ยูพีเอสเผยผลประกอบการปี 60 โตก้าวกระโดด คาดแนวโน้มปี 61 แข็งแกร่งต่อเนื่อง

Mar 23, 2018 -None-

ยูพีเอสประกาศผลการดำเนินธุรกิจประจำไตรมาส 4 ปี 2560 ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เดวิด แอ็บนีย์ ประธาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ยูพีเอส กล่าวว่า “ปี 2560 ที่ผ่านมา เราสามารถทำกำไรต่อหุ้นหลังปรับมูลค่าได้ตามเป้าจากรายได้และอัตราผลตอบแทนที่เติบโตอย่างแข็งแกร่งเหนือความคาดหมาย ตลอดจนจากผลประโยชน์ที่เกิดจากการลงทุนในการขยายเครือข่ายและกลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยปีที่ผ่านมาการลงทุนเพื่อขยายขีดความสามารถการบริการได้คืบหน้าอย่างมาก ด้วยแรงขับเคลื่อนของยูพีเอส การดำเนินการปฎิรูปด้านต่าง ๆ รวมทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจจากกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ จะส่งผลให้ยูพีเอสเติบโตต่อเนื่องในปีนี้และปีต่อ ๆ ไป เรากำลังเตรียมปลดล็อกทรัพยากรที่สำคัญต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยเร่งรัดการลงทุนในด้านเครือข่ายและสร้างโอกาสใหม่ ๆ ให้กับบุคลากรของเรา”

 

ผลการดำเนินงานรวม

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$18,829 ล้าน

 

$16,931 ล้าน

 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

$1,494  ล้าน

$2,294 ล้าน

$(428) ล้าน

$2,223 ล้าน

กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นปรับลด

$1.27

$1.67

$(0.27)

$1.63

ผลการดำเนินธุรกิจไตรมาส 4 ปี 2560 ตามหลักการบัญชีทั่วไป จะรวมถึงกำไร 0.30 ดอลล่าร์ต่อหุ้นซึ่งเป็นผลจากการใช้กฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ นอกจากนั้น ยังรวมถึงการจ่ายเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดซึ่งไม่ใช่เงินสดก่อนหักภาษีจำนวน 800 ล้านดอลล่าร์ ซึ่งเทียบเท่ากับมูลค่าหลังหักภาษี 0.70 ดอลล่าร์ต่อหุ้นที่ปรับลด ในช่วงปีก่อนหน้า ยูพีเอสได้รายงานค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสดหลังหักภาษีมูลค่า 1.90 ดอลล่าร์ต่อหุ้นที่ปรับลดซึ่งเกี่ยวข้องกับเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ผลการดำเนินธุรกิจในภาพรวม ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้รวมเติบโต 11.2% และรายได้ตามค่าเงินสกุลกลางเพิ่มขึ้น 10.9%
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดไตรมาส 4 ปี 60 อยู่ที่ 1.27 ดอลล่าร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าอยู่ที่ 1.67 ดอลล่าร์
 • ในไตรมาสดังกล่าว ยูพีเอสส่งพัสดุทั้งหมด 1.5 พันล้านชิ้น เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า 5.7%
 • การขนส่งในช่วงเวลาที่ปริมาณการขนส่งอยู่ในระดับสูงที่สุดคือ 762 ล้านชิ้น สูงขึ้นจากปีก่อนหน้าอย่างชัดเจนและเหนือกว่าการคาดการณ์

ธุรกิจขนส่งภายในสหรัฐอเมริกา

ธุรกิจขนส่งในสหรัฐฯ กำลังปฏิรูปเครือข่ายเพื่อให้สามารถสร้างความได้เปรียบจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในตลาดที่เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง ความต้องการในบริการขนส่งทางบกของยูพีเอสในไตรมาส 4 เติบโตขึ้น ด้วยปริมาณที่เพิ่มขึ้น 5.7% และรายได้เพิ่ม 9.3%  การขนส่งทางอากาศแบบถึงที่หมายวันทำการถัดไปยังเติบโตแข็งแกร่งต่อเนื่องที่ 4.9% เนื่องจากลูกค้าเลือกใช้รูปแบบการขนส่งที่รวดเร็วขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลการดำเนินธุรกิจถูกชะลอตัวลงจากค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณการขนส่งที่พุ่งสูงขึ้นในช่วง cyber period และจากค่าใช้จ่ายระยะสั้นที่เกี่ยวข้องกับโครงการขยายขีดความสามารถการบริการที่ยังไม่เปิดให้บริการ

