สจล. ร่วมกับ หัวเว่ย โชว์ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายไอซีที “SDN & Cloud Computing Center”

Nov 24, 2017 -None-

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมมือกับ หัวเว่ย เปิดตัว SDN & Cloud Computing Center ระบบเครือข่ายไอซีทีสำหรับสถานศึกษาที่สมบูรณ์แบบที่สุดในโลกบนพื้นฐานโครงสร้างเทคโนโลยีเครือข่ายที่ครบวงจรที่สุด เร็วที่สุด และทันสมัยที่สุดที่หัวเว่ยเคยทำมา เพื่อผลักดัน สจล. สู่การเป็น “มหาวิทยาลัยดิจิทัล (Digital University)” เต็มรูปแบบ เตรียมเป็นศูนย์กลางการผลิตบุคลากรคุณภาพแห่งอนาคตอย่างเต็มตัว เดินหน้าพลิกโฉมการศึกษาไทยสู่ Education 4.0 โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก อ.ดร.กมล เกียรติเรืองกมลา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและการเงิน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ผศ.อัครินทร์ คุณกิตติ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มร. วินส์ตัน จั้ว รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์และโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มร. เดวี่ ชิว รองประธานฝ่ายการตลาดและการขาย กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ สำนักงานใหญ่ และ มร. เรนนี่ ชู รองประธานฝ่ายการขายโซลูชั่น กลุ่มธุรกิจเอ็นเตอร์ไพรส์ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิด SDN & Cloud Computing Center อย่างเป็นทางการ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.