจนสามารถดูแลหรือรับผิดชอบตัวเองได้

David S. Taylor Chairman of the Board, President and Chief Executive Officer P&G กล่าวไว้บางส่วนใน Leadership Statement ของ Citizenship Report 2016   ซึ่งถูกเปลี่ยนชื่อจาก Sustainability Report โดยยังมีคำมั่นสัญญาที่กล่าวข้างต้น 

“นี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับธุรกิจของเรา เรารู้จักผู้บริโภคของเรา เขาสนใจมากขึ้นในการทำความเข้าใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งอยู่เบื้องหลังแบรนด์ที่มีประสิทธิภาพที่เหนือกว่า และผลิตภัณฑ์ที่พวกเขารู้จัก ไว้วางใจ เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำของเรา และมีค่าของความไว้วางใจนั้น  เรามุ่งเน้นความพยายามในการเป็นพลเมืองของเราในหลายๆ พื้นที่  เราเริ่มต้นด้วยจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเป็นรากฐานสำหรับอีก 4 ด้านคือ ผลกระทบของชุมชน, ความหลากหลาย ความเท่าเทียมทางเพศ และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม…”

บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือโรงงานพีแอนด์ประเทศไทย เดินหน้าตามคำมั่นสัญญา ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนโรงงานพีแอนด์จีให้เติบโตเป็นศูนย์กลางการผลิตระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 

“เราให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่องด้วยมาตรฐานคุณภาพสินค้าระดับโลกเพื่อตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของผู้บริโภค และให้เกิดความพอใจสูงสุด ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ ความคิด ผนึกรวมเป็นจุดแข็งองค์กรพีแอนด์จี ให้มีความก้าวหน้าในองค์กรอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้ง การให้ความร่วมมือสนับสนุน หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในระยะยาว”

จุฑาภัทร บุณย์วงศกร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรอคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ขยายความต่อเนื่องถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในระยะยาว โดยการนำพลังงานหมุนเวียนมาใช้ให้ได้ 100% การผลิตที่ใช้วัตถุดิบ/บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำมารีไซเคิลให้ได้ 100% และลดขยะของเสียในหลุมฝังให้เหลือศูนย์ (Zero Waste) เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว จึงได้กำหนดเป้าหมาย 2020 (พ.ศ. 2563)เพื่อที่จะลดการใช้พลังงาน น้ำ และลดปริมาณขยะ ในอัตราร้อยละ 20 

การไปสู่เป้าหมายดังกล่าวภายใต้กำลังผลิตที่มากขึ้น  เพราะโรงงาน P&G ประเทศไทยถือเป็นยุทธศาสตร์ฐานการผลิตที่มีกำลังการผลิตที่มากที่สุดอันดับ 1 ในเอเชีย อันดับ 3 โลก รองจากสหรัฐอเมริกาและฝรั่งเศส  ล่าสุดปลายปีที่แล้ว ย้ายฐานการผลิตผลิตภัณฑ์เส้นผม (Hair Care) จากประเทศเวียดนามมารวมกับประเทศไทย ส่งผลให้ไทยเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิมได้มากกว่า 10% แม้ว่าเดิมจะเป็นฐานการผลิตได้รับการยอมรับว่ามาตรฐานเป็น “สินค้าญี่ปุ่นผลิตในไทย” ส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นมากถึง 30%  ที่เหลือส่งกลุ่มประเทศอาเซียน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ตะวันออกกลาง และอื่นๆ

ทว่า ทั้งหมดก็ไม่ได้ทำให้การไปสู่เป้าหมายความยั่งยืน 2563 ลดลงไปแต่อย่างใด !

เพราะตั้งแต่ปี 2552 โรงงานพีแอนด์จี ไทย พื้นที่ 9.6 หมื่นตารางเมตร ได้ลงทุนปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง  ทำให้ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าลงมากกว่า 37% หรือนับเป็นพลังงานไฟฟ้าสำหรับ 960,000 ครัวเรือนต่อปี, ลดการใช้น้ำในกระบวนการผลิตกว่า 36 % หรือเทียบเท่าปริมาณน้ำจำนวน 360 สระมาตรฐานโอลิมปิกต่อปี และสามารถลดขยะได้มากถึง 31 % ซึ่งขยะของเสียเหล่านั้นกว่า 150 ตัน ได้ผ่านกระบวนการ 3 R คือ Reduce, Reuse, Recycle เช่นโครงการสนามเด็กเล่นรีไซเคิลจากขวดแชมพู เป็นต้น

ในอนาคตอันใกล้นี้ ทางโรงงานพีแอนด์จีจะนำโครงการพลังงานชีวมวล นวัตกรรมที่นำผลผลิตจากการเกษตรภายในประเทศ เช่น เเกลบ, ชานอ้อย, กากปาล์ม, กากมันสำปะหลัง, กาบและกะลามะพร้าว และอื่นๆ มาใช้เป็นพลังงานหมุนเวียนทดแทนการใช้น้ำมัน (Renewal Energy) ในส่วนการต้มน้ำ ซึ่งสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต และลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในโรงงานอย่างยั่งยืน

David S. Taylor กล่าวไว้ในตอนท้ายว่า ที่ P&G เราภูมิใจในสิ่งที่เราทำได้สำเร็จ  แต่ละพื้นที่ในฐานะของพลเมือง (Citizenship)  และในโอกาสข้างหน้า เราก็มุ่งหวังเพื่อสร้างความแตกต่าง และมีพลังบวกสำหรับทุกวัน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn