4,052
VIEWS

Flip It Challenge คนดีแทค คนดิจิทัล Culture Transformation

Nov 22, 2017 -None-

ปรากฏการณ์การเปลี่ยนครั้งใหญ่และสำคัญมากของ องค์กรดีแทค เพื่อมุ่งไปสู่องค์กรดิจิทัล 2020  มีความยากที่สุดคือ การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กร หรือ Culture Transformation ไม่เพียงพนักงานในองค์กรพยายามต้องเปลี่ยนเท่านั้น แม้กระทั่งผู้บริหารก็ไม่แตกต่างกัน ต้องให้ความร่วมมือด้วยการสร้าง 4  พฤติกรรมในเชิงบวกคือ To be daring  คือกล้าที่จะลอง To think different มองให้ต่าง Act fast เราต้องมีความว่องไวPassion to win ต้องมุ่งมั่นที่จะชนะ  โดยอยู่ภายใต้ 4 กลยุทธ์ปรับโครงสร้าง-วัฒนธรรม-ทักษะ-เส้นทางดิจิทัล

นอกจากนี้ คนดิจิทัลมีความคาดหวังในวัฒนธรรมการทำงานที่เน้นการสร้างผลงานเป็นสำคัญ (project-driven culture) มากกว่าพิจารณาจากชื่อเสียงองค์กร

คุณนาฏฤดี อาจหาญวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทคเล่าถึงความท้าทายของคนและองค์กร 4 เรื่องคือ

1.คนดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทาย เป็น Agenda ถึงปี 2020 ทุกองค์กรทำ Digital Transformation

2.ดีแทคต้องการผู้ร่วมงานใหม่ๆ ที่มีทักษะ ดิจิทัล 200 กว่าตำแหน่ง

3.คนดิจิทัลมีความต้องการแตกต่างจากคนรุ่นก่อนๆ องค์กรต้องเอื้ออำนวยสภาพแวดล้อมให้คนเหล่านี้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุข เช่นดีแทคยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรผ่านโครงการ dtac academy โดยนำเสนอเทรนนิ่งโปรแกรมและคอร์สอบรมออนไลน์ 24 ชั่วโมง โดยได้มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่าง INSEAD และ LBS มาออกแบบหลักสูตร ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ข้อมูลไปจนถึงการทำนายพฤติกรรมผู้บริโภค

4.ทุกอย่างที่ทำขึ้นมา  ประโยชน์จะอยู่กับลูกค้าทุกคน เพื่อลูกค้าจะได้อยู่กับดีแทคนานๆ

ความท้าทายข้องต้น เกิดเป็นกิจกรรม FLIP IT CHALLENGE ให้พนักงานดีแทค มองว่ามีอะไรที่เป็นอุปสรรคในการให้บริการ แล้วลงมือเปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ไขและให้ดีขึ้น 8 เดือนที่ผ่านมาเกิดเป็น FLIP IT BATTLE มี 8 ทีมจากทุกสายงาน Corporate Affairs Group และ Office of CEO- Digital Group- Finance Group- Marketing Group- People Group- Sales Group- Technology Group นำเสนอไอเดียภายใต้ 3 หลักเกณฑ์ คือ   เป็นไอเดียที่ท้าทายการทำงาน ต้องทำให้ง่ายขึ้นสำหรับลูกค้า และทำให้ดีแทคดีขึ้น

8 ทีมที่ร่วม FLIP IT CHALLENGEคือ SIM Digital Journey,Fund to Flip,Find my new phone ,Postpaid payment ,dtac Coins,dtac Call ,Flip for site,dtac One ใช้เวลา 8เดือนในการแข่งขันกัน 3 ครั้ง และได้ตัดสินผ่านการโหวตและคณะกรรมการเมื่อ 21 พฤศจิกายนชนะเลิศคือ  dtac One

dtac One เปลี่ยนศูนย์บริการ 500 จุด เป็น 5,000 จุดFlip พนักงาน dtac ทั้ง 5,000 คน ให้สามารถบริการได้เหมือน Service Hall และ Call Center ให้สามารถตอบคาถามคนใกล้ชิดและบริการคนใกล้ตัวได้ด้วย แอพพลิเคชั่น dtac one

นับเป็นการ เสริมสร้างประสบการณ์ดิจิทัลแก่พนักงาน เพื่อสร้างค่านิยมและความคิดต่อการขับเคลื่อนสู่ดิจิทัล โดยกระตุ้นให้พนักงานทำเรื่องดำเนินการต่างๆ ผ่านช่องทางดิจิทัล  สร้าง digital mindset  เพราะดิจิทัลเป็นโลกไร้พรมแดน เปรียบเสมือนการเปิดบ่อน้ำให้คนได้ตกปลากิน มากกว่าการที่เราเอาปลาไปให้ ซึ่งทำให้การพัฒนาทั้ง hard skill และ soft skill เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

Copyright © 2015-2016 บริษัท ไทยคูน-แบรนด์เอจ จำกัด.
All rights reserved.