12,021
VIEWS

กลุ่มทรูโชว์ความพร้อม IoT ชูแนวคิด The Future is Real โลกแห่ง IoT ใช้ได้จริงทั่วไทยแล้ววันนี้ จากทรู

May 09, 2018 -None-

IoT หรือ Internet of Things คือเทคโนโลยีที่ทำให้อุปกรณ์ต่างๆ สามารถแลกเปลี่ยน ถ่ายโอนข้อมูลระหว่างกัน โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยธุรกิจ IoT กำลังจะเป็นคลื่นลูกใหญ่ของธุรกิจในประเทศไทยที่จะมาแรงในอนาคตอันใกล้ จากเทรนด์ตลาด IoT ทั่วโลกที่มีแนวโน้มการเติบโตสูงเพราะเพียงแค่ปีเดียวมีจำนวนสิ่งที่เชื่อมต่อ IoT มากถึง 8.4 พันล้านชิ้น หรือคิดเป็นการเติบโตเพิ่มขึ้น 31% ในปีที่ผ่านมา ทำให้มีการคาดการณ์ว่า จากนี้จนถึงปี 2563 ตลาด IoT จะมีการเติบโตเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 28.5% และธุรกิจต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ IoT ไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การบริการ และโครงข่ายการเชื่อมต่อ IoT จะมีการลงทุนในมูลค่าที่สูงขึ้นด้วยเช่นกัน เพราะในปีดังกล่าวนั้นจะมีบริษัทมากกว่า 65% ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นของ IoT

NB-IoT เทคโนโลยีที่ไม่ต้องรอ เพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อกันของอุปกรณ์ IoT ต่างๆ ที่มีจำนวนมากมาย แต่เป็นอุปกรณ์ที่ต้องการส่งข้อมูลปริมาณไม่มาก เราจึงจำเป็นจะต้องมีโครงข่ายที่เหมาะสมกับการใช้งานในรูปแบบนี้ NB-IoT หรือ Narrowband IoT เป็นเทคโนโลยีแบบ Low Power Area Network (LPWAN) ที่มีการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบ LTE (4G) เหมาะกับการใช้งานที่ไม่ต้องการความเร็วในการส่งข้อมูลมากนัก ยกตัวอย่าง เช่น มิเตอร์ที่จอดรถ มิเตอร์สาธารณูปโภค เซ็นเซอร์ติดตามสินค้าและเซ็นเซอร์ต่างๆ โดยประโยชน์ของการใช้งานผ่าน NB-IoT จะทำให้ลดปริมาณการใช้พลังงานช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้นานขึ้น รัศมีครอบคลุมไกลและเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้เป็นจำนวนมาก

คุณทรงธรรม เพียรพัฒนาวิทย์ ผู้อำนวยการบริหาร กลุ่มธุรกิจไอโอที บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ในตลาดโลกหลายองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆได้นำ IoT มาใช้งานมากขึ้น เพราะ IoT เป็นกลไกสำคัญในการลดต้นทุน และทำให้การดำเนินการมีประสิทธิภาพอย่างเห็นได้ชัด ทำให้มีการคาดการณ์ว่าการใช้จ่ายส่วนของ IoT ในปี 2568 จะมีมากถึง 2 ล้านล้านเหรียญ หรือ 63 ล้านล้านบาทสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโลก 10 ล้านล้านเหรียญ หรือ 315 ล้านล้านบาท สำหรับประเทศไทยจะมีการใช้จ่ายใน IoT 5 แสนล้านบาท สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 3 ล้านล้านบาท ภายในปี 2568

ปัจจุบัน ทรูเป็นผู้ให้บริการ NB-IoT อันดับ 1 ที่มีโครงข่ายครอบคลุมทั้งประเทศไทยเพียงรายเดียว โดยเริ่ม ทดลองโครงข่าย NB-IoT มาตั้งแต่ปี 2559 เพราะกลุ่ม ทรูมองเห็นเทรนด์ของ IoT ว่าจะมาแรงอย่างแน่นอน หลายปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูจึงได้เตรียมความพร้อมที่จะผลักดัน IoT และนำพาให้ประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 อย่างแท้จริงพร้อมทั้งสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจร

