เมืองไทยประกันชีวิต มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี.

Feb 26, 2018 -None-

สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) หรือ MTL มอบเงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. โดยได้รับเกียรติจากนางนวลพรรณ ล่ำซำ ประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. เป็นผู้รับมอบ โดยบริษัทฯ ให้การสนับสนุนต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตามนโยบายบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมด้านการมีสุขภาพที่ดี อีกทั้งสนับสนุนให้

วงการกีฬาฟุตบอลไทยมีการพัฒนาทัดเทียมระดับนานาชาติ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ สนามแพท สเตเดี้ยม กรุงเทพฯ

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.