กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดโครงการ DEmark 2018

Apr 01, 2018 -None-

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เดินหน้าเปิดโครงการรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี Design Excellence Award  หรือ DEmark 2018 ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๑๑ พร้อมเชิญชวนนักออกแบบไทยและผู้ประกอบการส่งผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีดีไซน์โดดเด่น    ภายใต้คอนเซปต์ “Look Back Think Beyond มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ” เข้าชิงรางวัลสุดยอดผลงานที่มีการ      ออกแบบดีที่สุดประจำปี ๒๕๖๑ ทั้ง ๖ สาขาคือ เฟอร์นิเจอร์ , ไลฟ์สไตล์, ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  ผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย,อุตสาหกรรม,บรรจุภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์โดยเปิดรับสมัครทาง www.demarkaward.net ตั้งแต่วันนี้ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑
 
ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า “ตราสัญลักษณ์ DEmark (ดีมาร์ค) เป็นเครื่องหมายรับรองผลงานที่ได้รับการยอมรับว่ามีความโดดเด่นด้านการออกแบบ ทั้งด้านรูปลักษณ์ (Design) และคุณสมบัติการใช้งาน (Functional) และยังเป็นการยกระดับสินค้าที่มีการออกแบบดีโดยฝีมือคนไทยให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย ในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ ด้วยพันธกิจ  ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่่มุ่งเน้นการพัฒนา ศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยในตลาดโลก โดยโครงการ DEmark Award (ดีมาร์ค อวอร์ด) เป็นกลไก   สำคัญที่ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลงานของบุคลากร ในวงการออกแบบไทย และยังเป็นเวทีที่เปิดโอกาส  ให้นักออกแบบได้มีพื้นที่แสดงไอเดียการออกแบบผลิตภัณฑ์  อีกด้วย”
 
 ในปีนี้เป็นปีที่ ๑๑ ของการจัดโครงการดีมาร์คกรมฯยังคงได้รับร่วมมือจากองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น หรือ JETRO และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ในการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากรางวัล Good Desigh Award (G-mark) ซึ่งเป็นรางวัลด้านการออกแบบที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล มาร่วมพิจารณาตัดสินรางวัล รวมทั้งให้ความร่วมมือในด้านอื่นๆ เพื่อให้รางวัล DEmark ได้มาตรฐานในระดับสากล
 

“แนวคิดการจัดงานดีมาร์คในปีนี้คือ Look Back Think Beyond  มองย้อนสู่งานดีไซน์สุดล้ำ โดยแนวคิดนี้มีที่มาจากการศึกษางานออกแบบของคนไทย ตลอด ๑๑ ปีในการจัดโครงการ DEmark พบว่านักออกแบบส่วนใหญ่ได้รับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทย ในการสร้างสรรค์งาน ในปีนี้ทางโครงการจึงชวนนักออกแบบมองย้อนกลับไปยัง  รากฐานแนวคิดดั้งเดิม ขั้นตอนการสร้างงานออกแบบของไทยในแต่ละแขนง โดยนำมาผสมผสานกับแนวคิดการ ออกแบบในปัจจุบัน    เพื่อให้เกิดเป็นไอเดียใหม่นำมาต่อยอด ผลงานให้เป็นอัตลักษณ์ไทยสู่สากล นับเป็นความ ภาคภูมิใจของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศที่ได้ร่วมสนับสนุนผลงานของนักออกแบบให้เป็นที่ยอมรับโดยเฉพาะนักออกแบบหน้าใหม่ ที่มีผลงานแจ้งเกิดกับทางโครงการทุกปี ไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งในปีนี้คือเราให้ความสำคัญต่องาน  หัตถอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักออกแบบสินค้าเชิงวัฒนธรรม หัตถศิลป์ท้องถิ่น งานฝีมือมีโอกาสได้รับรางวัลมากยิ่งขึ้น” ม.ล.คฑาทอง กล่าวเพิ่มเติม
 
ตลอด ๑๑ ปีของการขับเคลื่อนผลงานนักออกแบบไทยสู่เวทีโลกผ่านโครงการ DEmark ทางกรมฯ  เห็นพัฒนาการของนักออกแบบไทยที่ดึงเอาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและวัสดุในท้องถิ่นมาผสานกับไอเดียเกิดเป็นผลงานการออกแบบชิ้นใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานและยังสร้างประโยชน์แก่สังคมได้มากขึ้น โดยในช่วงหลังนักออกแบบส่วนใหญ่จะเน้นใช้วัสดุที่เป็นธรรมชาติปลอดภัยต่อผู้ใช้ เพราะกระแสการลดใช้ผลิตภัณฑ์ที่ก่อมลภาวะมีผลในการเลือกซื้อสินค้าของผู้บริโภคทั่วโลก 
 