“ย้อนกลับไปใน 2-3 ปีที่ผ่านมา กลุ่มทรูได้ริเริ่มนำโซลูชั่น IoT เข้ามาใช้ในประเทศไทยในหลายๆ อุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็น Smart Transport Smart Health หรือ Smart Home และในวันนี้ความพร้อมของกลุ่มทรูมีมากกว่าวันนั้น เราได้ทุ่มเททีมงาน และทรัพยากรไปกับการพัฒนาระบบนิเวศ IoT เพราะธุรกิจ IoT จะไม่สมบูรณ์หากมีแค่เทคโนโลยีอย่างเดียว แต่จำเป็นจะต้องมีระบบนิเวศที่เปรียบเสมือนป่าต้องมีต้นไม้ น้ำ และสัตว์ป่าที่จะต้องพึ่งพาอาศัยและเกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อให้เป็นป่าที่เติบโตอย่างสมบูรณ์และมีรากฐานที่แข็งแกร่งเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง”

ความพร้อมด้าน Ecosystem ของกลุ่มทรูที่มีมากที่สุดในตลาด ประกอบด้วย 5 ข้อ ได้แก่

• Best Network

โครงข่าย IoT ที่ดีที่สุด ครอบคลุมมากที่สุด เมื่อผนวกกับความแข็งแกร่งของโครงข่ายทรูมูฟเอช 4G+ ทำให้ปัจจุบันกลุ่มทรู เป็นผู้ให้บริการ IoT รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยที่มีโครงข่าย NB-IoT ที่พร้อมใช้งานด้วยความครอบคลุมทั่วประเทศในทุกๆ อำเภอ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ทรูยังเร่งขยายโครงข่าย LTE-M (Cat-M1) ซึ่งเป็นโครงข่าย IoT มาตรฐานโลกอีกรูปแบบหนึ่งให้ครอบคลุมทั่วประเทศในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

• Best IoT Multi - Platforms

รองรับแพลตฟอร์มที่เยอะที่สุดและครอบคลุมทั่วโลก ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำระดับโลก อาทิ OneNET China Mobile, OceanConnect Huawei, IoT Accelerator Ericsson และแพลตฟอร์มระดับโลกหลายรายรวมทั้งการเป็นสมาชิก China Mobile IoT Alliance ซึ่งเป็น NB-IoT Alliance กลุ่มแรกของโลก ปัจจุบันมีสมาชิกบริษัทชั้นนำด้าน IoT มากกว่า 200 รายทำให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยี IoT ให้มีการใช้งานแพร่หลายและสามารถรองรับความต้องการได้หลากหลายรูปแบบมากยิ่งขึ้น

• Best Business Partners

เครือข่ายพันธมิตรคู่ค้าและผู้ให้บริการโซลูชั่นที่ดีที่สุด โดย กลุ่มทรู เชื่อว่าสามารถทำให้ The Future is Real ได้จึงพัฒนาโซลูชั่น IoT มากมายและพิสูจน์ให้เห็นว่า กลุ่มทรูมีการให้

บริการลูกค้าใช้งานบริการ IoT ได้จริง โดยปัจจุบันมีคู่ค้ามากกว่า 120 ราย ครอบคลุมบริการหลากหลาย อาทิ สนามลู่ปั่นจักรยานเจริญสุขมงคลจิต (Happy and Healthy Bike Lane) สนามบินสุวรรณภูมิ สมาร์ทโฮมสมาร์ทออฟฟิศ รวมถึงดีไวซ์ต่างๆ ของ IoT เช่น True Kidz Watch และ Robotis Mini เป็นต้น

