หอการค้ามาเลเซีย-ไทยจัดงานดินเนอร์ทอล์ค

Feb 13, 2018 -None-

เย็บ ซู ชวน ประธานหอการค้ามาเลเซีย-ไทย จัดงานดินเนอร์ทอล์คเรื่อง Disruption Economy Swim or Sink  โดยได้รับเกียรติจากกรณ์ จาติกวณิชอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย และศ.ดร. ธรรมภิลัย ศรีการธาน  หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหนานหยาง สิงคโปร์ และกรรมการบริหาร ศูนย์วิจัยความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ สถาบันเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์ เป็นผู้ร่วมเสวนา โดยมีคุวิกรม กรมดิษฐ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้งและประธานบริหาร บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) ให้ความเอื้อเฟื้อสถานที่จัดงานในครั้งนี้  

 

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.