“ดอยตุง” เน้น “หัตถอุตสาหกรรม” เพิ่มมูลค่า ส่งช่างเรียนรู้ผลิตเซรามิกครบวงจรครั้งแรกที่ “คาซามะ”

May 17, 2018 -None-

มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน)    อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งปัจจุบันเป็นต้นแบบการพัฒนาทางเลือกในการดำเนินชีวิตที่ยั่งยืน โดยทางโครงการฯ ได้สร้างอาชีพให้คนในพื้นที่ หนึ่งในนั้นคือการออกแบบและผลิตเซรามิก เพื่อลดการปลูกพืช   เสพติดพร้อมแก้ปัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน  ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับเทศบาลเมือง คาซามะ จ.อิบารากิ ประเทศญี่ปุ่น และส่งช่างเซรามิกฝีมือดีอายุน้อยที่สุดของมูลนิธิฯ เรียนรู้การผลิตเซรามิก แบบครบวงจรครั้งแรกที่เมืองคาซามะ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาพัฒนาปรับประยุกต์ใช้ในงานเซรามิกของมูลนิธิฯ ในแบบหัตถอุตสาหกรรม ช่วยเพิ่มทั้งคุณค่าและมูลค่าเซรามิก ดอยตุง สู่ระดับสากล 

ความร่วมมือระหว่างมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ และเทศบาลเมืองคาซามะ แหล่งผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตงานเซรามิกที่ดีที่สุดในโลก เป็นโครงการที่ คุณหญิงพวงร้อย ดิศกุล ณ อยุธยา กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ริเริ่มไว้เมื่อปี ๒๕๕๘ และดำเนินการเข้าสู่ปีที่ ๔ โดยเริ่มจากการไปดูงาน ณ เมืองคาซามะ และผู้เชี่ยวชาญจากเมืองคาซามะเดินทางมาสอนการทำเซรามิก ณ ศูนย์ผลิตและจัดจำหน่ายงานมือ ๕๒ ไร่ ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.เชียงราย รวมทั้งนำผลงานเซรามิกดอยตุงที่ได้จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ไปจัดแสดงที่เมืองคาซามะ

โดยในปีนี้ ได้ส่ง อิ๋วทิพวรรณ ดวงดอกมูน ช่างเซรามิกฝ่ายชุบเคลือบของมูลนิธิฯ ซึ่งเป็นคนในพื้นที่ จ.เชียงราย ไปเรียนรู้ผลิตเซรามิกแบบครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบ เลือกและเตรียมดินปั้น การเคลือบ การใช้เทคนิคการเผา เป็นครั้งแรกระยะเวลา ๑ ปี ที่ Kasama College of Ceramic Art เพื่อนำองค์ความรู้มาพัฒนางานเซรามิกดอยตุงต่อไป

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.