นอกจากนี้การร่วมมือกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO) และ Japan Institute of Design Promotion (JDP) ยังเป็นการสนับสนุนให้นักออกแบบไทยที่ได้รับรางวัล DEmark ต่อยอดความสำเร็จโดยมีสิทธิ์เข้าร่วมการประกวดรางวัล Good Design (G-mark) ในประเทศญี่ปุ่น    ซึ่งถือเป็นรางวัลเกียรติยศที่มีชื่อเสียง  ในวงการออกแบบระดับสากล
 
ตลอด ๑๑ ปีของการจัดโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๖๐ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้คัดเลือกสินค้าที่มีการออกแบบดีเข้ารับตรา DEmark แล้วกว่า ๖๘๘ รายการ และมีสินค้าได้รับรางวัล G-mark 410 รายการ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภทสำหรับในปีนี้ได้เปิดรับสมัครผลงาน ใน ๖ หมวดสินค้า คือ 
(๑) กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์ (Industrial Process / Industrial Craft)
(๒) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ (Gift & Decorative Items / Household Items)
(๓) กลุ่มความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์แฟชั่นเครื่องแต่งกาย (Creative & Innovative Fashion / Apparel / Jewelry / textile / Etc.)
(๔) กลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม (Home Appliances / Equipment and Facilities for Office / Etc.)
(๕) กลุ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design)
(๖) กลุ่มสินค้ากราฟิกดีไซน์ (Font / Graphic on Surface / Digital Media / Identity Design)
 
ภายในงานแถลงข่าวยังได้วิทยากรนักออกแบบชื่อดัง  ๔ ท่านที่มีชื่อเสียงในการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบที่ขับเคลื่อนธุรกิจระดับประเทศมาร่วมเสวนา ในหัวข้อ  “Look Back Think Beyond มองย้อน  สู่งานดีไซน์สุดล้ำ”  คือ
 
(๑) Katsuo Mizuguchi กรรมการตัดสินรางวัล G-mark จากประเทศญี่ปุ่น และเป็น Art Director | President, Hotchkiss Inc. 
(๒) ศรุตา เกียรติภาคภูมิ นักออกแบบผลิตภัณฑ์จากเศษโลหะ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ PIN
(๓) ศริญญา ลิมป์ทองทิพย์ นักออกแบบกราฟิกดีไซเนอร์ เจ้าของแบรนด์ Srinlim
(๔) วนัส โชคทวีศักดิ์ และ คุณ ณิชภัค ต่อสุทธิ์กนก สองดีไซเนอร์ทีนำเสนองานเท็กซ์ไทล์ร่วมสมัย              
 จากแบรนด์ ease embroidery
 
สำหรับผู้ได้รับรางวัล DEmark จะได้รับสิทธิประโยชน์มากมายจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เช่น
ผู้ได้รับรางวัลสามารถใช้โลโก้ DEmark หรือโลโก้ความร่วมมือ DEmark และ G - mark ในการส่งเสริมการขายสินค้าได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
ได้รับส่วนลดค่าใช้จ่ายสมทบโครงการร้อยละ ๕๐ ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศที่กรมฯ   เข้าร่วม (ไม่เกิน ๓ ครั้งในเวลา ๑ ปี) 
ได้รับการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ ผ่านการโฆษณาในสื่อต่างๆ รวมทั้งนำสินค้า  ไปจัดแสดงนิทรรศการทั้งในและต่างประเทศ อาทิ งานแสดงสินค้า Good Design Exhibition 2018 (G - mark) ณ ประเทศญี่ปุ่น รวมถึงในเมืองใหญ่เช่น มิลาน,ไต้หวัน,เมซอง เป็นต้น
โครงการ DEmark Award 2018 เปิดรับสมัครทั้งในรูปแบบของบริษัทและนักออกแบบอิสระ ซึ่งผู้สมัคร ๑  ราย หรือ ๑ บริษัท สามารถสมัครได้มากกว่า ๑ ผลิตภัณฑ์ แต่ไม่เกิน ๕ ผลิตภัณฑ์ และจะต้องเตรียมเอกสารการ      สมัครและเอกสารประกอบต่างๆให้ครบทุกผลิตภัณฑ์โดยสมัครในช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.demarkaward.net จนถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ นี้
 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.