 

 

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$11,835 ล้าน

 

$10,913 ล้าน

 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

$627 ล้าน

$1,264 ล้าน

$(570) ล้าน

$1,338 ล้าน

ผลการดำเนินธุรกิจขนส่งภายในสหรัฐอเมริกา ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้เพิ่ม 922 ล้านดอลล่าร์ หรือ 8.4% จากไตรมาส 4 ปี 59 จากบริการขนส่งทางอากาศแบบไม่เร่งด่วนและบริการขนส่งทางบก
 • รายได้ต่อชิ้นเพิ่ม 2.9% เนื่องจากราคาอัตราพื้นฐานที่ปรับสูงขึ้นและผลกระทบจากส่วนต่างค่าธรรมเนียมน้ำมันจากลูกค้าและส่วนผสมผลิตภัณฑ์
 • การขนส่งเพิ่มขึ้นเกินขีดความสามารถการบริการของเครือข่ายในช่วง cyber period ส่งผลให้เกิดต้นทุนค่าดำเนินการเพิ่มขึ้น 125 ล้านดอลล่าร์
 • การเปิดให้บริการในวันเสาร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถการบริการและความยืดหยุ่นในไตรมาสดังกล่าว
 • กำไรจากการดำเนินการรวมถึงค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการลงทุนในเทคโนโลยี โซลูชั่นสำหรับลูกค้า และการขยายขีดความสามารถการบริการแบบอัตโนมัติใหม่ ๆ ประมาณ 60 ล้านดอลล่าร์
 • กำไรจากการดำเนินการหลังปรับมูลค่าไม่รวมเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ธุรกิจขนส่งระหว่างประเทศ

แอ็บนีย์กล่าวว่า “การขนส่งระหว่างประเทศของเรามีการเติบโตด้านปริมาณส่งออกระดับเลขสองหลักติดต่อกันถึงสี่ไตรมาสแล้ว การดำเนินการที่ผสานกับกลยุทธ์การเติบโตและการลงทุนของเราในช่วงเวลากว่าสามปีครึ่งที่ผ่านมาส่งผลดีอย่างเหนือความคาดหมาย”

 

 

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$3,753 ล้าน

 

$3,335 ล้าน

 

กำไรจากการดำเนินงาน

$725 ล้าน

$760 ล้าน

$281 ล้าน

$706 ล้าน

ผลการดำเนินธุรกิจการขนส่งระหว่างประเทศ ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้เติบโต 13% จากกลุ่มผลิตภัณฑ์บริการแบบพรีเมี่ยม
 • ปริมาณการส่งออกเติบโต 16% ต่อวัน โดยมีการขยายตัวในทุกภูมิภาคของโลก
 • กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 60 อยู่ที่ 725 ล้านดอลล่าร์  กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าไตรมาส 4 เพิ่มขึ้น 7.6% เป็น 760 ล้านดอลล่าร์ อันเป็นผลจากการเติบโตแบบก้าวกระโดดในวงกว้างและอัตราผลตอบแทนที่ขยายตัว 
 • กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าไม่รวมเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด
 • กำไรจากการดำเนินงานตามค่าเงินสกุลกลางหลังปรับมูลค่าเพิ่มขึ้น 19%

ธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรท

ธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรทมีผลประกอบการทั้งปีและประจำไตรมาส 4 ที่ดีที่สุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการเติบโตระดับเลขสองหลักทั้งในด้านรายได้และกำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่า สภาวะตลาดที่ฟื้นตัว ประกอบกับการดำเนินแนวทางการปรับปรุงคุณภาพรายได้และการลดต้นทุนส่งผลให้ผลประกอบการแข็งแกร่งขึ้น

 

 

 

ไตรมาส 4 ปี 60

ไตรมาส 4 ปี 60 หลังปรับมูลค่า

 

ไตรมาส 4 ปี 59

ไตรมาส 4 ปี 59 หลังปรับมูลค่า

รายได้

$3,241 ล้าน

 