• Makers Community IoT Community

สำหรับนักพัฒนา (Makers/Innovators) ที่ใหญ่ที่สุดและจะมีมากถึง 17 แห่ง เพื่อสร้างเครือข่ายให้ต่อยอดองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนเมกเกอร์ นักพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ IoT โซลูชั่นและเหล่าสตาร์ทอัพ ได้แก่ ทรูแล็บตามมหาวิทยาลัยชั้นนำ 12 แห่ง, หัวเว่ย โอเพ่น แล็บ รวมทั้งพื้นที่ย่านสยามสแวคร์ ซอย 2, 3 และ 4 และโครงการทรู ดิจิทัลพาร์ค ที่คาดว่าจะเปิดให้

บริการในปลายปีนี้

• Digital Platforms

มีดิจิทัลแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์มากที่สุด พร้อมสำหรับการขยายธุรกิจ ตอบโจทย์นักพัฒนา และองค์กรธุรกิจ ให้ต่อยอดเทคโนโลยี IoT และพัฒนาเป็นบริการได้แบบ End-to-End อาทิ บริการคลาวด์, ระบบ E-Payment, แพลตฟอร์มเพื่อการจัดการซิม และ eSIM ที่มีขนาดเล็กสามารถติดตั้งแบบถาวรบนอุปกรณ์ IoT ต่างๆ เพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

แม้ว่าธุรกิจ IoT ในเมืองไทยจะยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น แต่ทางทรูมีความเชื่อว่า IoT จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของผู้คนมากขึ้น จึงได้เตรียมความพร้อมให้บริการ IoT เต็มรูปแบบ ภายใต้แนวคิด “The Future is Real” ในโลกแห่ง IoT ใช้ได้จริงแล้ววันนี้ทั่วไทย

เพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันการเติบโตของ IoT ในประเทศไทย เป้าหมายของ กลุ่มทรู จึงไม่ใช่เพียงลูกค้า แต่เป็นคน 3 กลุ่มหลักที่จะผลักดันระบบนิเวศ IoT ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง คือ กลุ่มนักประดิษฐ์หรือนักพัฒนา กลุ่มลูกค้าธุรกิจ และลูกค้าทั่วไป โดยมีการออกแพ็กเกจ NB-IoT ซิม ด้วยราคาที่ดีที่สุดในตลาด ซึ่งเลือกได้ทั้งแบบค่าบริการ 330 บาท / ซิม / ปี และค่าบริการแบบเหมาจ่าย 3 ปี ราคา 800 บาท / ซิม พร้อม NB-IoT Board ที่เป็นบอร์ดสื่อสารสำหรับกลุ่มนักประดิษฐ์และนักพัฒนาเพื่อนำไปพัฒนาเป็นอุปกรณ์ IoT หรือสมาร์ทโซลูชั่นต่างๆด้วยราคาเปิดตัวพิเศษเพียง 1,150 บาท พร้อมสิทธิ์ในการรับ-ส่งข้อมูลไม่จำกัดบนเครือข่าย NB-IoT ฟรีนาน 1 ปี

โครงการ True IoT Certified Partner Program กลุ่มทรูเปิดให้ลงทะเบียนกลุ่มธุรกิจและคู่ค้าเพื่อคัดเลือก 100 ราย เข้าอบรมความรู้ด้าน IoT และการดำเนินธุรกิจ IoT พร้อมรับสิทธิพิเศษต่างๆ ทั้งสินค้า และการสนับสนุนด้านการขาย โครงการ Be The First Always Program ลูกค้าทั่วไปรับสิทธิ์ในการเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ IoT ใหม่ล่าสุดก่อนใคร และสิทธิพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

สามารถลงทะเบียนที่ http://trueiot.truecorp.co.th

ติดตามข่าวสารไอโอทีจากทรูเพิ่มเติมได้ทาง Website : http://trueiot.truecorp.co.th/ Facebook Fanpage : TrueIoT

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.