20,086
VIEWS

เปิดเหตุผลทำไม AIS ปักหมุดโคราช เปิด Contact Center และศูนย์พัฒนาคนแห่งใหม่ใจกลางภาคอีสาน

Dec 20, 2017 -None-

ถ้าพูดถึงเมืองโคราช หลายคนอาจจะนึกถึงย่าโม นึกถึงเมืองใหญ่ ประตู่สู่ภาคอีสาน แต่จริงๆ แล้วเมืองโคราชมีอะไรอีกมากมายให้เราได้นึกถึง

เพราะด้วยศักยภาพและความพร้อมของเมืองโคราชในวันนี้ มีความพร้อมในหลายมิติจริงๆ อย่างที่เราเห็นใกล้ตัวที่สุด การลงทุนของอุตสาหกรรมค้าปลีกจากยักษ์ของประเทศทั้ง เดอะมอลล์ เซ็นทรัล เทอร์มินอล 21 แมคโคร และห้างค้าปลีกรูปแบบต่างๆ อีกกว่า 50 แห่งทั่วจังหวัด

รวมไปถึง ในมิติของโครงสร้างพื้นฐาน การเดินทางที่อนาคตกำลังจะมีรถไฟความเร็วสูง รถไฟฟ้ารางเบา รวมถึง สายการบินที่เตรียมเปิดบริการข้ามภูมิภาคและต่างประเทศ ที่สำคัญคือเป็นแหล่งสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหลายแห่งที่ประจำอยู่ ณ เมืองโคราชเเห่งนี้

ทั้งหมดน่าจะเป็นเหตุผลที่แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทั้งวันนี้และอนาคตของเมืองได้เป็นอย่างดี

และนั่นก็เป็นสิ่งที่ AIS มองเห็นโปรเจค AIS Contact Center Development & Training Arena ศูนย์กลางพัฒนาบุคลากรงานบริการที่ใหญ่และทันสมัยที่สุด ใจกลางภาคอีสาน จึงเกิดขึ้น 

สมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้เราเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของเมืองโคราช เราไม่ได้มาปักหลักเพื่อลงทุนและขยายขีดความสามารถขององค์กรเพียงอย่างเดียว แต่เราได้นำองค์ความรู้ สรรพกำลังต่างๆ ของ AIS มามอบให้กับชาวโคราชได้ใช้ประโยชน์กับ ACC ที่โคราชนี้ด้วย สิ่งที่เกิดขึ้นภายใน ACC โคราชไม่ได้มีเพียงแค่ส่วนการทำงานของพนักงาน AIS เท่านั้น แต่ยังมีส่วนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อคนท้องถิ่นในรูปแบบ Co -Working Space ด้วย”

โคราช เป็นจังหวัดใหญ่ มีสถาบันการศึกษาหลายแห่ง มีปริมาณการจบของนิสิต นักศึกษาปีละมากกว่า 1,000 คน การเกิดขึ้นของเมืองใหญ่ ความพร้อมหลายๆ ด้าน แน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาคือตลาดแรงงาน การที่ผู้นำในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมอย่าง AIS เข้าไปลงทุน นอกเหนือจากเม็ดเงินที่จะหมุนเวียนในตัวจังหวัดแล้ว การส่งเสริมด้านอาชีพ จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาอีกด้วย 

จะดีกว่าไหม หากคนที่มีความสามารถ มีศักยภาพในตัวเอง ได้มีโอกาสทำงานที่ตัวเองถนัดในบ้านเกิด ได้นำเอาความรู้ที่ศึกษาเล่าเรียน และประสบการณ์ต่างๆ มาพัฒนาบ้านเกิดให้มีความเจริญก้าวหน้า พร้อมได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม ได้พัฒนาทักษะความรู้ และอาศัยอยู่กับครอบครัว

บุษยา สถิรพิพัฒน์กุล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานบริหารลูกค้าและการบริการ เอไอเอส อธิบายต่อไปอีกว่า “เป้าหมายหลักของเราจริงๆ แล้ว คือการเติมเต็มโอกาส และนำองค์ความรู้ที่เรามีขยายผลออกไปยังสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับตลาดแรงงานที่กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ ให้กระจายออกมา แน่นอนว่าการเปิดศูนย์ฯ ที่นี่ จะช่วยส่งเสริมศักยภาพให้จังหวัดนครราชสีมาแข็งแกร่ง และดึงดูดนักลงทุนในแขนงต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น”

