ธนาคารเกียรตินาคิน สนับสนุนทางการเงินบริษัท ดูโฮม จำกัด เสริมแกร่งก่อนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

May 16, 2018 -None-

นายสำมิตร สกุลวิระ (ที่สองจากซ้าย) ประธานสายสินเชื่อธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนายอดิศักดิ์ ตั้งมิตรประชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด และนางนาตยา ตั้งมิตรประชา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดูโฮม จำกัด ถ่ายภาพร่วมกันในพิธีลงนามสนับสนุนวงเงินสินเชื่อมูลค่า 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมความแข็งแกร่งในธุรกิจของดูโฮมให้เติบโตอย่างยั่งยืน อีกทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป โดยงานจัดขึ้นที่บริษัท ดูโฮม จำกัด (สำนักงานใหญ่ จ.อุบลราชธานี) เมื่อเร็วๆ นี้

BANK

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.