อารียา พรอพเพอร์ตี้ยกระดับบริการหลังการขาย พัฒนาแอพฯ “Areeya Family”เอาใจใส่ดูแลลูกบ้าน

Apr 11, 2018 -None-

บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์แนวราบและแนวสูงในประเทศไทยพัฒนาแอพพลิเคชัน“อารียา แฟมิลี(Areeya Family)”นวัตกรรมเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ผู้อยู่อาศัยของการใช้ชีวิตในยุคดิจิตอลได้อย่างครบวงจรสะท้อนถึงการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นสอดรับกับแนวคิด“สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต(Aesthetic of Living)”ด้วยการพัฒนาการบริการและอำนวยความสะดวกผ่านระบบออนไลน์เพื่อเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้กับลูกบ้านได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะด้านระบบบริการต้องสามารถรองรับการใช้งานที่เข้าถึงได้ง่าย
 
วิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า อารียาฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเน้นเรื่องคุณภาพบ้านเป็นสำคัญและเพื่อตอกย้ำความเป็นผู้นำเรื่องบ้านในทุกมิติ อารียาฯ จึงยกระดับด้านบริการสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกบ้านอย่างต่อเนื่องโดยให้ความสำคัญเรื่องการดูแลหลังการขายและความใส่ใจลูกบ้านในระยะยาวเสมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว ด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชัน “อารียา แฟมิลี” ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ อารียาฯ ให้ความสำคัญ และไม่เคยหยุดพัฒนาสร้างสรรค์ชิ้นงานเพื่อมอบสิ่งอำนวยความสะดวกสูงสุดให้แก่ลูกบ้าน ให้สามารถสัมผัสได้ถึง “สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต(Aesthetic of Living)”อย่างแท้จริงโดยยึดถือตามกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ
 
1.งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ
2.ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
3.นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ 
4.การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความสามารถ 
 
นอกจากนี้ แอพพลิเคชัน“อารียาแฟมิลี”ได้รองรับระบบปฏิบัติการที่หลากหลายเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกบ้านในทุกโครงการ ได้แก่ ระบบ iOS ดาวน์โหลดผ่าน App Store และ ระบบ Android ดาวน์โหลดผ่าน Play Store เป็นต้น โดยใช้เป็นช่องทางเสริมสำหรับรับข้อมูลสิทธิพิเศษต่าง ๆ และเสนอแนะติชม หรือแจ้งปัญหาร้องเรียนให้กับฝ่ายนิติบุคคลและฝ่ายบริการลูกค้าได้ทั้งนี้แอพพลิเคชัน “อารียาแฟมิลี” ยังมีความแตกต่างคือ
 
1.สามารถแจ้งซ่อมแซมบ้านได้อย่างง่ายดายโดยเลือกเมนูแจ้งซ่อม
2.เลือกหมวดหมู่บริการตามความต้องการ
3.ลูกบ้านสามารถกำหนดวันให้ทีมช่างเข้าดำเนินการซ่อมแซมในจุดดังกล่าว และขยายวันซ่อมแซมได้หากงานยังไม่เรียบร้อย
4.สามารถแจ้งสถานะอัพเดตด้านการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด ตลอดจนการให้บริการเสร็จสิ้นลง
5.ลูกบ้านสามารถประเมินความพึงพอใจได้อีกด้วย เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาทีมช่าง ตลอดจนทีมบริหารงานลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 
ทั้งนี้ อารียาฯ ยังเดินหน้าพัฒนาซอฟแวร์แอพพลิเคชันเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตและเพื่อความสุขของลูกบ้านอย่างยั่งยืนโดยสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชัน “อารียาแฟมิลี”ได้ที่ www.areeya.co.th/AreeyaFamilyApplication หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1797
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.