ในขณะนี้ ที่ acc โคราช รองรับงานกว่า 1,300 ตำแหน่ง และสามารถขยายงานเพื่อรองรับตลาดแรงงานในพื้นที่ได้ถึง 2,500 ตำแหน่ง นั่นก็ทำให้เห็นว่าระบบหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากตลาดแรงงานที่มีขนาดใหญ่ขึ้น จะช่วยให้เมืองโคราชมีความคึกคักในทุกๆ ด้านมากยิ่งขึ้น

ยิ่งไปกว่านั้น AIS ได้เตรียมหลักสูตรในการพัฒนามาตรฐานงานบริการโดยเทรนเนอร์ระดับมืออาชีพ ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อให้เด็กจบใหม่ที่สนใจสายงานบริการ ได้มีความพร้อมก่อนเข้าทำงานจริง 

ใจพร ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดวานซ์ คอนแท็คเซ็นเตอร์ จำกัด ขยายความว่า “การเปิดศูนย์ที่โคราชนี้เป็นการขยายขีดความสามารถในการให้บริการ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้ากว่า 8 - 12 ล้านสายต่อเดือน ซึ่งเรามองว่าจะสามารถสร้างงาน สร้างรายได้ และโอกาสใหม่ๆ ให้กับชาวโคราชและจังหวัดใกล้เคียงในภาคอีสานได้เป็นอย่างมากในอนาคต”

นั่นเป็นมุมของเอกชนที่เข้าไปลงทุน เรามีโอกาสได้พูดคุยกับ คุณสุรวุฒิ เชิดชัย นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา ในฐานะของเจ้าบ้านกับมุมมองว่าศักยภาพของโคราชพร้อมที่จะรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจหรือไม่

“ช่วง 3 - 5 ปีที่ผ่านมา เมืองโคราชมีอัตราการเติบโตที่เร็วมาก ในอดีตเราอาจจะมองแค่ว่าโคราชเป็นประตูสู่อีสาน แต่วันนี้ไม่ใช่อีกต่อไป เราไม่ได้เป็นแค่ทางผ่าน โคราชมีความพร้อมทั้งในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน การเข้ามาลงทุนของเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ”

คุณสุรวุฒิ ยังอธิบายไปอีกว่า ด้วยปริมาณคนที่เยอะ กับคุณภาพของประชากร ลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดศูนย์กลางไม่ไกลจากกรุงเทพมาก ในอนาคตเมืองโคราชจะเป็นเมืองสำคัญที่เป็นศูนย์กลางการผลิต และมีความคึกคักของตลาดแรงงาน การลงทุนจากเอกชนในอุตสาหกรรมต่างๆ

“เราคิดว่า AIS ก็มองในมุมเดียวกับเราที่เห็นโอกาสและการเติบโตของเมือง แต่อีกมุมหนึ่งก็คือ การที่มีเอกชน องค์กรใหญ่ๆ เข้ามาในพื้นที่จะเป็นตัวชี้วัดที่ทำให้คนในท้องถิ่นมีความเชื่อมั่นที่จะทำงานในบ้านเกิด ร่วมพัฒนาจังหวัดไปพร้อมๆ กัน อีกทั้งยังเป็นตัวกระตุ้นให้อุตสาหกรรมอื่นๆ เข้ามาลงทุนเพื่อเติมได้อีกด้วย”

ถ้ามองจากมุมคนนอกพื้นที่ โปรเจค ACC โคราช อาจจะเป็นเพียงการขยายธุรกิจของภาคเอกชน สร้างขึ้นเพื่อขยายฐานงานบริการลูกค้าในส่วนงาน Contact Center ให้มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้ามองลึกๆ แล้วจะเห็นว่า ในภาพที่ใหญ่ขึ้น AIS ได้เข้าไปเป็นฟันเฟืองตัวสำคัญที่กำลังขับเคลื่อนเมืองโคราชให้เดินหน้าไปพร้อมๆ กับการเติบโตของประเทศด้วย

ไม่แน่ว่าอีกไม่นานเราอาจจะได้ยิน โคราช ชีวิตที่ลงตัว ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.

saf bor bulaşık deterjanı kekreyemiş tozu prox hap eco slim micro touch solo mavi serum mumiyo macunu şahmerdan gold keto tabs esila fantastik dörtlü yaz çayı orviax kaçkar ayısı balı macunu Watch HD Free Porn Watch Free HD XNXX Porn