$2,683 ล้าน

 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน

$142 ล้าน

$270 ล้าน

$(139) ล้าน

$179 ล้าน

ผลการดำเนินธุรกิจซัพพลายเชนและเฟรท ไตรมาส 4 ปี 2560

 • รายได้เพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาส 4 ปี 59 เป็นผลจากการเข้าถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น แนวทางการบริหารรายได้ที่รัดกุมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และสภาวะตลาดที่ฟื้นตัว
 • น้ำหนักการขนส่งที่เพิ่มขึ้นในบริการ Freight Forwarding, UPS Freight และ Coyote Logistics ส่งผลให้รายได้เพิ่มขึ้น
 • กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 4 ปี 60 อยู่ที่ 142 ล้านดอลล่าร์  กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าอยู่ที่ 270 ล้านดอลล่าร์
 • กำไรจากการดำเนินงานหลังปรับมูลค่าไม่รวมเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาด

ผลการดำเนินงานประจำปี 2560

 • รายได้รวมเพิ่มขึ้น 8.2% เป็น 65.9 พันล้านดอลล่าร์ จากการเติบโตของการขนส่งและอัตราผลตอบแทนที่ขยายตัว
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดสำหรับปี 2560 ทั้งปีอยู่ที่ 5.61ดอลล่าร์ กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าอยู่ที่ 6.01 ดอลล่าร์
 • กำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าไม่รวมผลกระทบจากเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดและผลประโยชน์ทางภาษีเงินได้จากกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ
 • บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการลงทุน 5.2 พันล้านดอลล่าร์ในปี 60
 • จ่ายเงินปันผล 2.9 พันล้านดอลล่าร์ เพิ่มขึ้น 6.4% ต่อหุ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
 • ซื้อหุ้นคืน 16.1 ล้านหุ้น เป็นมูลค่าประมาณ 1.8 พันล้านดอลล่าร์

ภาพรวม

ยูพีเอสรายงานการประมาณการหลังปรับมูลค่าซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการบัญชีทั่วไป เนื่องจากการประเมินตัวเลขผลกระทบจากการปรับปรุงบัญชีโดยหักเบี้ยบำนาญที่ปรับมูลค่าตามราคาตลาดในอนาคต หรือเหตุการณ์อื่นๆ ที่เหนือความคาดหมายนั้นยากที่จะทำได้ ซึ่งจะถูกนำไปรวมในรายงานผลการดำเนินงานตามหลักการบัญชีทั่วไปและอาจเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างสูง

ริชาร์ด เปเรทซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน ยูพีเอส กล่าวว่า “โอกาสการเติบโตของเรากำลังขยายตัวอย่างก้าวกระโดด ภาพรวมทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและอัตราผลตอบแทนที่สูงจากเงินลงทุนของยูพีเอสก่อให้เกิดช่องทางในการสร้างคุณค่าในระยะยาวเพิ่มเติมโดยการเพิ่มการลงทุนในด้านต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยให้ยูพีเอสสามารถดำเนินการตามกลยุทธ์ที่วางไว้และก้าวต่อไปอย่างมั่นคงในปี 2561 และปีต่อ ๆ ไป”

 • ยูพีเอสคาดการว่ากำไรต่อหุ้นปรับลดหลังปรับมูลค่าในปี 2561 จะอยู่ระหว่าง 7.03 ถึง 7.37 ดอลล่าร์ ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายเบี้ยบำนาญเพิ่มเติมก่อนหักภาษีราว 200 ล้านดอลล่าร์ เนื่องจากอัตราส่วนลดที่ลดลง
 • การคาดการนี้รวมถึงผลประโยชน์จากกฎหมายปฏิรูปภาษีของสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลให้รายรับสุทธิและกระแสเงินสดเพิ่มขึ้น
 • เงินลงทุนกำหนดไว้ระหว่าง 6.5 – 7.0 พันล้านดอลล่าร์ ซึ่งส่วนใหญ่จะนำไปลงทุนในเทคโนโลยี เครื่องบิน และการเพิ่มขีดความสามารถของระบบอัตโนมัติใหม่ ๆ

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

XXX Sex Videos ivudo.com Free Porn Free Sex böcek ilaçlama erkek kol saati
antalya escort
bodrum escort smart iptv
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort German Free XXX Video Watch Latina Lesbian Sluts XXX Clips
awek tudung seksi tumblr tamil sexy hd video fun ponos from kenya
magnet
porno hd porno Ümraniye Evden Eve Nakliyat
diyarbakır escort izmit escort
sanny levon xnxx son fuck mom dogstyle